Selamat Tengah Hari Selasa, 23 Apr 2024
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
 Khidmat Nasihat DBP

PENGENALAN
 
KNB membantu anda menyelesaikan pelbagai masalah penggunaan bahasa Melayu.
  • Ejaan Rumi dan Jawi
  • Perkataan dan istilah
  • Penyemakan bahasa


Jawapan akan diperoleh selewat-lewatnya dalam tempoh tujuh(7) hari bekerja.


Sila layari laman PRPM untuk istilah kata dan laman ITBM untuk terjemahan bahasa.
   
             Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP