Selamat Pagi Selasa, 12 Dis 2023
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
Arkib Soalan
Kata Kunci  
Tahun
Bulan
Klasifikasi Soalan (KS)
Terdapat 41477 rekod dijumpai.
Bil.SoalanJawapanTarikh SoalanKlasifikasi Soalan (KS)
Page size:
select
 41477 items in 208 pages
1 Adakah manuskrip Melayu atau manuskrip (bertulisan tangan) boleh dikelaskan dalam bahan bercetak? Jika tidak adakah ia sesuai dikelaskan dalam kategori media lain atau bahan bukan bercetak? Manuskrip tulisan tangan dikelaskan sebagai bahan bercetak.07/12/2023Lain-lain
2 Adakah manuskrip Melayu atau manuskrip (bertulisan tangan) boleh dikelaskan dalam bahan bercetak? Jika tidak adakah ia sesuai dikelaskan dalam kategori media lain atau bahan bukan bercetak? Manuskrip tulisan tangan dikelaskan sebagai bahan bercetak.07/12/2023Lain-lain
3 Salam, mohon berikan terjemahan istilah berikut: 1. Convergent Parallel Mixed-Methods Design 2. Explanatory Sequential Design 3. Exploratory Sequential Design 4. Triangulation Design 5. Embedded Design

Untuk makluman tuan, pihak DBP tidak melaksanakan kerja penterjemahan, sama ada daripada bahasa Melayu kepada bahasa asing atau sebaliknya.

Sila terjemahkan perkataan atau teks bahasa asing tersebut dalam bahasa Melayu agar pihak kami dapat menyemak dan memberikan cadangan padanan terjemahan yang bersesuaian.

07/12/2023Penyemakan dan penterjemahan
4 Selamat petang, saya nak tanya kalau papan ilkan kebanyakkan nya dalam bahasa inggeris, hanya dua perkataan sahaja dalam bahasa melayu. perlu ke saya hantar permohonan iklan? Pihak kami memerlukan pengesahan DBP untuk memohon elesen DBKL. saya sertakan gambar papan iklan untuk rujukan pihak tuan.

Nama yang berdaftar dengan SSM boleh digunakan, namun papan premis yang dihantar perlu beberapa pembetulan

1.            Pembetulan pada alamat.

a.            No. (titik perlu untuk singkatan)

b.            Ejaan Block tukar kepada Blok

2.            Alliance Property Advisory  - Sekiranya telah berdaftar, sila nyatakan NO. SSM atau NO. TM (tanda dagang) pada bahagian Maklumat tentang Iklan untuk semakan dan rujukan kami (dalam sistem Sah Bahasa). Sekiranya belum Terjemahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, jika bahasa Inggeris hendak dikekalkan sediakan dalam dwibahasa (Melayu dan Inggeris).

3.            Training Centre - Terjemahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, jika bahasa Inggeris hendak dikekalkan sediakan dalam dwibahasa (Melayu dan Inggeris).

06/12/2023Lain-lain
5 Saya mohon pencerahan untuk terjemah "Revised Piper Fatigue Scale" yang merupakan satu borang soal selidik untuk menetukan tahap kelesuan dalam kalangan pesakit kanser, adakah lebih sesuai jika saya terjemah kepada "Skala Pindaan Kelesuan Piper"?

Cadangan terjemahan bahasa Melayu bagi  frasa "Revised Piper Fatigue Scale" ialah "Skala Semakan Kelesuan Piper". Padanan terjemahan ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang ilmu.

Dewan Bahasa dan Pustaka membantu dari aspek makna perkataan, istilah dalam pelbagai bidang ilmu dan juga tatabahasa. Pengguna boleh membuat semakan melalui pautan www.prpm.dbp.gov.my. 

04/12/2023Penyemakan dan penterjemahan
6 Salam sejahtera. Adakah perkataan "larian amal" dalam ayat berikut perlu ditulis huruf besar: Para belia dipelawa untuk menyertai larian amal yang diadakan di Putrajaya. Terima kasih Larian amal bukan kata nama khas, maka tidak perlu dieja dalam huruf besar pada ayat yang diberikan.04/12/2023Tatabahasa
7 Salam pihak DBP, Saya ada dua soalan: 1) Bolehkah istilah swordsman diterjemahkan kepada "pemedang" saja dan bukan "pemain pedang" sekiranya kepanjangan perkataan memainkan peranan di sini? Ini berdasarkan hukum kata nama terbitan. 2) Adakah "kekasih gelap" istilah yang boleh diguna pakai dalam bahasa Melayu atau ia merupakan istilah Bahasa Indonesia? Sekiranya difahami juga dalam bahasa kita, bolehkah ia digunakan dalam percakapan dan penggunaan sehari-hari?1. Kata pemedang boleh digunakan bagi menggantikan kata pemain pedang. Sila rujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020) halaman 1642.

2. Frasa kekasih gelap tidak terakam dalam kamus bahasa Melayu di negara ini tetapi makna yang dirujuk bagi kata kekasih dan kata gelap tersebut telah lama terakam di bawah entri berkenaan. Sila rujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020) halaman 645 dan 1008. Masyarakat bebas menggunakan frasa tersebut dalam percakapan atau penggunaan sehari-hari.
04/12/2023Makna
8 Selamat sejahtera.Nak tanya,apakah perbezaan antara ukhuwah dengan silaturahim?Makna kata ukhuwah dan silaturahim ialah seperti yang berikut:

ukhuwah kata nama
perhubungan sebagai saudara; persaudaraan:

Contoh penggunaan
Masjid bukan hanya menjadi tempat kita mengabdikan diri kepada Allah, tetapi tempat mempererat ukhuwah sesama kita.
Manusia yang baik ialah manusia yang dapat menjalin dan mempererat ukhuwah antara sesama manusia.

ukhuwah Islamiah
persaudaraan dalam Islam;

silaturahim kata nama
1 hubungan persaudaraan melalui kekeluargaan dan perkahwinan:
Contoh penggunaan
Janganlah kamu memutuskan silaturahim dengan keluarga kalian, sekalipun mereka menyakitimu.

2 hubungan persaudaraan antara orang-orang Islam:
Contoh penggunaan
Sedekah dapat mengeratkan silaturahim sesama umat Islam.

Daripada takrif tersebut dapatlah diketahui perbezaan dan persamaan makna kata tersebut. Untuk mendapatkan keterangan lanjut, sila rujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020).
03/12/2023Makna
9 Saya ada satu soalan tentang penggunaan perkataan. Bilakah kita boleh menggunakan perkataanheterogen”, bilakah kita boleh menggunakan perkataanpelbagai”? Bolehkah tuan/puan memberikan contoh? Bolehkah saya menggunakanheterogen kaum”, atauheterogen orang”, “heterogen masyarakat” ? Terima kasih.Makna bagi kata heterogen ialah:

heterogen kata adjektif
1 (berkenaan bandar, penduduk dan sebagainya) berjenis-jenis yang berbeza sifatnya.
Contoh penggunaan
Bandar yang bersifat kosmopolitan dan heterogen merupakan ciri-ciri penting dalam kekuatan pertumbuhan budaya.

2 Kimia
berkaitan dengan proses yang melibatkan bahan dalam fasa yang berbeza.
Contoh penggunaan
pemangkinan heterogen;

keheterogenan kata nama
hal atau sifat heterogen:
contoh penggunaan
Keheterogenan masyarakat dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya.

Untuk maklumat lanjut tentang kata dalam bahasa Melayu, sila rujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020).
02/12/2023Makna
10 Boleh atau tidak frasa kerja tidak mempunyai subjek yang tersembunyi seperti ayat , "Azizah,ceraikan kau." Yang mana, kata ganti diri pertama disembunyikan daripada disebut oleh pelafaz. adakah boleh diterima penggunaan bahasa tersebut. Pada sekilas pandang seolah-olahnya Azizah telah menceraikan kau, sedangkan pelafaz bermaksud untuk menceraikan Azizah ."Azizah, ceraikan kau." Ayat ini tidak sempurna, pengguguran kata menjejaskan struktur dan makna ayat. Walau bagaimanapun, aspek lain, seperti hukum agama (jika berkaitan) perlulah dirujuk kepada pihak yang berwenang. 01/12/2023Tatabahasa
11 adakah perkataan "bersaksama"? Sekiranya ada apakah maksud bersaksama?Maaf, tiada kata bersaksama dalam kamus terbitan DBP.01/12/2023Makna
12 Sebaliknya, faktor kekurangan kerjasama antara guru-guru dan ibu bapa dalam menerapkan pendidikan amalan penjagaan kebersihan kepada kanak-kanak dan membentuk kanak-kanak yang berdisiplin untuk mengamalkan kebersihan di rumah mahupun di sekolah sejak mereka kecil lagi boleh menyebabkan berlakunya situasi dalam rajah pertama. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah ibu bapa terlalu bergantung pada guru sekolah untuk memberikan pendidikan tentang amalan menjaga kebersihan diri dan persekitaran kepada anak-anak mereka, di samping melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan berterusan kebersihan kanak-kanak. Tanpa mengamalkan amalan kebersihan di rumah, kanak-kanak tidak akan berjaya membiasakan diri untuk mengamalkan penjagaan kebersihan diri dan persekitaran mereka. Secara akibatnya, keadaan dalam dan persekitaran rumah akan kelihatan seperti rajah pertama yang menunjukkan ketidakpedulian atau ketidaksefahaman tentang kepentingan menjaga kebersihan persekitaran. Adakah ayat-ayat di atas gramatis dan tidak ada kesalahan struktur ayat serta tatabahasa.

Hal ini demikian kerana sesetengah ibu bapa terlalu bergantung pada guru sekolah untuk memberikan pendidikan tentang amalan menjaga kebersihan diri dan persekitaran kepada anak-anak mereka.

Untuk ayat yang seterusnya, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (DBP, 2014) halaman 432 - 575.
01/12/2023Tatabahasa
13 Saya keliru, adakah relang dengan e pepet, atau e taling? Jawi tulis e pepet, rumi tulis e taling. https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=relangSebutan bagi kata relang ialah e pepet. Sila rujuk kamus yang terkini iaitu Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020) halaman 1454.01/12/2023Ejaan
14 Hai. Saya berminat untuk dapatkan "POS tagger ( part of speech tagger)" daripada Korpus DBP untuk kajian PHD saya yang tertajuk POS tagger in Malay social media data. Terima Kasih Mohd Mukhlis Bin Mohd Sharif 0192786537 mohdmukhlis@gmail.comUntuk makluman tuan, tuan boleh mengakses data korpus DBP melalui laman web PRPM dan klik pada ikon Korpus DBP atau klik pada pautan http://sbmb.dbp.gov.my/korpusdbp/SelectUserCat.aspx. Bagi pilihan "Penyelidik", tuan perlu mendaftar terlebih dahulu, manakala bagi pilihan "Pengguna Awam", tuan boleh terus menggunakan korpus DBP selepas bersetuju dengan "Lesen Pengguna Korpus".01/12/2023Lain-lain
15 Tak ramai yang tahu filem ini atau tak banyak yang tahu tentang filem ini?Ayat yang betul ialah "Tidak ramai yang tahu tentang filem ini."01/12/2023Lain-lain
16 Perkataan Pengurusan Tertinggi perlu menggunakan huruf besar atau kecil? Contoh Pengurusan Tertinggi MOSTI atau pengurusan tertinggi MOSTISekiranya perkataan tersebut merujuk pada kata nama am, perkataan tersebut ditulis dengan huruf kecil pada pangkalnya (pengurusan tertinggi MOSTI) manakala sekiranya perkataan tersebut merujuk pada kata nama khas, perkataan tersebut ditulis dengan huruf besar pada pangkalnya (Pengurusan Tertinggi MOSTI).
30/11/2023Tatabahasa
17 Selamat sejahtera. Kakak membubuh makanan untuk kucing.(KSN guna untuk /kepada)

Ayat yang betul ialah "Kakak membubuh makanan untuk kucing”.

30/11/2023Tatabahasa
18 mokko sdn bhdSila kemukakan soalan dengan jelas supaya pihak kami dapat memberikan bantuan. 30/11/2023Lain-lain
19 kilang perabot , mokko sdn bhdSila kemukakan soalan dengan jelas supaya pihak kami dapat memberikan bantuan. Untuk permohonan iklan, sila kemukakan permohonan tuan melalui laman web DBP Sah Bahasa www.dbpsahbahasa.my.30/11/2023Lain-lain
20 Salam sejahtera, Adakah ayat-ayat yang dibina tepat? “bernama “=“bertajuk “ “dari “=“diSelain daripada atas,ada apa kesalahan lagi? Sekian, terima kasih.

Ayat yang betul adalah seperti yang berikut:

i. Amin dan Ali pergi ke perpustakaan sekolah mereka.

ii. Ali sedang membaca buku cerita bertajuk “Si Arnab dan Si Kura-kura”.

iii. Dia membaca buku itu dengan senyap, manakala Amin meminjam buku itu di kaunter pinjaman.

30/11/2023Tatabahasa
21 Salam sejahtera, Baju kebaya ialah baju tradisional kaum Nyonya. Adakah ayat ini betul? Adakah kesalahannya? Sekian terima kasih.Ayat "Baju kebaya ialah baju tradisional kaum nyonya" betul.29/11/2023Lain-lain
22 Salam sejahtera. Manakah antara berikut ayat yang betul? Para Pelajar berada di dalam kelas semasa insiden itu berlaku. ATAU Para pelajar berada di kelas semasa insiden itu berlaku. Mohon pencerahan berhubung panduan penggunaan "di" dan "di dalam". Sekian, terima kasih.

Ayat yang betul ialah "Para pelajar berada di dalam kelas semasa insiden itu berlaku".

Kata sendi nama "di" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Manakala, "di dalam" merupakan kata arah yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Untuk keterangan lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 286.

29/11/2023Tatabahasa
23 Salam, laman sesawang prprm bermasalah ke? Saya tidak dapat melihat ruangan khidmat nasihat dan lain-lain juga.Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kami.

Laman PRPM mengalami masalah teknikal. Sila layari semula pautan https://prpm.dbp.gov.my/ untuk menggunakan perkhidmatan kami. Maaf atas segala kesulitan.
29/11/2023Lain-lain
24 Delivery OrderPadanan bahasa Melayu bagi istilah delivery order ialah arahan penyerahan. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.28/11/2023Istilah
25 Penggunaan dalam surat atau e-mel, Kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan amat kami hargai Atau Kerjasama yang pihak tuan berikan amat kami hargai Terima kasih

Kedua-dua ayat “Kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan amat kami hargai  dan Kerjasama yang pihak tuan berikan amat kami hargai  betul dan boleh digunakan dalam penulisan surat rasmi.

28/11/2023Tatabahasa
26 1) Perubahan itu menunjukkan kepada kita bahawa kerajaan ada usaha untuk menangani masalah tersebut. 2) Perubahan itu menunjuk kepada kita bahawa kerajaan ada usaha untuk menangani masalah tersebut. Ayat mana satukah yang betul? Pada pendapat saya, ayat pertama baru betul, kerana menunjukkan ialah kata kerja transitif yg memerlukan objek, dan frasa bahawa bahawa kerajaan ada usaha untuk menangani masalah tersebut ialah subordinate clause yg boleh berdiri sebagai objek. Betulkah pengertian saya?

Ayat yang tepat ialah “Perubahan itu menunjukkan bahawa kerajaan telah berusaha untuk menangani masalah tersebut.”

28/11/2023Lain-lain
27 Assalamualaikum dan salam sejahtera, minta bantuan translate "on gorund vaccination"

Cadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah on-ground vaccination ialah "vaksinasi di lapangan". Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang tertentu. 

28/11/2023Istilah
28 onboarding Padanan bahasa Melayu bagi istilah onboarding ialah penyertaan. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.28/11/2023Istilah
29 Adakah wujud perkataan LUNA dalam bahasa melayu? Jika wujud, apakah maksudnya dan mengapa tiada di dalam kamus dewan?Tiada kata "luna" yang terakam dalam kamus bahasa Melayu terbitan DBP. Jika kata tersebut ialah "lunar", kata tersebut bermaksud berkaitan dengan bulan, misalnya dalam frasa "kalendar lunar" atau "tahun lunar".28/11/2023Makna
30 storyboard, coffee table bookPadanan bahasa Melayu bagi istilah storyboard ialah papan cerita dan istilah coffee table book ialah buku mewah. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.27/11/2023Istilah
31 Apakah perkataan bahasa Melayu bagi story boar dan coffee table book? Padanan bahasa Melayu bagi istilah storyboard ialah papan cerita dan istilah coffee table book ialah buku mewah. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.27/11/2023Istilah
32 Apakah perkataan bahasa Melayu bagi story board dan coffee table book?Padanan bahasa Melayu bagi istilah storyboard ialah papan cerita dan istilah coffee table book ialah buku mewah. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.27/11/2023Istilah
33 Penukaran Ayat Biasa kepada Ayat Songsang. Soalan : Kami akan menyelesaikan masalah itu dengan kadar yang segera. Ayat Songsang : ?

Ayat yang betul ialah “Dengan kadar segera kami akan menyelesaikan masalah itu”.

27/11/2023Tatabahasa
34 Salam sejahtera tuan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan mengadakan "Majlis Peluncuran Dasar Pendidikan Digital" pada 28.11.2023. Sehubungan itu, mohon pencerahan tuan adakah sesuai menggunakan perkataan "Peluncuran" dan bolehkah pihak tuan memberikan kesedaran kepada KPM agar semua penjawat awam KPM dapat membiasakan yang betul, membetulkan yang biasa. Terima kasih atas perhatian tuan.

Berdasarkan konteks ayat yang disertakan dalam lampiran, penggunaan perkataan yang betul ialah pelancaran kerana peluncuran merujuk hal, perbuatan atau proses meluncur, meluncuri atau meluncurkan sesuatu atau tempat untuk meluncur.

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci,  sila rujuk Kamus Dewan Perdana, halaman 1367.

27/11/2023Makna
35 Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Saya ingin mendapatkan bantuan terjemahan bagi frasa "counting house" dalam bahasa Melayu. Definisi bagi frasa Counting House ialah: "A counting house, or counting room, was traditionally an office in which the financial books of a business were kept. It was also the place that the business received appointments and correspondence relating to demands for payment."Padanan bahasa Melayu bagi istilah counting house ialah pejabat stor. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.27/11/2023Istilah
36 Assalamualaikum. Tuan, Mohon penjelasan tuan berkenaan dengan kata kerja mana yang betul bagi perkatan ini, dipermudah atau dipermudahkan? Terima kasih, tuanPerkataan yang betul ialah "dipermudah", iaitu kata keterangan pasif yang bermaksud menjadikan sesuatu lebih mudah. Contohnya "Urusan perniagaan semakin "dipermudah" dengan kewujudan sistem komputer." 26/11/2023Tatabahasa
37 Salam. Saya bekerja disyarikat roti. Kami ingin mengeluarkan produk baharu iaitu TIGER SKIN SPONGE CAKE WITH LAYERED FLAVOUR COFFEE, PANDAN, VANILLA. Adalah dengan ini saya ingin meminta bantuan untuk menterjemahkan nama ini ke dalam Bahasa Melayu untuk penjenamaan produk. Segala keprihatinan tuan amatlah kami hargai. Terima kasih.

Cadangan padanan terjemahan bagi TIGER SKIN SPONGE CAKE WITH LAYERED FLAVOUR COFFEE, PANDAN, VANILLA ialah KEK SPAN CORAK HARIMAU BERPERISA KOPI, PANDAN DAN VANILA.

26/11/2023Penyemakan dan penterjemahan
38 Selamat Sejahtera. Bolehkah "Cottony material" diterjemahkan kepada "Material selembut kapas"? Terima kasih.Cadangan terjemahan bahasa Melayu bagi cottony material ialah material kekapas.25/11/2023Penyemakan dan penterjemahan
39 pengunaan perkataan seusai seperti di dalam ayat dibawah: Sehubungan dengan itu, perolehan dan pelaksanaan projek dilaksanakan oleh pihak AAA dan penyerahan kepada pihak BBBB seusai projek siap.

Berdasarkan Kamus Dewan Perdana, “usai” ditakrifkan sebagai sudah selesai atau berakhir, iaitu berkenaan perhimpunan, peperangan, majlis dan lain-lain. Penggunaan perkataan “seusai” dalam ayat tersebut kurang tepat. Kebiasaannya, perkataan “sesudah” digunakan. “Sesudah” bermaksud setelah berbuat atau berlaku sesuatu, setelah atau selepas. “Sudah” ialah kata kerja bantu aspek yang menerima imbuhan se-. Daripada pengimbuhan itu timbullah “sesudah”, yang berfungsi sebagai adverba waktu. Selain itu, perkataan “seusai” dengan maksud “sesudah”, lazimnya digunakan dalam pengucapan sastera berdasarkan kebebasan seni (poetic license).

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Kamus Dewan Perdana dan Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima halaman 202 hingga 205.

24/11/2023Tatabahasa
40 Dia adalah muda. Ayat di atas betul ke?Ayat "Dia adalah muda.", tidak betul. Ayat yang betul ialah "Dia muda."/"Dia amat muda." (pola Frasa Nama + Frasa Adjektif). 23/11/2023Tatabahasa
41 Makan keseluruhan nasi. Seluruh atau keseluruhanJawapan yang betul ialah, "Makan keseluruhan nasi."23/11/2023Lain-lain
42 Merujuk kepada jawapan pihak DBP seperti berikut: "Untuk makluman puan, pihak DBP tidak melaksanakan kerja penterjemahan, sama ada daripada bahasa Melayu kepada bahasa asing atau sebaliknya. Sila terjemahkan perkataan atau teks bahasa asing tersebut dalam bahasa Melayu agar pihak kami dapat menyemak dan memberikan cadangan padanan terjemahan yang bersesuaian." Justeru, mohon bantuan DBP selaku pakar rujuk BAHASA KEBANGSAAN di MALAYSIA bagi konteks ayat berikut: (setakat pengetahuan orang awam yang saya ada) ".....Setelah Fasa Pembangunan, semua integrasi / hubung kait (taktau perkataan mana nak guna) dan semua perubahan yang need to be deployed (tiada perkataan Bahasa Melayu bagi perkataan Bahasa Inggeris ini) sepatutnya dijadikan CSR tanpa kenaan / bayaran seperti mana Klausa 10 dalam Perjanjian Utama."

Ayat yang betul ialah “Selepas fasa pembangunan, semua integrasi dan perubahan yang diatur kedudukannya sepatutnya dijadikan Tanggungjawab Sosial Korporat tanpa bayaran seperti Klausa 10 dalam Perjanjian Utama."

23/11/2023Penyemakan dan penterjemahan
43 Tuan, Apakah ejaan sebenar "Geodataraya"? Adakah Geodataraya atau Geo-Dataraya?Ejaannya ialah geodata raya. Geo- ialah awalan asing berkaitan dengan bumi. Namun, frasa geodata raya belum terakam dalam mana-mana kamus terbitan DBP.22/11/2023Ejaan
44 Dr. Bank, Cr. CapitalCadangan terjemahan bahasa Melayu bagi debit (dr) bank ialah debit bank dan credit (cr) capital ialah kredit modal.22/11/2023Penyemakan dan penterjemahan
45 Manakah anatara berikut jawapan yang betul? a. Pra-konvensional b. Pra konvensional atau ada jawapan lain.

Ejaan yang betul ialah "Prakonvensional".

22/11/2023Ejaan
46 Apa terjemahan "backsplash"?Padanan bahasa Melayu bagi istilah back splash ialah penahan percikan. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.22/11/2023Istilah
47 Salam sejahtera, Apakah maksud simbol ® dalam daftar kata dalam PRPM? Contoh ®zuhur. Terima kasih. NH Azizan - Vavtes Studio -Pada naskhah bercetak Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) tanda yang digunakan ialah tanda anak panah yang apabila data daripada kamus tersebut dimasukkan ke dalam PRPM, tanda itu menjadi ®. 

Tanda anak panah bererti lihat. Tanda tersebut bermaksud pengguna bahasa perlu merujuk kata yang disarankan (biasanya ejaan yang standard/baku).

Contoh:
zohor ® zuhur.

Terdapat penggunaan kata zohor oleh masyarakat yang sepatutnya dieja zuhur. Maklumat mengenai makna kata tersebut juga berada pada entri yang dirujuk, iaitu zuhur.

zuhur [ẓu.hur] ظهر
Definisi : Ar 1. = waktu ~ waktu tergelincir matahari ke arah barat hingga bayang-bayang kayu dsb sama panjang dgn kayu dsb yg menjadi pengukurnya; 2. = sembahyang ~ sembahyang fardu pd waktu zuhur. 
22/11/2023Lain-lain
48 Penggunaan kata sendi nama dari/daripada yang manakah betul dalam ayat berikut: Mohd Akmal merupakan Pegawai Penyelidik. Beliau ialah pemegang Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian dari/daripada Universiti Malaya. Penggunaan kata sendi nama dari atau daripada dalam konteks ayat tersebut yang manakah betul? Ayat yang betul ialah "Beliau ialah pemegang Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian daripada Universiti Malaya". 22/11/2023Tatabahasa
49 adakah dan juga bole digunakan dalam satu ayat? Contohnya "Sehubungan itu, satu sesi libat urus yang terdiri daripada Perbincangan Kumpulan Fokus "dan juga" Dialog Perundangan 3R mengenai isu tersebut telah diadakan bagi mengkaji keberkesanan perundangan sedia ada. Perkataan dan juga boleh digunakan dalam satu ayat. Kamus Dewan Perdana memberikan takrifan dan juga sebagai serta. Sila rujuk Kamus Dewan Perdana hlmn. 475. 21/11/2023Tatabahasa
50 "Mengubah suainya" - perlukah dieja rapat sebagai "mengubahsuainya"? Memandangkan "nya" ialah objek, bukannya imbuhan, mungkin tidak perlu dieja rapat, tetapi kelihatan agak janggal.

Ejaan yang betul ialah mengubah suai“. Tukarkan “nya” kepada kata nama objek tersebut, contohnya “mengubah suai rumah.”

21/11/2023Tatabahasa
51 Perkataan Bahasa Melayu yang betul bagi terjemahan ayat ini: Konteks - terma ICT "After development phase, all integrations and changes that need to be deployed should be consider as Corporate Social Responsibilities without charges as per clause 10 in Principal Agreement."

Untuk makluman puan, pihak DBP tidak melaksanakan kerja penterjemahan, sama ada daripada bahasa Melayu kepada bahasa asing atau sebaliknya.

Sila terjemahkan perkataan atau teks bahasa asing tersebut dalam bahasa Melayu agar pihak kami dapat menyemak dan memberikan cadangan padanan terjemahan yang bersesuaian.

21/11/2023Penyemakan dan penterjemahan
52 Adakah DBP mempunyai standard penetapan tulisan jawi bagi surat rasmiUntuk makluman puan, pihak DBP tidak mempunyai sebarang standard penulisan Jawi bagi surat rasmi. Walau bagaimanapun, rujukan ejaan Jawi DBP berdasarkan buku Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi dan Kamus Dewan Perdana.20/11/2023Lain-lain
53 PEMBEKAL KACA BILIK MANDISoalan kurang jelas. Sila kemukakan soalan dalam konteks yang lebih jelas dan difahami. Untuk pengesahan iklan, sila kemukakan permohonan tuan melalui laman web www.dbpsahbahasa.my. 
20/11/2023Lain-lain
54 Assalamualaikum/Salam Sejahtera Tuan/Puan, Saya Mej Mohd Hairil bin Jaafar dari Bahagian Pembangunan Doktrin, Markas Pemerintahan Latihan dan Doktrin Tentera Darat (MK PLDTD). Soalan saya seperti di lampiran. Terima kasih.​Maklum balas terperinci tentang pertanyaan ini telah dijawab melalui alamat e-mel pengguna.20/11/2023Lain-lain
55 1. Green Transformational Leadership 2. EnvironmCadangan terjemahan bahasa Melayu bagi green transformational leadership ialah kepimpinan transformasi hijau, environmental idealized influence ialah pengaruh unggul alam sekitar, environmental intellectual stimulation ialah rangsangan intelek alam sekitar, environmental inspirational motivation ialah motivasi berinspirasikan alam sekitar dan environmental individual consideration ialah pertimbangan individu terhadap alam sekitar.

19/11/2023Penyemakan dan penterjemahan
56 1. Green Transformational Leadership 2. EnvironmCadangan terjemahan bahasa Melayu bagi green transformational leadership ialah kepimpinan transformasi hijau, environmental idealized influence ialah pengaruh unggul alam sekitar, environmental intellectual stimulation ialah rangsangan intelek alam sekitar, environmental inspirational motivation ialah motivasi berinspirasikan alam sekitar dan environmental individual consideration ialah pertimbangan individu terhadap alam sekitar.
19/11/2023Penyemakan dan penterjemahan
57 Assalamualaikum dan selamat malam. Saya nak tanya. Bagaimana ejaan Race (ejaaan dalam bahasa Inggeris) dalam tulisan Jawi? Adakah ejaan yang betul را‌چ atau ريس? Terima kasih. Harap maaf. Pihak kami tidak menyediakan data ejaan Jawi bagi kata bahasa Inggeris.19/11/2023Lain-lain
58 Pejabat ini membuat permohonan mencetak buku panduan pengurusan peperiksaan sebanyak 20 unit. Bersama ini dilampirkan buku panduan pengurusan peperiksaan. Betul ayat di atas?Ayat yang betul ialah "Kami memohon mencetak Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan sebanyak 20 unit. Bersama-sama ini dilampirkan Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan untuk tindakan selanjutnya."

17/11/2023Tatabahasa
59 apakah perbezaan insiantif dan inisiantifTiada kata inisiantif dan insiantif terakam dalam pangkalan data kami. Menurut Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020) kata yang terakam ialah inisiatif dengan makna seperti yang berikut:

inisiatif kata nama
1 daya usaha, tindakan dan lain-lain yang mula-mula diambil untuk menyelesaikan sesuatu masalah, menangani sesuatu projek dan sebagainya:
PBSM menawarkan skim kewangan dan inisiatif dalam usaha meningkatkan kemahiran buruh tempatan.

2
 kebolehan untuk melihat apa-apa yang perlu dilakukan dan berusaha untuk menjayakannya:
Inisiatif menggunakan emas dalam penyelesaian perdagangan antarabangsa boleh menjadi paksi untuk menguatkan dan menyatukan dunia Islam.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk halaman 829 kamus ini.
16/11/2023Ejaan
60 Mengapakah sesuatu perkataan itu berubah mengikut peredaran zaman ?
Sesuatu perkataan itu berubah mengikut peredaran zaman kerana kata dalam sesuatu bahasa itu hidup bersama-sama penuturnya. Penggunaan kata dalam sesuatu bahasa amat bergantung kepada masyarakat penutur atau penggunanya. Terdapat perluasan makna atau penyempitan makna berlaku setiap detik, hari, bulan, tahun, zaman dan sebagainya, mengikut konteks dan situasi kata bahasa itu dituturkan/digunakan. Pelbagai proses berlaku dalam perkembangan bahasa, termasuklah peminjaman dan penyerapan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Tatabahasa Dewan, Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia, kamus-kamus, glosari dan daftar istilah, buku-buku dan terbitan lain yang membekalkan maklumat tentang perkembangan bahasa, khususnya bahasa Melayu.
16/11/2023Lain-lain
61 Apakah ejaan sebenar bagi Yang Berusaha? Adakah perlu dieja dengan huruf besar pada setiap pangkal perkataannya?

Ejaan “Yang Berusaha” ditulis menggunakan huruf besar pada pangkal setiap perkataan tersebut.

16/11/2023Ejaan
62 Keretapi dieja secara rapat atau dieja secara jauh dan apakah sebabnyaJawapan yang betul ialah Kereta api. Perkataan tengah hari,  pasar raya,  kereta api, alat tulis merupakan kata majmuk, iaitu perkataan yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna yang khusus. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Untuk keterangan lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 72.   16/11/2023Lain-lain
63 Mengapakah perkataan "menghayun" tidak dijumpai dalam Kamus Dewan? Adakah perkataan tersebut salah? Jika apakah perkataan yang betul?Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) tidak merakamkan kata "hayun" dan terbitannya. Kata yang terakam ialah "ayun" dan kata terbitannya (termasuk mengayun). Kamus Dewan (1970) merakamkan kata "hayun" dirujuksilangkan ke "ayun".

Namun, rujukan yang terkini iaitu Kamus Dewan Perdana (2020) merakamkan kedua-dua kata tersebut iaitu "ayun" dan "hayun" serta kata terbitannya (termasuk mengayun dan menghayun). Perakaman kedua-dua kata ini adalah mengikut data korpus penggunaan kata tersebut dalam masyarakat. Terdapat persamaan dan perbezaan dalam pentakrifan kata-kata tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk halaman 162-163 dan 753-754 kamus ini.
16/11/2023Ejaan
64 "Peraturan lampu isyarat sentiasa ayahnya patuhi." Adakah ayat ini betul?Ayat yang betul adalah seperti yang berikut:

1. Peraturan lampu isyarat sentiasa dipatuhi oleh ayahnya.
2. Ayah sentiasa mematuhi peraturan lampu isyarat.

15/11/2023Tatabahasa
65 Apakah perbezaan besar antara penggunaan "Adalah" dan "Ialah" ? apakah jenis frasa di sebelum atau selepas Ialah/Adalah yang menentukan penggunaannya?

Kata pemeri "ialah" perkataan yang digunakan untuk memerihalkan bahagian subjek dan predikat sesuatu ayat. Terdapat dua kata pemeri, iaitu kata "ialah" dan "adalah". Kata pemeri "ialah" digunakan dalam ayat yang berpola frasa nama + frasa nama. Oleh itu, kata pemeri "ialah" digunakan sebelum kata nama atau frasa nama. Contoh dalam ayat: i) Mata pelajaran yang paling saya minati ialah Matematik (FN+FN), ii) Kegiatan kokurikulum ialah kegiatan yang dijalankan di luar bilik darjah (FN+FN).

Kata pemeri "adalah" digunakan dalam ayat yang berpola frasa nama + frasa adjektif dan frasa nama + frasa sendi nama. Kata pemeri "adalah" tidak boleh diikuti oleh frasa kerja dan frasa nama. Contoh dalam ayat: i) Perlawanan pada malam ini adalah sangat penting (FN+FA), ii) Teh herba yang sedang diminum oleh ibu adalah baik untuk kesihatan (FN+FA).

Untuk penjelasan lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, hlm. 263 - 264.

15/11/2023Tatabahasa
66 Contoh ayat: 1. Ayah seorang doktor 2. Ibu seorang doktor Apabila dimajmukkan menjadi : Ayah dan ibu seorang doktor. Persoalanya: Adakah benar penggunaan "seorang" pada ayat yang telah dimajmukkan itu? Kerana seorang merujuk kepada bilangan yang satu. Tetapi pada ayat tersebut telah melibatkan ayah dan ibu,lebih dari satu orang. Mohon penjelasan.

Ayat yang betul ialah Ayah dan ibu  saya doktor”.

15/11/2023Tatabahasa
67 Bagaimanakah terciptanya 15 kata majmuk mantap itu?Tiada maklumat tentang penerbitan kata majmuk yang telah mantap. Buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga hanya menyenaraikan senarai kata berkenaan. Perlu diingat kata majmuk mantap lebih daripada 14 perkataan dan disenaraikan mengikut kelas kata, iaitu kata nama dan kata kerja. Untuk maklumat lanjut, lihat buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 134.15/11/2023Tatabahasa
68 Mana satu penggunaan tajuk yang tepat, MELESTARI KEBERDAYAAN BAHASA KOMUNITI atau MELESTARIKAN KEBERDAYAAN BAHASA KOMUNITI. Terima kasih.

Teks yang betul ialah "MELESTARIKAN KEBERDAYAAN BAHASA KOMUNITI."

14/11/2023Tatabahasa
69 NullPihak kami maklum akan surat yang dilampirkan. Walau bagaimanapun, dalam surat tersebut tidak disertakan nombor permohonan iklan untuk rujukan kami. Sehubungan dengan itu, mohon tuan membuat aduan melalui Sistem DBP Sah Bahasa dengan menyertakan nombor permohonan iklan supaya kami dapat meneliti permasalahan yang wujud dan seterusnya membuat tindakan selanjutnya. 
14/11/2023Lain-lain
70 apakah maksud madani ?

Berdasarkan Kamus Dewan Perdana, halaman 1375, madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian, akhlak dan kebendaan.

13/11/2023Makna
71 Adakah dalam berpidato boleh menggunakan loghat sebagai jenaka ?Dalam konteks rasmi, pengguna disarankan menggunakan bahasa Melayu yang betul dan standard. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, saudara bolehlah menghubungi Majlis Debat Universiti Malaysia (MADUM).12/11/2023Lain-lain
72 yang manakah ejaan yang betul bagi nama tempat/negeri 1. Kuala Lumpur (کوالا لمڤور/کوالا لومڤور) 2. Johor (جوهر/جوهور) 3. Pahang (ڤهڠ/ڤاهڠ) 4. Perak (ڤيراق/ڤيرق) 5. Kedah (قدح/کده) adakah kawasan/tempat di dalam tulisan jawi jsuah ada ejaan yang khusus untuk kawasan/tempat tersebut? Ejaan yang betul bagi nama tempat/negeri:
1. Kuala Lumpur (کوالا لومڤور)
2. Johor (جوهر)
3. Pahang (ڤهڠ)
4. Perak (ڤيرق)
5. Kedah (کده)

Ejaan jawi untuk kawasan dan tempat yang merupakan nama khas adalah mengikut ejaan yang telah sedia ada. 
12/11/2023Ejaan
73 Adakah penggunaan istilahKejohanan Sukanbetul bagi satu program yang menganjurkan variasi acara sukan dalam satu tempoh yang sama? Atau hanya boleh digunakan untuk penganjuran sukan spesifik seperti contohKejohanan MenembakatauKejohanan Olahraga”?

Berdasarkan Kamus Dewan Perdana, perkataan “kejohanan” bermaksud pertandingan untuk menentukan peserta atau pasukan yang layak menjadi johan bagi sesuatu acara sukan. Oleh itu, frasa “Kejohanan Sukan” boleh digunakan mengikut konsep dan konteks ayat yang bersesuaian.

12/11/2023Istilah
74 Kenapa bahasa Melayu klasik dan bahasa istana perlu didedahkan kepada pelajar sekolah rendah mahupun sekolah menengah walaupun bahasa-bahasa itu tidak digunakan dalam perbualan seharian?​Terima kasih atas pertanyaan daripada pihak tuan/puan. Untuk makluman pihak tuan/puan, sebarang keputusan yang berkaitan dengan perancangan dan pelaksanaan dasar pendidikan di sekolah adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia.12/11/2023Lain-lain
75 SAYA AMIN WAKIL DARI ZACKS CORNER, SAYA INGIN MENANYAKAN BAGAIMANA EJAAN BETUL ZACKS CORNER DALAM BAHASA JAWI ?Ejaan Jawi bagi ZACKS CORNER ialah زيک س کورنر11/11/2023Ejaan
76 Saya ingin bertanya mengenai terjemahan untuk perkataan "magazine" dalam senjata api. Salah satu terjemahannya ialah "lelopak peluru" namun istilah "lelopak" tiada dalam Kamus Bahasa Melayu. Banyak saluran berita menggunakan istilah "kelopak peluru", adakah itu terjemahan yang betul/sah? Adakah lelopak cuma kelopak yang tersalah ejaannya di PRPM? Mohon pencerahan, terima kasih.Betul, padanan magazine (senjata api) dalam bahasa Melayu ialah lelopak peluru. Kata "lelopak" ialah istilah, iaitu penggunaan khusus dalam bidang tertentu dan tidak semua istilah ada dalam kamus. Kata "lelopak" juga ditemukan dalam bidang komputer, iaitu lelopak kad (card magazine). 11/11/2023Istilah
77 Susu Formula Pelbagai Jenama Dan Murah Kaw2!

Ayat yang sesuai ialah “Pelbagai jenama susu formula pada harga yang rendah!”, bergantung pada kesesuaian makna yang ingin disampaikan dan juga ranah penggunaan. Walau bagaimanapun, sila kemukakan soalan yang lebih jelas bagi memudahkan kami memberikan jawapan yang bersesuaian.

10/11/2023Tatabahasa
78 Selamat sejahtera. Saya mahu bertanya, jenis kata apa yang boleh dirapatkan dengan awalan ku~ dan kau~ Kata adjektif? Kata kerja?

Kata ganti nama diri "kau" ialah kependekan engkau, digunakan sebagai awalan yang terikat dengan kata kerja pasif, dan ditulis bercantum contohnya:  kaubacalah buku ini.

Manakala untuk kata ganti nama diri ku ialah (kependekan aku)  boleh digunakan dalam dua keadaan: 1) digunakan sebagai awalan yang terikat dengan kata kerja pasif. Contoh kubaca, kudengar, kulihat, kupegang. 2) digunakan sebagai akhiran yang terikat dengan kata kerja yang mengikutinya. Contoh menemaniku, memarahiku. 

10/11/2023Lain-lain
79 Saya ingin bertanya soalan, apakah ejaan sebenar untuk perkataan di bawah; 1. PhD-nya atau PhDnya Apakah penjelasan untuk jawapan yang diberikan? Sekian, terima kasih.

Partikel “nya” merupakan kata ganti nama diri ketiga yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, kecuali jika merujuk kepada Allah kerana pada perkataan tersebut perlu diletakkan sempang, iaitu ‘-Nya’. Oleh yang demikian, ejaan yang betul ialah “PhDnya”.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (DBP, 2015), halaman 103 - 104.

09/11/2023Tatabahasa
80 ....telah disahkan menghidap jangkitan penyakit Chicken Pox (Varicella) oleh pegawai perubatan dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Untuk ayat di atas, pegawai perubatan perlu huruf besar atau kecil ye?

Berdasarkan contoh teks “....telah disahkan menghidap jangkitan penyakit Chicken Pox (Varicella) oleh pegawai perubatan dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan”, ejaan “pegawai perubatan” ditulis menggunakan huruf kecil.

09/11/2023Tatabahasa
81 Manakah antara berikut adalah betul? a. Temu janji. b. Jani temu.Penggunaan kata yang betul ialah janji temu.09/11/2023Ejaan
82 deploymentPadanan bahasa Melayu bagi istilah software deployment ialah pasang atur perisian.Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.09/11/2023Istilah
83 Apakah yang perlu saya lakukan untuk menjadi guru yang cemerlang?Mohon maaf, adakah tuan ingin bertanya sama ada ayat ini betul atau salah?08/11/2023Lain-lain
84 Apakah terjemahan terbaik ke bahasa Melayu untuk "Inspire Inclusion" https://www.internationalwomensday.com/Theme

Untuk makluman, pihak DBP tidak membuat kerja-kerja penterjemahan, sama ada daripada bahasa Melayu kepada bahasa asing atau sebaliknya. Sila terjemahkan perkataan tersebut dalam bahasa Melayu agar pihak kami dapat menyemak dan memberikan cadangan padanan yang sesuai.


Untuk mendapatkan padanan perkataan,carian boleh dibuat  melalui Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) prpm.dbp.gov.my.


08/11/2023Makna
85 Apa istilah dalam Bahasa Melayu untuk perkataan "Digital Vault?" Adakah ia Peti Besi Digital atau Kekubah Digital?Cadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah digital vault ialah peti besi digital. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.
08/11/2023Istilah
86 Salam sejahtera.Adakah berbagai-bagai jenis atau berbagai-bagai betul?Terima kasih.Jawapan yang betul ialah "Apakah berbagai-bagai jenis ...". Walau bagaimanapun, mohon tuan/puan memberikan soalan yang lebih jelas untuk pihak kami memberikan maklum balas yang bersesuaian berdasarkan konteks tersebut.

08/11/2023Tatabahasa
87 Betulkah penggunaan perkataan Bahasa Melayu ini dan struktur ayat ini? [ini kerana ahli mesyuarat terdiri daripada pegawai berkepakaran khusus dan juga pakar dari luar negara] "Dimaklumkan bahawa satu sesi perbincangan berkaitan Draf XXXXXXXXXXXXXX akan diadakan seperti ketetapan berikut: Tarikh: dd/mm/yyyy Masa: Rujuk tentatif berlampir Tempat: Pautan dalam talian - xxxxxxxxxxx.microsoftteam.comPenggunaan frasa ayat yang diberikan oleh tuan adalah betul kecuali: 
Masa: Rujuk lampiran tentatif
07/11/2023Tatabahasa
88 bagaimana cara yang tepat mengunakan tulisan nombor dan angka dalam penulisan dokumen rasmi? contoh: terdapat sebanyak lima (5) projek perlu diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) tahun. perlukah kurungan tersebut?

Berdasarkan Gaya Dewan Edisi Keempat, gaya penulisan nombor dalam ayat seperti yang berikut:

1.    Nombor pada permulaan ayat

Nombor pada permulaan ayat hendaklah dieja kecuali nombor yang menunjukkan tahun kalendar. Contoh:

a)    Lima belas orang pelajar Sekolah Menengah Aminuddin Baki telah menerima anugerah pelajar cemerlang.

b)    1957 ialah tahun kemerdekaan bagi negara ini.

2.    Nombor dalam ayat

a)    Nombor sifar hingga sembilan hendaklah dieja.

Contoh: Polis menemui lima bungkusan berisi wang yang telah ditinggalkan oleh perompak.

b)    Semua nombor dalam ayat boleh dieja atau ditulis dengan angka jika lebih daripada sembilan tetapi penulisannya hendaklah selaras. Contoh:

i.              Ketua Pengarah DBP telah menghadiahkan dua ratus buah Kamus Dewan kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan.

atau

ii.            Ketua Pengarah DBP telah menghadiahkan 200 buah Kamus Dewan kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Gaya Dewan Edisi Keempat, muka surat 161-162.

07/11/2023Ejaan
89 Antara istilah "mekanisma ringkas ekstradisi" dan "mekanisme ringkas ekstradisi", yang mana satu penggunaan ejaan dan istilah yang betul sebagai terjemahan kepada "simplified extradition mechanism"? Cadangan terjemahan bahasa Melayu bagi simplified extradition mechanism ialah mekanisme serah balik ringkas.07/11/2023Penyemakan dan penterjemahan
90 Bolehkah "standee board" diterjemah menjadi "papan bergambar"? Ini dalam konteks papan bergambar susuk tubuh sesuatu watak animasi yang diletakkan dekat sebelah reruai syarikat.Cadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah standee board ialah papan berdiri. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.07/11/2023Istilah
91 Salam Sejahterasaya merupakan seorang Stringer atau penulis khas bagi Syarikat akhabar Cina. Saya juga merupakan pensyarah di Universiti. Sila Lihat Lampiran sebab kenyataan sangat panjang.

Untuk makluman, tidak ada bahagian tertentu di Dewan Bahasa dan Pustaka yang menguruskan berkenaan gelaran, sama ada yang berkaitan dengan gelaran akademik, gelaran kehormat, gelaran bagi pangkat dan seumpama dengannya. Kami mencadangkan supaya tuan berhubung terus dengan pihak universiti yang memberikan anugerah tersebut untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci.

06/11/2023Lain-lain
92 Selamat pagi. Yang manakah lebih sesuai untuk terjemahan "ancient Chinese ceramics" - seramik purba China / seramik China purba? Terima kasih.

Cadangan terjemahan bagi “ancient Chinese ceramics” ialah seramik China purba. Walau bagaimanapun, terjemahan ini hendaklah disesuaikan dengan bidang dan konteks penggunaannya.

06/11/2023Penyemakan dan penterjemahan
93 PENGESAHAN PAPAN IKLAN PENGGUNAAN BAHASA.

Untuk makluman puan, permohonan pengesahan bahasa Melayu dalam iklan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman web dbpsahbahasa.my. Sila Daftar Akaun (rujuk Panduan Pelanggan) dan aktifkan akaun. Log masuk setelah akaun diaktifkan.

Pilih DAFTAR PERMOHONAN > DAFTAR IKLAN, isi maklumat permohonan, Jenis iklan:  Papan premis kedai/pejabat/syarikat  (atau yang berkaitan), pilih PBT dan klik “Pilih”. Pastikan jumlah bayaran menjadi RM10.00 atau RM30.00 bergantung pada jenis iklan yang dipilih. Muat naik visual iklan mengikut format,  klik SIMPAN.

Makluman Tahniah Pendaftaran Iklan XXX Berjaya akan dipaparkan. 

Sila buat bayaran setelah menerima makluman tersebut dan iklan dapat diproses dalam tempoh tiga hari bekerja.

Bagi iklan yang dilampirkan, mohon buat dulu pembetulan, seperti yang berikut:

i.              NO. 20A, UNIT 21-08, AVENUE CREST, JALAN XXX. - betulkan susunan alamat

ii.             TEL.: xxx - masukkan titik untuk singkatan

06/11/2023Lain-lain
94 beza penggunaan ialah dan adalah
Kata pemeri "ialah" perkataan yang digunakan untuk memerihalkan bahagian subjek dan predikat sesuatu ayat. Terdapat dua kata pemeri, iaitu kata "ialah" dan "adalah". Kata pemeri "ialah" digunakan dalam ayat yang berpola frasa nama + frasa nama. Oleh itu, kata pemeri "ialah" digunakan sebelum kata nama atau frasa nama. Contoh dalam ayat: i) Mata pelajaran yang paling saya minati ialah Matematik (FN+FN), ii) Kegiatan kokurikulum ialah kegiatan yang dijalankan di luar bilik darjah(FN+FN).

Kata pemeri "adalah" digunakan dalam ayat yang berpola frasa nama + frasa adjektif dan frasa nama + frasa sendi nama. Kata pemeri "adalah" tidak boleh diikuti oleh frasa kerja dan frasa nama. Contoh dalam ayat: i) Perlawanan pada malam ini adalah sangat penting (FN+FA), ii) Teh herba yang sedang diminum oleh ibu adalah baik untuk kesihatan (FN+FA).

Untuk penjelasan lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, hlm. 263 - 264.
06/11/2023Tatabahasa
95 Apakah maksud sejarah ? Menurut Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020) sejarah bermaksud:

sejarah
kata nama 
1 peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dahulu yang ada kaitan dengan zaman sekarang:
Sejarah Malaysia dikatakan bermula sejak zaman Greek lagi kerana Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai “golden chersonese” oleh Ptolemy.
Al-Quran turut menyampaikan sejarah umat dan nabi-nabi yang terdahulu.


2
kajian atau pengetahuan tentang hal atau peristiwa yang berlaku pada seseorang, sesuatu tempat atau institusi pada suatu ketika dahulu; tawarikh:
Penekanan kursus ini diberikan kepada peranan Islam dalam sejarah Asia Tenggara.

3
(dieja dengan huruf besar) ilmu atau mata pelajaran yang mengkaji tentang peristiwa yang telah berlaku pada masa dahulu, yang diajar atau dipelajari di sekolah, maktab, universiti dan sebagainya:
Aku rasa Fakhurazi jauh lebih pintar daripadaku dalam bidang Ekonomi, Pengajian Am dan Sejarah.
Dia mengambil subjek minor, Sejarah dalam pengajiannya itu.


4
peristiwa atau kejadian yang menjadi detik perubahan dalam perjalanan hidup seseorang atau sesebuah institusi:
Apabila bangsal tambahan itu siap dibina kelak, zaman baharu dalam sejarah pengeluaran batik syarikatnya akan bermula.
Biarlah hari ini kita bina satu permulaan baharu dalam sejarah persahabatan kita.
Jasdi menyingkap kembali sejarah hidup ayahnya yang penuh dengan ranjau dan duri.


5
rentetan peristiwa atau hal yang pernah berlaku kepada seseorang atau sesuatu yang boleh dijadikan sebagai panduan, rujukan dan sebagainya:
Keratan akhbar itu menyebut tentang sejarah kemalangan yang menimpa helikopter Nuri.
Vaksin ini disyorkan kepada lelaki yang tidak mempunyai sejarah infeksi beguk.


6
asal usul atau susur galur sesuatu keturunan; salasilah:
sejarah orang Melayu;

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kamus ini pada halaman 1994.
06/11/2023Makna
96 Apakah maksud Bahasa Melayu?Secara ringkasnya, merujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020), bahasa Melayu ditakrifkan seperti yang berikut:

bahasa Melayu kata nama
1 bahasa daripada rumpun Austronesia yang paling banyak jumlah penuturnya, iaitu melebihi 200 juta orang, dan menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura;
2 mata pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah mahupun di pusat pengajian tinggi;

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (DBP, 2008),  Ensiklopedia Bahasa Melayu (DBP, 2008), Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia (DBP, 1998) dan rujukan lain. 
06/11/2023Makna
97 Ayat yang ditulis oleh DBP:- Ayat yang betul ialah "Tertakluk pada peruntukan yang diluluskan pada tahun 2024" Soalan saya: kenapa guna perkataan pada bukan kepada? tertakluk pada paeruntukan ATAU tertakluk kepada peruntukan (mengelirukan) Mohon jasa baik DBP untuk menjelaskan dengan jelas supaya BM dapat digunakan dengan berkesan tanpa mengelirukan. Untuk makluman tuan, frasa yang betul ialah "tertakluk pada" kerana kata sendi nama "pada" digunakan untuk menunjukkan maksud sandaran, seperti "tertakluk pada" . Dalam hal ini "peruntukan" menjadi sandaran bagi "tertakluk", justeru frasa yang betul ialah "tertakluk pada peruntukan".06/11/2023Tatabahasa
98 Perolehan Kerajaan tidak dibenarkan dibuat secara "pecah kecil" sebut harga / tender. Mohon terjemahan Bahasa Inggeris yang betul bagi ayat di atas.

Untuk makluman, pihak DBP tidak membuat kerja-kerja penterjemahan, sama ada daripada bahasa Melayu kepada bahasa asing atau sebaliknya. Sila terjemahkan perkataan atau ayat bahasa asing tersebut dalam bahasa Melayu agar pihak kami dapat menyemak dan memberikan cadangan padanan yang sesuai. Untuk khidmat penterjemahan sila hubungi Institut Terjemahan Negara, no. tel. 03-41497210 atau Persatuan Penterjemah Malaysia, no. tel. 03-21424381.

06/11/2023Makna
99 Manakah penggunaan yang lebih tepat: dari masa ke semasa atau dari semasa ke semasa?Jawapan yang betul ialah "dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa"06/11/2023Tatabahasa
100 Berapakah bayaran untuk kereta saya diservis? Ayat ini betul ke?Berdasarkan cadangan jawapan yang diberi, jawapan yang sesuai ialah, "Berapakah bayaran servis kereta saya?"05/11/2023Lain-lain
101 Saya mahukan janji temu untuk kereta saya dibaiki. Ayat ini betul ke? Ayat yang lebih sesuai ialah "Saya mahu membuat janji temu untuk membaiki kereta saya."05/11/2023Tatabahasa
102 Saya mahukan janji temu untuk kereta saya dibaiki. Ayat ini betul ke? Ayat yang lebih sesuai ialah "Saya mahu membuat janji temu untuk membaiki kereta saya."05/11/2023Tatabahasa
103 Merujuk pekeliling kementerian. YBrs., Tuan, Encik merupakan panggilan hormat. Soalan saya. Kalau nama orang yang tiada gelaran, sebenarnya YBrs. Ahmad bin Abu atau YBrs. Tuan Ahmad bin Abu? Kenapa selalu digunakan dua panggilan hormat dalam satu nama?

Penggunaan yang betul ialah YBrs. Encik Ahmad bin Abu

05/11/2023Karya
104 Mengapa perkataan "tatacara" tidak termasuk dalam kata majmuk mantap sedangkan ia ditulis secara rapat?Senarai kata majmuk mantap yang tersenarai dan tular dalam kalangan pengguna ialah contoh kategori kata berkenaan. Penulisan kata "tatacara" telah ada rumus dalam tatabhasa, iaitu awalan asing yang lama terserap masuk dan menjadi sebati dengan perkataan dasar bahasa Melayu sehingga penggunaannya amat produktif dieja bergabung dengan kata dasar. 05/11/2023Tatabahasa
105 Bagaimanakah cara untuk membezakan dan menggunakan dengan lebih tepat perkataan "dari" dan "daripada"?

Kata sendi nama “dari” digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, tempat atau waktu. Contoh:

a) Menunjukkan tempat atau arah
 • Angin bertiup kencang dari arah selatan.
 • Bola itu ditendang dari penjuru padang.
b) Menunjukkan waktu atau masa
 • Tempoh pembayaran bermula dari tarikh penyerahan barangan itu.
 • Kerajaan itu terkenal dari kurun ke-18 lagi.

Kata sendi nama “daripada” digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan atau benda, asal kejadian dan sumber, atau unsur perbandingan atau perbezaan. Contoh:

a) Menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda, dan unsur mujarad
 • Pemain sarkas itu menerima bola daripada beruangnya.
 • Daripada siapakah gerangan surat ini?
 • Dalam Sejarah Melayu, Bat dikatakan keluar daripada muntah lembu.
 • Sumbangan daripada kerajaan sudah diterima.
b) Menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda
 • Ukiran itu diperbuat daripada logam.
 • Ahli PIBG terdiri daripada ibu bapa dan guru.
c) Menunjukkan perbezaan atau perbandingan
 • Edisi kedua buku itu lebih lengkap daripada edisi pertama.
 • Perangai Ahmad berbeza daripada perangai abangnya.
 • Kami tiba lebih lewat daripada mereka.

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 268 hingga 272.

05/11/2023Tatabahasa
106 Untuk panduan kepada Majlis Perbandaran Klang, bolehkah dan apakah maksud perkatan Xinghua kerana saya ingin menubuhkan sebuah restoran jenama dengan menggunakan perkatan Xinghua. Pada pandangan saya Xinghua adalah sesebahagian keturunan orang Tionghua daripada Fujian China.Terima kasih kerana menggunakan Khidmat Nasihat DBP. Untuk pengetahuan tuan pihak DBP tidak memberikan terjemahan dalam bahasa Cina namun hasil carian kami melalui Google, Xinghua ialah "sebuah bandar yang terletak di bahagian timur China".03/11/2023Makna
107 Soalan: Apakah terjemahanasam gelugurdalam bahasa Inggeris? Sering kali dijumpai dalam buku masakan dan di internet bahawatamarind slicesadalahasam gelugur”. Ini sangat mengelirukan kerana istilahtamarindadalah merujuk kepada asam jawa yang datangnya dari pokok asam jawa, bukannya pokok gelugur. Harap DBP dapat berikan penjelasan. Terima kasih.​Tiada padanan yang tepat bagi istilah asam gelugur dalam bahasa Inggeris kerana istilah sumbernya merupakan istilah tempatan.03/11/2023Istilah
108 Salam. Yang manakah 1 yang betul? Suku keempat tahun 2023; atau Suku tahun keempat 2023. Terima kasih.Berdasarkan cadangan padanan jawapan yang diberikan, jawapan yang betul ialah "Suku Tahun Keempat 2023."02/11/2023Makna
109 Please advise BM translation for Pure Joy Pure Love 1. Keriangan Kasih Sejati 2. Keceriaan Kasih Sejati 3. Keriangan Murni, Kasih Sejati 4. Keriangan Sejati Yang mana satu lebih baik. Terima Kasih.Cadangan padanan frasa bahasa Melayu untuk frasa pure joy, pure love ialah "kebahagiaan abadi, kasih sejati". 02/11/2023Makna
110 Apa maksud perkataan pendolarisasi dan contoh ayatnya?Kata pendolarisasi tidak terakam dalam kamus terbitan DBP. Dapatan awal mendapati kata ini ialah kata padanan bagi dollarization yang bermaksud proses memberikan kadar atau nilai mata wang tempatan berbanding Dolar Amerika Syarikat (AS).

Dalam hal ini, Kerajaan Malaysia cuba menggunakan mata wang tempatan dalam urusan dagangan dengan harapan dapat mengurangkan risiko kebergantungan mata wang antarabangsa, bagi 
mengukuhkan ekonomi negara. 

Contoh penggunaan kata pendolarisasi:
Malaysia telah mengambil langkah permulaan yang tegas dengan bergerak ke arah pendolarisasi bagi mengukuhkan kembali kedudukan ringgit.
 

01/11/2023Makna
111 Apakah padanan yang paling sesuai untukSalvation Armydalam bahasa Melayu? Sama ada Angkatan Takhlisan atau Bala Keselamatan? Contoh konteks ayatAND WHEREAS the said Religious Society or Organisation has since been and is now known as The Salvation Army and the General Superintendent thereof has since been and is now known as The General of the Salvation Army:”. Mohon pandangan tuan/puan. Padanan bahasa Melayu bagi istilah Salvation Army ialah Angkatan Takhlisan. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.01/11/2023Istilah
112 Manakah antara berikut perkataan yang tepat: Perlombongan Pasir / Pelombongan Pasir

Kedua-dua perkataan tersebut boleh digunakan mengikut konteks dan konsep ayat yang bersesuaian.

01/11/2023Tatabahasa
113 Apakah cara penulisan yang betul bagi FGV Holdings dalam surat rasmi kerajaan? Adakah perlu untuk di(italic) kan atau seperti biasa sahaja; FGV Holdings Bhd? Terima kasih. Saudara tidak perlu menulis dalam bentuk huruf condong kerana FGV Holdings Berhad merupakan nama khas. 01/11/2023Tatabahasa
114 Penggunaan yang mana yang BETUL: 1) Tahun 2024 atau tahun 2024? (ditulis dalam perenggan bukan tajuk program) 2) TAKLIMAT PENGURUSAN DBP TAHUN 2024 atau Taklimat Pengurusan DBP 2024? (tajuk program) 3) tahun depan atau tahun hadapan atau tahun 2024?Cara penulisan yang betul adalah seperti yang berikut: 1. Ejaan "Tahun 2024" ditulis menggunakan huruf besar jika terletak pada awal ayat, manakala "tahun 2024" ditulis menggunakan huruf kecil apabila berada di tengah atau di akhir ayat. 2. "TAKLIMAT PENGURUSAN DBP 2024" dan "Taklimat Pengurusan DBP 2024", kedua-dua teks boleh digunakan dalam penulisan tajuk program. 3. "tahun depan, "tahun hadapan" dan "tahun 2024" boleh digunakan bergantung pada konteks penggunaan dalam ayat.

31/10/2023Tatabahasa
115 cth: Laptop = komputer riba istilah yang perluMohon tuan mengemukakan soalan yang jelas bagi memudahkan kami memberikan jawapan. 31/10/2023Lain-lain
116 Saya ingin berbincang tentang penerbitan buku (koleksi pantun berkait). Mohon beri maklumat pegawai yang boleh dihubungi untuk berbincang mengenai perkara tersebut. Terima kasih.Untuk penerbitan buku pantun, tuan boleh menghubungi Bahagian Buku Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka seperti maklumat yang berikut:

Encik Mohd. Azam bin Juhari,
Ketua Editor Bahagian Buku Sastera,
Dewan Bahasa dan Pustaka.

E-mel: mazam@dbp.gov.my
31/10/2023Lain-lain
117 Mohon semak ayat di bawah, ayat mana yang betul? 1) tertakluk peruntukan diluluskan pada tahun 2024 2) tertakluk kepada peruntukan diluluskan pada tahun 2024 3) tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan pada tahun 2024 4) tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan pada Tahun 2024 Ayat yang betul ialah "Tertakluk pada peruntukan yang diluluskan pada tahun 2024"31/10/2023Tatabahasa
118 Bekas graduan: Macam mana seseorang itu boleh jadi "bekas graduan". Adakah istilah ini betul kegunaannya. Mohon pencerahan. Merujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020), graduan bermaksud seperti yang berikut:

graduan kata nama
1 pelajar institusi pengajian tinggi yang akan menerima sijil, diploma atau ijazah pada hari konvokesyen;
2 orang yang lulus dan memperoleh ijazah daripada institusi pengajian tinggi: Universiti tempatan mengeluarkan lebih banyak graduan jurusan sastera berbanding sains.

ASAL: [daripada bahasa Inggeris graduand daripada bahasa Latin graduandus]

Penggunaan "bekas graduan" adalah tidak tepat dari segi semantik atau maknanya.
31/10/2023Makna
119 Kedai Jahit Awanis - Awanis Boutique & Tailoring

Untuk makluman tuan, permohonan pengesahan bahasa Melayu dalam iklan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman web dbpsahbahasa.my. Sila Daftar Akaun (rujuk Panduan Pelanggan) dan aktifkan akaun. Log masuk setelah akaun diaktifkan.

Pilih DAFTAR PERMOHONAN > DAFTAR IKLAN, isi maklumat permohonan, Jenis iklan:  Papan premis kedai/pejabat/syarikat  (atau yang berkaitan), pilih PBT dan klik “Pilih”. Pastikan Jumlah bayaran menjadi RM10.00 atau RM30.00 bergantung pada jenis iklan yang dipilih. Muat naik visual iklan mengikut format,  klik SIMPAN.

Makluman Tahniah Pendaftaran Iklan XXX Berjaya akan dipaparkan. 

Sila buat bayaran setelah menerima makluman tersebut dan iklan dapat diproses dalam tempoh tiga hari bekerja.

Bagi iklan yang dilampirkan, mohon buat dulu pembetulan, seperti yang berikut:

 i.         KEDAI JAHIT - tidak perlu italik.

ii.         DIMILIKI OLEH: AWANIS BOUTIQUE & TAILORING 200803013943 (001738655-H) - susun sebaris dan pindahkan ke bahagian bawah, bucu sebelah kanan visual.

iii.           NO. LESEN XXX - pindahkan ke bahagian bawah, bucu sebelah kiri visual.


31/10/2023Penyemakan dan penterjemahan
120 mengapakah ejaan jawi sentiasa berubah? kenapa konsep homograf di gunakan di dalam jawi? bukankah ia boleh dibaca mengikut konteks ayat, seperti "كامڤوڠ " dan "كمڤوڠ ". penggunaan jawi lama masih banyak digunakan di sekolah pondok dan juga kitab-kitab jawi turath. Adakah penggunaan jawi lama salah?Kami mengambil maklum berkaitan dengan pertanyaan tuan dan akan menghubungi tuan melalui e-mel dalam masa yang terdekat untuk penerangan yang lebih jelas.31/10/2023Ejaan
121 mengapakah serapan bahasa arab di dalam tulisan jawi ada yang tidak dieja dengan perkataan asal? adakah DBP mahu menambah lagi huruf di dalam tulisan jawi seperti huruf "ژ" ZH yang berasal daripada tulisan parsi.Kami mengambil maklum berkaitan dengan pertanyaan tuan dan akan menghubungi tuan melalui e-mel dalam masa yang terdekat untuk penerangan yang lebih jelas.31/10/2023Ejaan
122 Salam, saya masih belum menerima maklum balas bagi pertanyaan bertarikh 23/10/2023. Ayat yang manakah betul? 1. Tukar/Tukarkan pecahan kepada peratus. 2. Lukis/Lukiskan graf pada ruang jawapan. 3. Tulis/Tuliskan jawapan yang betul. 4. Ramal/Ramalkan isi padu air di dalam bekas. 5. Isi/Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Boleh terangkan penggunaan imbuhan akhiran-kan? Terima kasih.Mohon maaf atas kelewatan menjawab soalan yang dikemukakan.

Jawapan yang betul ialah:

1. Tukarkan pecahan kepada peratus.
2. Lukiskan graf pada ruang jawapan.
3. Tulis/Tuliskan jawapan yang betul.
4. Ramalkan isi padu air di dalam bekas.
5. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Akhiran –kan merupakan salah satu daripada imbuhan yang membentuk kata kerja transitif. Terdapat dua pengertian khusus yang dikaitkan dengan penggunaan akhiran –kan, iaitu: (I) memberi pengertian kausitif atau menyebabkan jadi, contohnya: buku-bukukan (menyebabkan jadi buku) waris-wariskan, panjang-panjangkan.  (II)memberikan pengertian benefaktif atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain, contohnya: beli-belikan(membelikan untuk orang lain), masak-masakkan.
30/10/2023Lain-lain
123 Wujud atau tidak perkataan TATAHIAS? Sekian terima kasih.Kata tatahias wujud namun kata yang disarankan ialah tatarias. Sila rujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020; 2268-2269).30/10/2023Makna
124 Assalamualaikum w.b.t/ selamat sejahtera. Saya Zaulin binti Ismail, pelajar PhD jurusan Pengurusan Sumber Manusia di Pusat Pengajian Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM-GSB). Saya ingin bertanya, adakah pihak Dewan Bahasa dan Pustaka ada menyediakan perkhidmatan proofread bagi penulisan (cadangan kertas kajian) berbahasa Melayu? Sekiranya ada, boleh saya tahu maklumat lanjut? Sekian, terima kasih.Untuk makluman puan, pihak DBP menyediakan penyemakan dokumen rasmi seperti laporan, garis panduan dan sebagainya. Pihak DBP tidak menyediakan penyemakan untuk kertas kajian.30/10/2023Lain-lain
125 Apakah maksud dipersembah dan dipersembahkan? Sila nyatakan kegunaaan dua perkataan ini dalam ayat yang lengkap.Kata yang terakam dalam Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020: 2025) ialah kata mempersembahkan dan dipersembahkan, yang diberikan takrif seperti yang berikut:

mempersembahkan kata kerja transitif [kata pasif: dipersembahkan, persembahkan]
1 menyampaikan (sesuatu berita, surat dan sebagainya) dengan takzim dan penuh hormat; menyembahkan.
Contoh penggunaan
Maka menteri itu pun mempersembahkan hal tersebut kepada Betara Raden Merpati.
Dengan segera perkara itu pun dipersembahkan kepada Sang Nila Utama.

2 bahasa kiasan 
menunjukkan atau menayangkan (tarian, filem dan sebagainya) kepada seseorang  atau khalayak.
Contoh penggunaan
Pelajar mempersembahkan tarian tradisional masyarakat di Sarawak semasa program tersebut.
Skrip drama yang telah ditulis akan dipersembahkan di atas pentas.
30/10/2023Makna
126 Perkataan Persegaran boleh atau tidak digunakan bagi maksud jamuanKata "persegaran" tidak disarankan dalam penggunaan bagi maksud tersebut.30/10/2023Makna
127 Berkata kepada saya apa yang berlaku. Sebut apa yang berlaku kepada saya. Yang mana ayat yang betul?Kedua-dua ayat tersebut kurang tepat dari segi nahu.28/10/2023Tatabahasa
128 Apakah terjemahan bahasa kebangsaan bagi istilah yang berikut: (a) obsolete medical device (b) orphaned medical devicePadanan bahasa Melayu bagi istilah obsolete medical device ialah peranti perubatan usang dan istilah orphaned medical device ialah peranti perubatan yatim. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.27/10/2023Istilah
129 Tekad usaha

Soalan tidak jelas. Sila kemukakan soalan yang lebih berstruktur untuk memudahkan kami memberikan jawapan yang bersesuaian.

27/10/2023Lain-lain
130 Saya mohon pencerahan untuk terjemah "Revised Piper Fatigue Scale" yang merupakan satu tajuk borang soal selidik untuk menetukan tahap kelesuan dalam kalangan pesakit kanser, adakah sesuai jika saya terjemah kepada "Skala Kelesuan Piper Disemak"?Cadangan padanan frasa bahasa Melayu untuk  "Revised Piper Fatigue Scale" ialah Pindaan Skala Kelesuan Piper. 27/10/2023Makna
131 laverPadanan bahasa Melayu bagi istilah laver ialah rumpair merah. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.
26/10/2023Istilah
132 Adakah terjemahan struktur ayat berikut tepat dan apa terjemahannya yang sesuai? > Torpedo is a genus of a large rays, a flat cartilaginous fishes in the family Torpedinidae, the electric ray. > Torpedo ialah genus pari besar, ikan berawan leper dalam keluarga Torpedinidae, iaitu pari karan.Struktur ayat dalam bahasa Melayu dibetulkan kepada: Torpedo ialah genus pari besar yang mempunyai rawan leper. Terpode atau pari elektrik merupakan keluarga Torpedinidae.26/10/2023Tatabahasa
133 1. Green Transformational Leadership 2. EnvironmeSoalan yang diberikan tidak lengkap. Mohon pihak tuan memberikan istilah bahasa Inggeris yang lengkap, cadangan istilah bahasa Melayu yang lengkap (sekiranya ada) dan contoh penggunaan dalam ayat.26/10/2023Istilah
134 Apakah terjemahan sesuai bagi "warren" untuk konteks ini? Warren: an enclosed piece of land set aside for breeding game (hunted animals).Cadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah warren ialah sarang. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.26/10/2023Istilah
135 water tanker dalam bahasa melayu ?Cadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah water tanker ialah pengangkut air. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.26/10/2023Istilah
136 salam, adakah perkataan memperolehi tidak wujud? jika ya, mengapakah dalam huraian istilah bahasa melayu, perkataan itu digunakan? mohon pencerahan. terima kasih. Kata memperolehi wujud dalam penggunaan masyarakat tetapi kurang tepat dari segi nahu. Kata yang disarankan ialah kata memperoleh.25/10/2023Lain-lain
137 constructive week sampling techniqueCadangan terjemahan bahasa Melayu bagi constructive week sampling technique ialah teknik minggu membina pensampelan.25/10/2023Penyemakan dan penterjemahan
138 Adakah penggunaan ayat "mendaftar awal" betul? contoh ayat, penyertaan ke program tersebut adalah terhad kepada 30 orang yang mendaftar awal? adakah ayat ini betul dari segi tatabahasa?

Frasa “mendaftar awal” tepat dari sudut tatabahasa dalam ayat yang diberikan.

25/10/2023Tatabahasa
139 Pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama agensi di bawahnya termasuk Jabatan Perikanan Malaysia telah menggunakan perkataan "Agropreneur" bagi maksud "Usahawan Tani". Jadi apakah kewajaran mengenai penggunaan terma ini?
Istilah "usahawan tani" merupakan istilah sasar bagi kata bahasa Inggeris 'agropreneur". Walaupun, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan agensi lain memilih untuk menggunakan kata bahasa asing tersebut, tidak dapat dinafikan kewujudan penggunaan kata bahasa Melayu "usahawan tani' dalam data korpus penggunaan masyarakat. Data korpus juga menunjukkan penggunaan kata "usahawan tani" lebih banyak digunakan berbanding kata "agropreneur" dalam teks bahasa Melayu pada ketika ini. Terdapat juga penggunaan kata ini yang telah didaftarkan dalam pertubuhan, skim, projek dan sebagainya. Oleh sebab itu, kata "usahawan tani" perlu dikekalkan dalam senarai istilah yang digubal, dan penggunaan kata ini adalah sangat digalakkan. Bahasa Jiwa Bangsa.
25/10/2023Istilah
140 Adakah istilah pelaburan komited adalah terjemahan yang sesuai untuk committed investment, atau lebih sesuai ditukar kepada komitmen pelaburan?Cadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah committed investment ialah pelaburan terikat. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.25/10/2023Istilah
141 Dia mengata saya untuk pergi ke kedai Dia mengata kepada saya untuk pergi ke kedai. Manakah ayat yang betul?

Ayat yang betul ialah “Dia memaklumkan kepada saya bahawa dia ingin pergi ke kedai.”
Untuk maklumat lanjut yang berkaitan dengan ayat, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (DBP, 2014), halaman 431 - 575.

24/10/2023Tatabahasa
142 Adakah DBP terlibat sebagai penyemak ayat-ayat peraturan Kerajaan atau pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia? Mohon DBP menyemak pekeliling Kerajaan kerana ayat dalam pekeliling mengelirukan dan tidak sampai maksud.... Mohon bantuan DBP berhubung isu ini. Untuk makluman puan, setiap pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan telah melalui proses penyediaan yg ditetapkan dan disemak oleh pihak-pihak yg berkepentingan. Setakat ini, tidak diwajibkan pekeliling disemak dan disahkan penggunaan bahasanya oleh DBP. Walau bagaimanapun, pihak JPA telah melantik perujuk bahasa atau pegawai bahasa di setiap kementerian dan DBP bersedia membantu mana-mana pihak yang memerlukan nasihat berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan betul.24/10/2023Lain-lain
143 Assalamualaikum. Perkataan bilionair ada dalam Kamus Dewan ke-4. Tetapi apabila saya buat carian Billionaire saya mendapat jawapan Jutawan sama seperti untuk Millionaire. Adakah kata bilionair (Kamus Dewan ke-4) boleh digunakan sebagai terjemahan untuk Billionaire?Ya. Kata bilionair boleh digunakan dengan maksud orang yang memiliki harta atau wang yang bernilai sekurang-kurangnya satu bilion unit kewangan negaranya. Sila rujuk Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020: 293).24/10/2023Makna
144 Salam, ayat yang manakah betul? 1. Tukar/Tukarkan pecahan kepada peratus. 2. Lukis/Lukiskan graf pada ruang jawapan. 3. Tulis/Tuliskan jawapan yang betul. 4. Ramal/Ramalkan isi padu air di dalam bekas. 5. Isi/Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Boleh terangkan penggunaan imbuhan akhiran-kan? Terima kasih.

Semua ayat tersebut betul:

1. Tukar/Tukarkan pecahan kepada peratus.

2. Lukis/Lukiskan graf pada ruang jawapan.

3. Tulis/Tuliskan jawapan yang betul.

4. Ramal/Ramalkan isi padu air di dalam bekas.

5. Isi/Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Semua golongan kata utama, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan beberapa jenis kata tugas boleh bergabung dengan akhiran -kan untuk membentuk kata kerja.

Contohnya:

i. kata nama - bukukan, pasarkan, dirikan;

ii. kata kerja transitif - bacakan, belikan, masakkan;

iii. kata kerja tak transitif - lahirkan, tidurkan, terbangkan;

iv. kata adjektif - panjangkan, besarkan;

v. kata tugas - sudahkan, sertakan.  Akhiran - kan boleh juga hadir dalam ayat dengan beberapa imbuhan lain, iaitu meN-...-kanbeR-...-kanmempeR-...-kandi-...-kan, dan dipeR-...-kan.

Akhiran –kan juga merupakan salah satu daripada imbuhan yang membentuk kata kerja transitif.

Terdapat dua pengertian khusus yang dikaitkan dengan penggunaan akhiran –kan, iaitu:

(i)
memberi pengertian kausatif atau menyebabkan jadi, contohnya: buku-bukukan (menyebabkan jadi buku) waris-wariskan, panjang-panjangkan. 

(ii) memberikan pengertian benefaktif atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain, contohnya: beli-belikan (membelikan untuk orang lain), masak-masakkan.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku
Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (DBP, 2015), halaman 183 - 186.

23/10/2023Lain-lain
145 Pohon penjelasan sama ada perkataan dalam Bahasa Melayu, satu perkataan seperti "terma dan syarat" adalah membawa maksud jamak, tidak perlu digandakan menjadi "terma-terma dan syarat-syarat". Bilakah penggandaan wajar dilakukan pada kata tunggal? adakah sekiranya hendak meringkaskan ayat, "terma dan syarat" adalah mencukupi dan membawa maksud banyak terma dan syarat?

Frasa “terma dan syarat” boleh membawa maksud tunggal atau jamak, bergantung pada konteks penggunaannya.

23/10/2023Tatabahasa
146 Adakah visual Bahasa Inggeris perlu mendapatkan kelulusan DBP. Visual ini akan digunakan pada billboard di kawasan bangunan BSN.Pihak DBP tidak membuat pengesahan teks bahasa Inggeris dalam iklan. Sila  terjemah semua teks bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu atau buat dalam dwibahasa kecuali nama yang telah didaftarkan. 23/10/2023Lain-lain
147 Menterjemah daripada jawi kepada rumi; atau menterjemah daripada jawi ke rumi. Apakah yang lebih tepat? Penggunaan ke atau kepada?

Ayat yang betul ialah "mentransliterasikan tulisan Jawi kepada Rumi."

23/10/2023Tatabahasa
148 IMPUNITY Padanan bahasa Melayu bagi istilah impunity ialah bebas daripada hukuman. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.23/10/2023Istilah
149 LiminalityCadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah liminality ialah peralihan. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.23/10/2023Istilah
150 Salam Mohon perbetulkan penggunaan kosa kata/ayat. 1. Permohonan masuk ke tingkatan empat sains tulen. 2. Permohonan memasuki tingkatan empat sains tulen. 3. Permohonan masuk tingkatan empat sains tulen. Sekian, terima kasih. Ayat yang betul ialah “Permohonan masuk ke Tingkatan Empat Sains Tulen.”  22/10/2023Tatabahasa
151 Saya ingin membuat pertanyaan berkenaan soalan di bawah. Kesalahan penggunaan kata hubung. Soalan: Kemajuan negara tercapai adalah padahal kebijaksanaan pemimpin dan kerjasama rakyat. Berdasarkan soalan di atas, penggunaan kata hubung padahal adalah salah dan kata hubung yang sesuai digunakan ialah kerana. Bolehkah kata pemeri adalah boleh digunakan bersama dengan kata hubung kerana? Jawapan: Kemajuan negara tercapai adalah kerana kebijaksanaan pemimpin dan kerjasama rakyat. **Betul atau salah jawapan yang saya berikan ini? Penggunaan kata pemeri "adalah" hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Perlu diingat penggunaan kata pemeri amat terbatas dan kurang digalakkan dalam pembentukan bahasa Melayu. Dalam konteks ayat yang tuan/puan berikan, ayat yang betul ialah "Kemajuan negara tercapai kerana kebijaksanaan pemimpin dan kerjasama rakyat."22/10/2023Tatabahasa
152 PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU: 1. CAPEX 2. OPEXCadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah capital expenditures (CAPEX) ialah perbelanjaan modal dan istilah operational expenditures (OPEX) ialah perbelanjaan operasi. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.20/10/2023Istilah
153 Salam, soalan tentang frasa "Cabutan bertuah", jika mahu mengelakkan penggunaan "bertuah", bolehkah dipendekkan kepada "cabutan" sahaja? Adakah membawa maksud yang sama, contoh "Ahmad menang hadiah dalam cabutan yang diadakan." Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat, maksud “cabutan bertuah” ialah undian yang dibuat dengan mencabut keratan kertas bernombor secara rambang yang menawarkan hadiah tertentu. 

Ayat yang betul ialah, "Ahmad memenangi hadiah dalam cabutan bertuah yang diadakan."

Oleh yang demikian, perkataan “cabutan bertuah” perlu dieja bersekali bagi menyampaikan makna yang dilambanginya.

20/10/2023Lain-lain
154 Salam, ayat yang manakah betul? 1. Tukar/Tukarkan pecahan kepada peratus. 2. Lukis/Lukiskan graf pada ruang jawapan. 3. Tulis/Tuliskan jawapan yang betul. 4. Ramal/Ramalkan isi padu air di dalam bekas. 5. Isi/Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Boleh terangkan penggunaan imbuhan akhiran-kan? Terima kasih.Jawapan yang betul ialah:

1. Tukarkan pecahan kepada peratus.
2. Lukiskan graf pada ruang jawapan.
3. Tulis/Tuliskan jawapan yang betul.
4. Ramalkan isi padu air di dalam bekas.
5. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Akhiran –kan merupakan salah satu daripada imbuhan yang membentuk kata kerja transitif. Terdapat dua pengertian khusus yang dikaitkan dengan penggunaan akhiran –kan, iaitu: (I) memberi pengertian kausitif atau menyebabkan jadi, contohnya: buku-bukukan (menyebabkan jadi buku) waris-wariskan, panjang-panjangkan.  (II)memberikan pengertian benefaktif atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain, contohnya: beli-belikan(membelikan untuk orang lain), masak-masakkan.
20/10/2023Lain-lain
155 di seluruh badan atau pada seluruh badan

Penggunaan kata sendi nama “di” dan “pada” adalah betul bagi ayat di atas.  Kedua-dua kata sendi nama  tersebut boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Untuk soalan yang akan datang, sila kemukakan ayat yang lengkap bagi memudahkan kami memberikan jawapan.  Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (DBP. 2014), halaman 265 dan 274.

20/10/2023Tatabahasa
156 Smart Green Cities : Bandar Pintar Hijau atau BandCadangan terjemahan bahasa Melayu bagi Smart Green City ialah Bandar Hijau Pintar.20/10/2023Penyemakan dan penterjemahan
157 Nanti, Saya akan makan makan malam. Mengapakah ayat di atas salah?

Ayat tersebut tidak gramatis dalam konteks penyusunan semula pada ayat songsang yang mengandungi keterangan masa. Selain itu, terdapat kesalahan penggunaan huruf besar selepas tanda koma dan penggunaan kata “makan” yang tidak perlu digandakan. Contoh ayat yang betul ialah “Nanti saya makan malam”.

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 568.

20/10/2023Tatabahasa
158 Telefon bimbit saya bermula. Ayat ini betul ke?Ayat tersebut kurang tepat dari segi nahu.20/10/2023Tatabahasa
159 Saya mahu memasukkan anak saya ke sekolah ini. Ayat ini betul ke?

Ayat yang betul ialah “Saya mahu mendaftarkan anak di sekolah ini.”

20/10/2023Tatabahasa
160 SALAM SEJAHTERA, PIHAK WIRA TELAH MEMPEROLEHI KELULUSAN SIJIL BAHASA PAPAN IKLAN KILANG. PIHAK WIRA DIMINTA PAMERKAN DENGAN LESEN NIAGA MBSA. MASALAHNYA TIADA SARONG / PETAK PAPARKAN IKLAN TERSEBUT. DIMANA DENGAN SIAPA SAYA BOLEH HUBUNGI MENDAPATKANNYA PADA KADAR SEGERA. SEKIAN,TERIMA KASIH.Untuk makluman, pihak DBP hanya membuat semakan bahasa pada visual iklan sahaja. Sila berhubung dengan pihak MBSA berkenaan paparan lesen di premis perniagaan. 19/10/2023Lain-lain
161 SALAM SEJAHTERA SAYA NAK PURCHASE ITEM KAD CATUMAN DALAM SARONG/ENVELOP. BIASA TERDAPAT DI TADEKA KELUARAN DBP, ADA KAD / GAMBAR OBJEK/BEWARNA SERTA NAMA. BOLEH KIRINKAN PADA SAYA MELALUI EMAIL GAMBARAN SEBENARNYA SERTA KOS PEMBELIANNYA. SEKIN,TERIMA KASIH Assalamualaikum tuan,

Mohon maaf, pertanyaan tuan kurang jelas. Sila nyatakan dengan lengkap persoalan yang hendak diajukan.
19/10/2023Lain-lain
162 Apakah padanan dalam bahasa Melayu untuk perkataan "thereby reserved" bagi konteks ayat seperti berikut: AND WHEREAS by a Deed Poll dated 21 November 1930, under the hand and seal of Edward John Higgins and afterwards enrolled in the Central Office of the Supreme Court of Judicature in England the provisions of the Supplemental Deed of Constitution were (pursuant to a power in that behalf thereby reserved) added to and varied: Untuk makluman, pihak DBP tidak membuat kerja-kerja penterjemahan, sama ada daripada bahasa Melayu kepada bahasa asing atau sebaliknya. Sila terjemahkan perkataan atau ayat bahasa asing tersebut dalam bahasa Melayu agar pihak kami dapat menyemak dan memberikan cadangan padanan yang sesuai.19/10/2023Penyemakan dan penterjemahan
163 Tarikh perlu ditetapkan oleh pihak tuan atau pihak tuan tetapkan? Penggunaan dalam e-mel atau surat kiriman,pihak tuan merujuk kata ganti diri kedua atau ketiga?

Frasa yang betul ialah “Tarikh perlu ditetapkan oleh pihak tuan”. “Pihak tuan” merupakan kata ganti nama kedua dalam penulisan e-mel atau surat kiriman rasmi.

19/10/2023Tatabahasa
164 Apakah maksud perkataan ketimbang?Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimbang bermaksud kata untuk menandai perbandingan (dengan); daripada. Kata ini digunakan dalam bahasa percakapan.19/10/2023Makna
165 Assalammualaikum, mohon semak terjemahan ini; "Nurturing Your Investment" = "Memelihara Pelaburan Anda" atau "Meningkatkan Pelaburan Anda". Tagline ini akan digunakan untuk paparan iklan billboard. Terima kasih.Cadangan jawapan yang sesuai ialah "Meningkatkan Pelaburan Anda"18/10/2023Penyemakan dan penterjemahan
166 Saya ingin bertanya, di dalam konteks Tadika swasta apakah istilah yang sesuai digunakan adakah pengetua tadika swasta?Pengetua tadika boleh digunakan.18/10/2023Lain-lain
167 Di mana boleh saya semak tulisan jawi yang betul?Ejaan Jawi boleh dirujuk melalui laman web Pusat Rujukan Persuratan Melayu https://prpm.dbp.gov.my/, Kamus Dewan Perdana dan Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi (DBP, 2016)18/10/2023Tatabahasa
168 Adakah kata pemeri tergolong dalam bahagain subjek atau predikat suatu ayat? Contoh: Membazir ialah amalan syaitan. Kenal pasti subjek dan predikat ayat di atas.

Jawapan yang betul ialah Membazir (subjek) ialah amalan syaitan (predikat).

18/10/2023Tatabahasa
169 Mohon alihkan ayat di bawah ke Bahasa Malasyia "Sila kemukakan semula soalan yang jelas bagi memudahkan kami memberikan jawapan.17/10/2023Tatabahasa
170 Mengapa "berterabur" atau "terabur" tiada dalam kamus walaupun penggunaannya meluas? Apakah padanan untuknya jika ia memang tak wujud?Sila rujuk kamus terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka yang terkini, iaitu Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020). Kata terabur dan kata terbitannya terakam dalam kamus ini pada halaman 2335.17/10/2023Makna
171 Adakah Prosedur Operasi Standard (SOP) perlu dieja dengan huruf besar atau huruf kecil? Saya kerap melihat kedua-dua ejaan diguna pakai dalam media massa. "KUALA LUMPUR: Kementerian Pengangkutan mengarahkan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) untuk melihat semula prosedur operasi standard (SOP) dan peraturan berkaitan kenderaan elektrik (EV) bagi memastikan sektor itu dapat dibangunkan dengan lestari di dalam negara." Dipetik daripada "Kementerian Pengangkutan arah JPJ lihat peraturan, SOP berkaitan EV", BERNAMA, 16 Oktober 2023.

Penulisan  bagi istilah Standard Operating Procedure (SOP) dalam bahasa Melayu ialah “Prosedur Operasi Standard”.  Namun, terdapat variasi penggunaan istilah ini seperti yang berikut:
 

i.          Prosedur Pengendalian Standard

ii.         Tatacara Pengendalian Piawai (bidang Ekonomi)

iii.        Tatacara Operasi Standard (bidang Sains Politik)

17/10/2023Istilah
172 saya terima satu surat, senarai edaran berkelat. mohon penjelasan lanjut.

Sila kemukakan soalan yang lebih jelas bagi memudahkan kami memberikan jawapan yang bersesuaian.

17/10/2023Tatabahasa
173 Ejaan mana satu adalah betul? Bahasa Melayu? Atau bahasa Melayu?Yang betul ialah, bahasa Melayu.16/10/2023Lain-lain
174 Mereka membawa tikar dan beberapa botol air minuman. Penjodoh bilangan yang sesuai bagi tikar ialah helai, gelung atau keping?Penjodoh bilangan untuk tikar ialah "sehelai".16/10/2023Tatabahasa
175 Salam, yang manakah betul? 1. Yang Berusaha, Pengetua SMK Hamzah, Tuan Haji Ahmad Sukiman bin Mohamed atau Yang Berusaha, Tuan Haji Ahmad Sukiman bin Mohamed, Pengetua SMK Hamzah. 2. Barisan Guru Kanan atau Barisan Guru-guru Kanan atau Barisan guru kanan. 3. Setelah saya selidik khidmat nasihat yang telah diberikan, terdapat dua versi dimana; i) Yang Berusaha boleh disingkatkan menjadi Yang Brs. ii) Yang Berusaha tidak boleh disingkatkan. 4. Guru Bahasa Melayu saya menggunakan Yang Berusaha kepada penolong-penolong kanan semasa perhimpunan yang turut dihadiri oleh pengetua. Ada pendapat mengatakan sepatutnya Yang Dihormati digunakan jika pengetua turut hadir. Jika Yang Dihormati adalah penggunaan yang betul, apakah gelaran bagi barisan guru kanan, kaunselor-kaunselor pelajar dan guru-guru biasa?
1. "Yang Berusaha" lazimnya digunakan untuk individu yang  memainkan peranan penting dalam menjayakan sesuatu majlis atau kegiatan yang dianjurkan. Terdapat juga pihak menggunakan sapaan kehormat "Yang Berusaha" untuk pegawai tinggi kerajaan yang kanan tetapi tiada gelaran warisan atau kehormat. "Yang Dihormati" pula digunakan kepada orang-orang yang dihormati seperti guru, ketua kampung, penghulu dan sebagainya. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, sila rujuk Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2014: Panggilan Hormat dan Kaedah Penggunaannya atau buku Protokol di Malaysia: Amalan dan Tradisi (Mokhtar Haji Mohd Tohar), terbitan DBP.


2. Cadangan jawapan: Barisan guru kanan
16/10/2023Lain-lain
176 apakah kesalahan bahasa yang ada dalam ayat ini "Kesimoulannya,kita hendaklah turut hadir ke majlis tersebut "

Terdapat dua (2) kesalahan bahasa dalam ayat tersebut:
1. Ejaan “kesimoulannya” tukar  “kesimpulannya”.

2. Penggunaan perkataan “turut” merujuk kesinambungan sesuatu perkara. 


Ayat yang betul ialah "Kesimpulannya, kita hendaklah hadir ke majlis tersebut".


16/10/2023Tatabahasa
177 Lembaga Getah Malaysia akan melaksanakan Malaysian Sustainable Natural Rubber (MSNR). Kami ingin mendapatkan pandangan DBP mengenai padanan yang tepat dalam bahasa Melayu bagi perkataan Malaysian Sustainable Natural Rubber (MSNR). Cadangan terjemahan bahasa Melayu bagi frasa Malaysian Sustainable Natural Rubber (MSNR) ialah Getah Asli Mampan Malaysia. 15/10/2023Penyemakan dan penterjemahan
178 Tolong berdiam Tolong diam Yang manakah ayat yang betul?Ayat yang betul ialah "Tolong diam!"15/10/2023Tatabahasa
179 Nanti, Saya akan makan makan malam. Ayat ini betul ke?Ayat tersebut tidak gramatis.15/10/2023Tatabahasa
180 Menjaga kebersihan merupakan tanggungjawab semua orang, bukannya tanggungjawab seseorang individu sahaja. Adakah penggunaan seseorang dalam ayat tersebut salah ? Jikalau salah ,mengapa ?

Ayat “Menjaga kebersihan merupakan tanggungjawab semua orang, bukannya tanggungjawab seseorang individu sahaja.”, betul.

14/10/2023Lain-lain
181 Adakah istilah kejuruteraan yang tepat bagi Road Stud adalah pepaku jalan?Padanan bahasa Melayu bagi istilah road stud ialah mata jalan. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.13/10/2023Istilah
182 1. Memberhentikan mesin ATAU Menghentikan mesin? 2. Menjalankan mesin ATAU Menggerakkan mesin? Yang mana lebih tepat?

Perkataan “memberhentikan”, “menghentikan”, “menjalankan” atau “menggerakkan”, kesemuanya boleh digunakan mengikut konteks dan penggunaan dalam ayat.

13/10/2023Tatabahasa
183 Apakah fungsi gramatis ayat? Ayat gramatis ialah ayat yang dibina mengikut peraturan dari segi morfologi, sintaksis dan semantik sesuatu bahasa. 13/10/2023Tatabahasa
184 Assalamualaikum tuan/puan, bolehkah tua /puan analisiskan kesalahan yaang terdapat dalam karangan di bawah : Antara punca masalah obesiti ialah makan makanan yang tidak berkhasiat. Individu makan-makanan yang manis, masin dan berminyak tanpa mengambil kira tanpa mengambil kira isi kandungan kalorinya. Selain itu, kanak-kanak juga haruslah sentiasa berenam. Lazimnya, individu akan menghabiskan masa dengan menonton televisyen atau bermain permainan computer. oleh itu, kalori di dalam badan tidak akan terbakar dan membawa kepada masalah obesiti. Masalah obesiti yang dialami oleh kanak-kanak mungkin juga berpunca daripada keturunan. Ibu bapa yang mempunyai Masalah obesiti cendurung mempunyai anak yang obesiti. Masalah obesiti ini akan membawa paduh kepada kanak-kanak yang menghadapinya kanak-kanak mungkin akan dibuli oleh kanak-kanak yang lain kerana memilkki tubuh yang gembal. Kesimpulannya, ibu bapa haruslah menasihatu dan menolong anak-anak mengalami masalah obesiti.

Ayat ini mengandungi beberapa kesalahan ejaan dan tatabahasa, seperti computer, cendurung dan paduh (ejaan). Ayat “Individu makan-makanan yang manis, masin dan berminyak tanpa mengambil kira isi kandungan kalorinya” tidak lengkap kerana tidak mempunyai predikat. Tuan boleh memanfaatkan kamus atau laman prpm.dbp.gov.my untuk mencari kesalahan ejaan yang lain. Rujuk buku Tatabahasa Dewan, Edisi Ketiga dan lihat aspek Binaan Ayat pada halaman 463. Untuk menganalisis sesuatu teks perlu dibuat pembacaan terlebih dahulu. Sekiranya terdapat kekeliruan dalam memahami kandungan  buku berkenaan, tuan boleh menghubungi kami untuk maklumat lanjut.

13/10/2023Tatabahasa
185 Apakah perbezaan penggunaan antara "tempoh" "masa" "waktu" ? Kata tempoh, masa dan waktu berada dalam medan semantik yang sama. Terdapat perbezaan dalam penggunaan ketiga-tiga kata tersebut. Untuk maklumat yang lebih jelas, sila rujuk pecahan makna bagi ketiga-tiga kata ini dalam Kamus Dewan Perdana (DBP, 2020). Contoh penggunaan bagi kata dan pecahan makna tersebut juga dirakamkan di dalamnya.12/10/2023Makna
186 Adakah terdapat perbezaan antara perkataan: 1) Apakah XYZ? 2) Apa itu XYZ? Cadangan jawapan yang sesuai ialah "Apakah XYZ?.12/10/2023Tatabahasa
187 Apakah saranan pihak DBP untuk penggunaan betul ayat di bawah ini? 1) "Sila isikan borang di bawah." 2) "Sila isi borang di bawah." apakah perbezaan antaranya?

Perkataan “isikan” bermaksud “arahan supaya mengisi sesuatu”, manakala “isi” ialah “sesuatu yang termuat dalam sesuatu benda atau kandungan”. Oleh itu, jawapan yang lebih tepat ialah "Sila isi borang di bawah."

12/10/2023Tatabahasa
188 Untuk makluman , Kolej Komuniti Ampang mempunya program DIploma In Mobile Technology. Apakah nama program yang sesuai di dalam bahasa melayu yang boleh kami gunakan untuk permohonan mqa/mbot Cadangan terjemahan bahasa Melayu bagi Diploma In Mobile Technology ialah Diploma Teknologi Mudah Alih.12/10/2023Penyemakan dan penterjemahan
189 Selamat sejahtera. 1."Wah,merdunya!"kata Rubini. *"Selepas tanda seruan,"kata " iaitu "k" perlu ditulis huruf besar? Terima kasih.

Cara menulis yang betul bagi ayat tersebut ialah "Wah, merdunya!”  kata Rubini, iaitu penggunaan huruf kecil.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Gaya Dewan Edisi Keempat (2023), halaman 122.
12/10/2023Tatabahasa
190 Salam. Saya ingin bertanya DBP ada memberi perkhidmatan berbayar untuk menterjemah ke bahasa Mandarin? Kawan saya sedang mencari penterjemahan DBP untuk menyemak dan menterjemahan statement yang mengenai islam. Mereka takut menterjemah silap. Jika DBP ada memberi perkhidmatan berbayar berkenaan boleh beri saya telefon number atau email? Sekian Terima Kasih.Untuk makluman tuan, pihak DBP tidak menyediakan perkhidmatan terjemahan bahasa Melayu kepada bahasa Mandarin atau sebaliknya. Sekiranya tuan memerlukan perkhidmatan terjemahan, sila hubungi:

i. Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) melalui talian 03-9226 2506 atau e-mel terjemah1@gmail.com, atau
ii. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) melalui talian 03-4145 1800 atau e-mel info@itbm.com.my
11/10/2023Penyemakan dan penterjemahan
191 Salam. Saya ingin tanya bolehkah buku penterjemahan di cover buku boleh tulis nama dengan pendidikan mereka, seperti: Penterjemahan: Dr. XXXXXXXXXX Sekian Terima Kasih.Menurut gaya penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka seperti yang dirakanmkan dalam Gaya Dewan Edisi Keempat (2023), menyatakan bahawa nama penulis, penterjemah, pengadaptasi, ilustrator atau pencerita semula (untuk buku sastera rakyat) dicetak pada kulit buku tanpa gelaran atau pangkat. Panduan ini diguna pakai untuk buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Walau bagaimanapun, ketetapan ini bergantung pada panduan yang ditetapkan oleh rumah penerbitan masing-masing.11/10/2023Lain-lain
192 Salam sejahtera, Adakah perkataan "pelatih magang" sesuai digunakan bagi menggantikan perkataan "pelatih internship"? Sekiranya tidak, mohon saranan DBP bagi penggunaan tepat untuk "pelatih internship" yang ditempatkan di jabatan kerajaan. Terima kasih DBP.Dalam data rujukan kami, belum ada lagi padanan bahasa Melayu bagi perkataan pelatih internship. Walau bagaimanapun, kami mencadangkan beberapa padanan bahasa Melayu bagi istilah tersebut yang mungkin bersesuaian dengan konteks dan konsep penggunaan tuan, antaranya  ialah pelatih amali, pelatih dalaman atau pelatih praktikal. Di Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, kami menggunakan Pelatih Latihan Industri bagi pelajar IPT yang menjalani latihan praktikal di sini. 11/10/2023Lain-lain
193 Boleh saya tahu, adakah terdapat perkataan dalam Bahasa Melayu bagi perkataan di bawah atau kekal sahaja dalam Bahasa Inggeris? 1. Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2. Precision Agriculture Terima Kasih.Cadangan terjemahan bagi Programme for the Census of Agriculture (WCA) ialah Program Banci Pertanian, manakala padanan bahasa Melayu bagi istilah precision agriculture ialah pertanian teliti.11/10/2023Istilah
194 Kami berhasrat mendapatkan makna, maksud, definasiCapstonedari pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, secara rasmi dan bertulis. Kami difahami, ‘Capstonebermaknabatu kunciataupunbatu penjuru’. Padanan bahasa Melayu bagi istilah capstone ialah batu tukup. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.11/10/2023Istilah
195 Apakah kata tanya yang sesuai bagi soalan di bawah: ___________ ketinggian Menara Condong Teluk Intan? 25.5 meter ialah ketinggian Menara Condong Teluk Intan. Kata tanya yang sesuai ialah Berapakah ketinggian Menara Condong Teluk Intan?10/10/2023Tatabahasa
196 Potential Vulnerable Customer dalam bahasa melayuCadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah potential vulnerable customer ialah pelanggan berpotensi rentan. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.10/10/2023Istilah
197 Beza antara hari minggu, hujung minggu dan hari mingguan"Hari minggu" merujuk pada hari Ahad. Manakala, "hujung minggu" lazimnya merujuk pada hari Sabtu dan Ahad. Untuk makluman, perkataan "hari mingguan" tiada dalam bahasa Melayu. 10/10/2023Makna
198 Berapa bulan saya perlu membayar yuran? Berapa bulan yang perlu saya bayar yuran? Yang manakah betul?Ayat yang betul ialah “Berapa bulan saya perlu membayar yuran?”10/10/2023Tatabahasa
199 Face paintingCadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah face painting ialah lukis wajah. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaan dalam sesuatu bidang tertentu.10/10/2023Istilah
200 Tuan, boleh saya bertanya? Apakah penjodoh bilangan bagi perkataansistemkhususnya sistem komputer?Tidak semua benda diberikan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan lazimnya mengikut bentuk atau konsep sesuatu benda. Setiap penjodoh bilangan tidak semestinya bergantung pada fizikal tetapi mengikut konteks atau kesesuaian dalam ayat. Untuk itu, penjodoh bilangan bagi "sistem" ialah "sebuah".09/10/2023Tatabahasa


Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP