Selamat Pagi Rabu, 29 Jun 2022
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
Arkib Soalan
Kata Kunci  
Tahun
Bulan
Klasifikasi Soalan (KS)
Terdapat 39207 rekod dijumpai.
Bil.SoalanJawapanTarikh Soalan
Page size:
select
 39207 items in 197 pages
1 Perkataan ku perlu dirapatkan dengan perkataan yang mana satu dalam ayat ini. 'Mulaiku sedar.' atau 'Mulai kusedar'Perkataan “ku” perlu dirapatkan dengan perkataan “sedar”. Sehubungan dengan itu, penggunaan yang betul ialah “Mulai kusedar”.27/06/2022
2 Salam sejahtera. Sekiranya saya ingin memohon tempat latihan industri di DBP, patutkah saya memohon melalui emel ini webmaster@dbp.gov.my atau ada emel yang lain? Itu saja, terima kasihPERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI DI DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA Untuk makluman, semua pelajar yang ingin menjalani latihan industri di DBP perlu menghantar permohonan kepada Ketua Akademi DBP melalui alamat e-mel: akademi@dbp.gov.my serta mengemukakan sekali: i. Surat permohonan – nyatakan bidang pengajian, peringkat pengajian, tempoh latihan industri dan maklumat lain yang berkaitan. ii. Surat pengesahan/sokongan daripada fakulti/institusi pendidikan berkaitan. iii. Resume. iv. Salinan keputusan peperiksaan setiap semester. v. Borang jawapan penerimaan pelatih industri. Sekian, terima kasih.27/06/2022
3 Adakah terjemahan bagi "Grammar Point" iaitu 'Titik Tatabahasa" betul? Terima kasih. Mohon tuan untuk memberikan contoh ayat yang menggunakan istilah "grammar point" agar pihak kami dapat memberikan cadangan padanan terjemahan yang tepat dan betul. 27/06/2022
4 Salam pihak DBP, Boleh beritahu mana satu yang tepat dari segi tatabahasa? 1) Cair di dalam / dalam mulut. 2) Suluh untuk melihat di dalam / dalam telinga. 3) Ulser di dalam / dalam / pada perut. Terima kasih.

Pengguna bahasa perlu tahu membezakan penggunaan frasa sendi nama "di dalam" dan kata sendi nama "dalam". Frasa sendi nama "dalam" ialah binaan yang terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh kata nama atau frasa, manakala kata sendi nama "dalam" berfungsi sebagai perkataan yang membawa pengertian yang tidak mempunyai ruang. Contoh penggunaannya:

a)    Juruacara dalam majlis perasmian itu ialah Puan Zaleha.
       (bukan: Juruacara di dalam majlis perasmian itu ialah Puan Zaleha)

b)   
Pelajar yang lulus cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu itu Muhammad Syafik.
              (bukan: Pelajar yang lulus cemerlang di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu Muhammad Syafik)

Berdasarkan pertanyaan tersebut, cadangan jawapan adalah seperti yang berikut:

            a)    Cair di dalam mulut.
            b)    Suluh untuk melihat di dalam telinga.
            c)    Ulser di dalam perut. 

25/06/2022
5 Yang manakah format penulisan yang betul bagi Ringgit? RM300 atau RM300.00 RM2,500 atau RM2,500.00Kedua-dua format penulisan tersebut boleh digunakan.25/06/2022
6 Adakah ayat di bawah betul?penggunaan "daripada makan" betul? Pak Pandir sakit selepas pulang daripada makan di sebuah warung.Ayat yang betul ialah "Pak Pandir sakit selepas makan di sebuah warung". "Daripada" ialah kata sendi nama yang diikuti oleh kata nama yang merujuk sumber.24/06/2022
7 Apa terjemahan Melayu 'unmute'? Konteks biasa penggunaan dalam pertemuan maya di Zoom dan sebagainya. Contoh, 'You can unmute yourself and present your points'. Terima kasih saya dahulukan. Kami mencadangkan "unmute" diterjemahkan sebagai "nyahsenyap". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.24/06/2022
8 Apakah padanan bahasa Melayu bagi "horse leader"?Padanan istilah tersebut ialah seperti yang berikut:

horse leader - pengendali kuda

Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang tertentu.
24/06/2022
9 Do what you think is good Untuk membantu tuan membuat semakan bagi penggunaan perkataan yang betul, tuan boleh menggunakan enjin carian yang telah disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP); iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). PRPM merupakan salah satu cara untuk membuat rujukan, mendapatkan makna kata, istilah, peribahasa dan sebagainya. Sila layari http://prpm.dbp.gov.my dan memasukkan maklumat yang ingin dicari dalam ruang yang disediakan dan klik "cari”.23/06/2022
10 Nama saya Untuk membantu tuan membuat semakan bagi penggunaan perkataan yang betul, tuan boleh menggunakan enjin carian yang telah disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP); iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). PRPM merupakan salah satu cara untuk membuat rujukan, mendapatkan makna kata, istilah, peribahasa dan sebagainya. Sila layari http://prpm.dbp.gov.my dan memasukkan maklumat yang ingin dicari dalam ruang yang disediakan dan klik "cari”.23/06/2022
11 Apakah terma yang betul untuk home financing?Kami mencadangkan "home financing" diterjemahkan sebagai "pembiayaan rumah". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.22/06/2022
12 Adakah "Pheonix bangkit dari abu" adalah satu peribahasa Bahasa Melayu yang tepat?Frasa "Pheonix bangkit dari abu" bukan tergolong dalam peribahasa bahasa Melayu. 22/06/2022
13 Selamat pagi. Ingin bertanya sama ada kedua-dua ayat di bawah betul. Ayat 1: Dia tertarik dengan reka bentuk aku, lalu membeli aku. Ayat 2: Dia tertarik akan reka bentuk aku, lalu membeli aku. Dari segi penggunaan "dengan" , "akan" dan juga penggunaan tanda koma (,) di hadapan perkataan "lalu". Terima kasih.ayat yang betul ialah: Dia tertarik dengan reka bentuk aku lalu membeli aku dan Dia tertarik akan reka bentuk aku lalu membeli aku22/06/2022
14 Salam sejahtera, Saya ingin membuat langganan bulanan Dewan Siswa. Bagaimana caranya melalui online ini?Salam sejahtera,

MEMBUAT LANGGANAN MAJALAH DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

Untuk melanggan majalah DBP, anda boleh mengisi borang yang telah disediakan di portal DBPNiaga.my.
Setelah mengisi borang tersebut, sekiranya  tuan/puan mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Puan Hamadah, melalui talian 03-4101 0033, atau untuk mengesahkan langganan majalah tersebut.

Bersama-sama ini dilampirkan gambar untuk rujukan.

Sekian, terima kasih.
21/06/2022
15 Ali dikenang oleh rakannya. Atau Ali dikenangi oleh rakannya. Terima kasih.Kedua-dua ayat tersebut boleh digunakan.21/06/2022
16 Salam Sejahtera. 'Ahli Jawatankuasa' tergolong dalam jenis kata apa ? Adakah ia Kata Nama Khas atau Kata Majmuk ? Terima kasih."Ahli Jawatankuasa" tergolong dalam kata nama am. Namun begitu, sekiranya nama jawatankuasa tersebut ialah "Jawatankuasa  Pelaksanaan Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan Sektor ICT", nama tersebut digolongkan dalam kata nama khas. 20/06/2022
17 Saya ingin bertanya berkenaan proses penukaran nama bangunan, selepas borang telah isi. apakah langkah seterusnya. Mohon maaf, pertanyaan puan kurang jelas. Untuk permohonan penyemakan bahasa bagi penamaan pembangunan, sila layari laman web dbpsahbahasa.my.20/06/2022
18 Apakah maksud kos berubah seunit?

Untuk makluman puan, kami hanya menyediakan perkhidmatan yang berkaitan permasalahan bahasa sahaja. Berkenaan  dengan soalan yang pihak puan kemukakan, sila rujuk pakar yang berkaitan dalam bidang tersebut.

19/06/2022
19 Assalamualaikum apakah terjemahan untuk guilt trip? Mohon tuan memberikan contoh ayat atau konteks yang sesuai untuk memudahkan pihak kami mencari terjemahan yang tepat 19/06/2022
20 Apakah padanan yang sesuai untuk "apex predator" untuk ayat contoh di bawah: A sudden strike turns a location scout into a race against death and a personal trainer becomes the victim of an apex predator stalking the trails. Menurut Kamus Bahasa Inggeris, definisi yang diberikan ialah: n 1. highest point, peak, puncak, mercu, kemuncak; (tech) mercu, puncak: the ~ of a mountain,puncak gunung; the ~ of a triangle,mercu segi tiga; 2. pointed end, apeks; (of tongue, leaf) apeks, hujung: the ~ of the lung, apeks paru-paru; the ~ of the heart, apeks jantung; the ~ of the tongue, hujung lidah; 3. end, edge, crest of mineral vein, apeks; 4. climax, mercu, puncak: he was at the ~ of his career, dia berada di puncak kerjayanya. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan) Berdasarkan definisi di atas, mengikut pemahaman saya, "apex predator" merujuk kepada pemangsa yang berada di puncak piramid makanan. Mohon bantuan pihak Tuan/Puan untuk memberikan padanan yang sesuai mengikut konteks ayat contoh yang diberikan di atas. Terima kasih.Kami mencadangkan "apex predator" diterjemahkan sebagai "pemangsa puncak". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.18/06/2022
21 Mutakhir ini, gejala-gejala sosial.... atau Mutakhir, gejala-gejala sosial.... Mana satu penggunaan perkataan mutakhir yang betul? Terima kasih Penggunaan yang betul ialah “Mutakhir, gejala-gejala sosial... ”.18/06/2022
22 Salam sejahtera. Ingin bertanya, adakah kedua-dua ini: bagai murai tercabut ekor/ seperti murai tercabut ekor diterima? Terima kasih :)Penggunaan perkataan "bagai murai tercabut ekor" dan "seperti murai tercabut ekor" boleh diterima kerana kata "bagai" dan "seperti" merupakan kata sinonim (kata yang sama atau hampir sama maknanya)18/06/2022
23 Tepatkah jika "collapsed lung" dipadankan dengan "paru-paru mengecut"?Padanan bahasa Melayu yang sesuai untuk "collapsed lung" ialah paru-paru kempis.18/06/2022
24 Apakah terjemahan untuk "homestay"? Adakah "rumah tumpang"? Bagaimana pula dengan terjemahan bagi "guesthouse"? Adakah "rumah tamu" boleh diterima?Padanan terjemahan yang sesuai digunakan bergantung pada konteks dan penggunaan ayat untuk homestay ialah “inapan keluarga”. Manakala padanan terjemahan guest house yang diberikan adalah betul iaitu “rumah tamu”. 18/06/2022
25 Salam sejahtera. Ayat mana satu yang betul? Ayat 1: Kita boleh berkongsi perasaan kepada ibu bapa. Ayat 2: Kita boleh berkongsi perasaan dengan ibu bapa.Ayat yang betul ialah:
Ayat 2: Kita boleh berkongsi perasaan dengan ibu bapa.
18/06/2022
26 Mohon pandangan penggunaan huruf besar di tengah ayat. Contoh ayat : 1) Fasiliti dan kelengkapan hendaklah disediakan oleh Penyedia Perkhidmatan yang dilantik. 2) Fasiliti dan kelengkapan hendaklah disediakan oleh Penyedia Perkhidmatan E-dompet yang dilantik. Adakah penyedia perkhidmatan tersebut perlu menggunakan huruf besar? Penggunaan huruf besar di tengah-tengah ayat boleh digunakan sekiranya perkataan tersebut merupakan kata nama khas, termasuk nama orang, nama tempat, nama institusi dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, dalam ayat “Kemudahan dan kelengkapan hendaklah disediakan oleh penyedia perkhidmatan yang dilantik.”, perkataan  “perkhidmatan” perlu ditulis dengan huruf kecil kerana perkataan tersebut merupakan kata nama am, manakala dalam ayat “Kemudahan dan kelengkapan hendaklah disediakan oleh Penyedia Perkhidmatan E-dompet yang dilantik.”, perkataan “perkhidmatan” perlu ditulis dengan huruf besar kerana “Penyedia Perkhidmatan E-dompet” merupakan kata nama khas.17/06/2022
27 Saya ingin menyemak cara penulisan yang betul di bahagian tandatangan untuk surat-menyurat. Contoh: Yang benar PROFESOR TS SR DR MD YUSOF BIN HAMID atau PROFESOR Ts SR DR MD YUSOF BIN HAMID Soalan saya: Biasanya penulisan nama untuk tandatangan ditaip dengan semua HURUF BESAR. Adakah TS di taip dengan huruf besar (TS) atau huruf kecil (Ts)? Terima kasih.Cara penulisan yang betul sekiranya huruf besar digunakan ialah  PROFESOR TS. SR. DR. MD YUSOF BIN HAMID.17/06/2022
28 Apakah terjemahan yang tepat bagi "community farming"? "Community farming" merujuk kepada aktiviti penanaman pokok mengikut spesies tertentu oleh pemilik tanah perseorangan secara berkelompok atau mengikut kawasan. Kami mencadangkan "community farming" diterjemahkan sebagai "perladangan komuniti" atau "pertanian komuniti". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.17/06/2022
29 Selanat sejahtera, 1.Kami nelawat ke Ladang Teh Boh.("ladang' perlu ditulis dengan huruf besar) 2.Penulisan Cactus Valley dalam bahasa Melayu apa? Terima kasih. Cara penulisan yang betul ialah: Kami melawat ke ladang teh Boh.
Akan tetapi sekiranya Ladang Teh Boh merupakan kata nama khas bagi lokasi tersebut, ayat yang betul ialah:  Kami melawat ke Ladang Teh Boh.
 
Terjemahan dalam bahasa Melayu untuk Cactus Valley ialah Lembah Kaktus.
17/06/2022
30 Apakah terjemahan yang sesuai bagi perkataanmasterclassdalam konteks ayat ini?: “masterclass Malay classical dance workshopAdakah Kelas Master? Kelas Pakar? Kelas Induk? atau Kelas Adiguru?

Cadangan padanan terjemahan yang sesuai bagi perkataan masterclass dalam konteks ayat yang diberikan ialah “Kelas Pakar”.

17/06/2022
31 Terima kasih untuk jawapan sebelumnya. Oleh itu, saya ingin pastikan arti yang betul dari pada tajuk thesis saya iaitu "Thinking and Deliberating in moral education between Japan and Malaysia" adalah "Pemikiran dan Pertimbangan dalam Pendidikan Moral antara Jepun dan Malaysia". Apakah ini betul? Terima kasihPadanan terjemahan yang diberikan adalah betul. Walau bagaimanapun, terjemahan tersebut boleh digunakan bergantung pada konsep penulisan dan kajian yang dijalankan. Sila berbincang dengan pensyarah saudara untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.16/06/2022
32 Assalammualaikum kepada pihak DBP. Saya ingin bertanya. Antara "adalah berdasarkan" dengan "ialah berdasarkan", yang manakah yang paling tepat ? Bolehkah penggunaan "berdasarkan" (tanpa kata pemeri) digunakan di tengah ayat ? Cth : Keputusan pertandingan matematik itu ditentukan "berdasarkan" syarat-syarat pertandingan tersebut. (Atau perlu tambah kata pemeri). Jawapan anda amat saya hargai.Kata kerja "berdasarkan" tidak perlu didahului kata pemeri. Contohnya, Siasatan penyelahgunaan tempat awam dilakukan oleh pihak penguat kuasa berdasarkan aduan pengadu.16/06/2022
33 Adakah salah penggunaan ayat dalam persuratan seperti berikut: Contoh penggunaan simbol (x) (1 x Pegawai dan 5 x Anggota Tentera) 1. Adalah dimaklumkan bahawa 1 x Pegawai dan 5 x Anggota Tentera diarahkan membuat tugas operasi di Selatan Thailand.
Penggunaan bahasa yang betul ialah "Dimaklumkan bahawa seorang pegawai dan lima orang anggota tentera terlibat dalam operasi di Selatan Thailand". Walau bagaimanapun,  Angkatan Tentera Malaysia termasuk Tentera Darat mempunyai gaya dan format tersendiri dalam penulisan surat-menyurat dan dokumen rasmi. 

16/06/2022
34 Salam. Di dalam peristilahan penyalahgunaan digital, terdapat dua kategori berbeza (antara lain) iaitu "violence" dan "terrorism". Sekiranya "violence" diterjemahkan kepada "keganasan", bagaimanakah cara membezakan "violence" dan "terrorism" yang juga diterjemahkan sebagai "keganasan"? Contoh penggunaan ayat: "Report acts promoting violence" dan "Report acts promoting terrorism". Terima kasih.Sila nyatakan konsep atau konteks penggunaan perkataan "terrorism" dan "violence" untuk mendapatkan padanan perkataan bahasa Melayu.  16/06/2022
35 Permohonan lesen papan tanda perniagaan atas nama Pembinaan Cemerlang IndahUntuk pengesahan visual papan tanda perniagaan, sila daftar akaun melalui laman web dbpsahbahasa.my dan rujuk video panduan yang dipaparkan untuk panduan pendaftaran.16/06/2022
36 Khidmat nasihat untuk ejaan jawi bagi perkataan Pembinaan Cemerlang IndahSila rujuk lampiran untuk tulisan Jawi "Pembinaan Cemerlang Indah".16/06/2022
37 1.Kami ingin menerbitkan buku di bawah DBP. Apakah prosedur yang kami perlu lakukan. 2. Sekiranya buku kami diterima untuk penerbitan DBP, adakah proses permohonan ISBN juga akan dilakukan oleh DBP. 3. Adakah boleh untuk menerbitkan bahan yang sama tetapi dalam bentuk hardcopy dan e book? (maaf guna BI) Terima kasih

1. PENGHANTARAN MANUSKRIP KE DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Sesebuah manuskrip untuk tujuan penerbitan buku umum kepada Dewan Bahasa dan Pustaka perlulah melalui proses kerja seperti berikut:

 

1. Penghantaran manuskrip dialamatkan kepada:

 

Pengarah Jabatan Penerbitan,

Aras 10, Menara DBP,

Dewan Bahasa dan Pustaka,

50460 Kuala Lumpur.

 

No. Tel.: 03-21479533 (Pembantu Setiausaha Pejabat) (Uswatun)

 

Permohonan tersebut perlulah disertakan dengan:

  • Salinan lembut (soft copy) manuskrip dalam bentuk cakera padat (CDRW)
  • Satu salinan keras manuskrip berserta biodata ringkas penulis yang mengandungi maklumat asas seperti nama/nombor telefon/alamat surat-menyurat terkini, untuk tindakan selanjutnya.

 

Manuskrip juga bolehlah die-melkan kepada Pengarah Jabatan Penerbitan melalui: razali3@dbp.gov.my, uswatun@dbp.gov.my

 

2. Manuskrip yang diterima akan dinilai secara dalaman bahagian iaitu Jawatankuasa Kualiti Bahagian (JKKB) untuk kelulusan awal kepada peringkat penilaian atau penambahbaikan sesuatu manuksrip, atau manuskrip ditolak.

3. Jika diterima manuskrip itu, maka satu penilaian pakar luar akan dilakukan. Tempoh penilaian bergantung isi kandungan, tahap ilmu dan ketebalan halaman manuskrip.

4. Setelah peringkat penilaian pakar luar, manuskrip itu dimurnikan oleh penulis.

5. Setelah dimurnikan oleh penulis, manuskrip tersebut dinilai oleh Jawatankuasa Editorial (JKE) sama ada manuskrip itu layak diterbitkan atau sebaliknya.

6. Jika memperoleh kelulusan JKE, proses penerbitan akan dikira selama 9 bulan selepas kelulusan tersebut.


2. Ya, permohonan ISBN akan dilakukan oleh DBP.
3. Boleh diteterbitkan dalam kedua-dua bentuk oleh DBP.

Sekian, terima kasih.

16/06/2022
38 Saya mahu cuti sakit pada hari ini dan esok. Ayat ini betul ke? Ayat ini betul.16/06/2022
39 Saya akan mengadakan mesyuarat pada hari esok. Ayat ini betul ke?Ayat yang diberikan adalah betul.16/06/2022
40 Saya mahu memasang pagar di sekeliling tanah saya dengan dinding ketinggian 6cm. betul ke ayat ini? Ayat yang betul ialah  'Saya mahu memasang pagar di sekeliling tanah saya dengan dinding berketinggian 6 cm'.16/06/2022
41 Apakah terjemahan dalam BI yang sesuai bagi Pembudayaan Penyelidikan.Kami mencadangkan "pembudayaan penyelidikan" diterjemahkan sebagai "research enculturation". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.15/06/2022
42 Salam, Apakah perkataan yang sesuai untuk menggantikan frasa "yang mana", iaitu frasa yang diterjemah secara langsung daripada bahasa Inggeris; "which" dan "were"? apakah penukaran yang sesuai bagi ayat ini: "Perbincangan mengenai wali mujbir dan ghairu mujbir melibatkan hak dan kuasa waliyang mana jumhur ulama bersepakat bahawa wali mujbir adalah wali akrab yang berkuasa untuk memaksa gadis atau perempuan untuk bernikah tanpa mendapatkan persetujuan daripada mereka".Untuk makluman, frasa "yang mana" dan "di mana" sebagai kata hubung tidak boleh digunakan dalam ayat kerana merupakan terjemahan langsung bagi perkataan which dan where dalam ayat penyata bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Cadangan ayat yang boleh digunakan bagi menggantikan perkataan "yang mana" ialah  "Perbincangan mengenai wali mujbir dan ghairu mujbir melibatkan hak dan kuasa wali ialah jumhur ulama bersepakat bahawa wali mujbir merupakan wali akrab yang berkuasa untuk memaksa gadis atau perempuan untuk bernikah tanpa mendapatkan persetujuan daripada mereka".15/06/2022
43 Yang manakah merupakah penggunaat yang betul? Dengan erti kata atau dalam erti kata?Penggunaan perkataan yang betul ialah "Dalam erti kata."15/06/2022
44 Apa perbezaan antara pewarisan dan perwarisan? Apakah penggunaan yang betul: Pada wali bukan mujbir pula, mereka bersetuju (tidak termasuk mazhab Hanafi) bahawa kerabat yang menerimaasabah dalam perwarisan merupakan wali bukan mujbir. Berdasarkan Kamus Dewan Perdana, maksud "perwarisan" ialah hal atau urusan berkaitan dengan harta benda, pusaka, ilmu dan lain-lain yang berwaris. Maksud "pewarisan" pula ialah hal atau urusan berkaitan dengan proses mewarisi atau mewariskan harta benda, pusaka, ilmu dan lain-lain. Oleh itu, penggunaan "perwarisan" dalam ayat di atas adalah betul.15/06/2022
45 ASSALAMULAIKUM, SAYA INGIN MEMBUAT PENDAFTARAN NAMA SYARIKAT " SENTUHAN QASEH BONDA ", SAYA TIDAK BERAPA FAHAM BAGAIMANA CARANYA. TOLONG BANTU SAYA. TERIMA KASIH.Untuk makluman tuan, pendaftaran nama syarikat SENTUHAN QASEH BONDA hendaklah didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Sekiranya nama SENTUHAN QASEH BONDA hendak digunakan sebagai nama perniagaan dan untuk mendapatkan pengesahan bahasa Melayu dalam iklan daripada DBP, tuan hendaklah menggunakan nama yang telah didaftarkan dengan SSM atau nama dalam bahasa Melayu sepenuhnya dengan baik dan betul, iaitu SENTUHAN KASIH BONDA.


Permohonan pengesahan bahasa Melayu dalam iklan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman web dbpsahbahasa.my. Sila Daftar Akaun (rujuk Panduan Pendaftaran) dan aktifkan akaun. Log masuk setelah akaun diaktifkan.

Pilih DAFTAR PERMOHONAN > DAFTAR IKLAN, isi maklumat permohonan (rujuk Panduan Pelanggan), Jenis iklan:  Papan premis kedai/pejabat/syarikat  (atau yang berkaitan), pilih PBT dan klik “Pilih”. Pastikan jumlah bayaran menjadi RM10.00 atau RM30.00 bergantung pada jenis iklan yang dipilih. Muat naik visual iklan mengikut format,  klik SIMPAN.

14/06/2022
46 Adakah SENTUHAN QASEH BONDA bertepatan dengan syarat kelulusan DPB.? Sekiranya nama SENTUHAN QASEH BONDA hendak digunakan sebagai nama perniagaan dan untuk mendapatkan pengesahan bahasa Melayu dalam iklan daripada DBP, tuan hendaklah menggunakan nama yang telah didaftarkan dengan SSM atau nama dalam bahasa Melayu sepenuhnya dengan baik dan betul, iaitu SENTUHAN KASIH BONDA.14/06/2022
47 Assalamualaikum Tuan, saya mendapat pertanyaan daripada seorang kawan berkenaan kata "tunaaksara". Tuna membawa maksud kerosakan atau kecacatan. Tunaaksara pula membawa maksud buta huruf. Soalannya, adakah perkataan "tunaaksara" juga boleh membawa maksud "huruf rosak?" Memandangkan "tuna" itu kerosakan manakala "aksara" pula bermaksud huruf. Sekian, terima kasih.“Tunaaksara” merupakan perkataan yang berasal dari Jawa yang bermaksud tidak boleh membaca dan menulis atau buta huruf. Perkataan tersebut tidak membawa maksud huruf rosak.14/06/2022
48 Assalamualaikum. Betulkah penggunaan kata pemeri "ialah" dan "adalah" di dalam ayat ini? Contoh 1: Ini ialah Oyen. Ia ialah kucing kampung. Oyen ialahAbang Long Kawasan’. Contoh 2: Saya ialah manusia. Saya adalah rajin. Terima kasih.

Kata pemeri “ialah” dan “adalah” tidak perlu hadir dalam contoh ayat yang diberikan. Ayat yang betul ialah “Ini Oyen. Ia kucing kampung. Oyen ialah ‘Abang Long Kawasan’. Bagi contoh kedua pula, ayat yang betul ialah “saya manusia. Saya rajin”.

14/06/2022
49 Salam sejahtera, 1.Puan Noridah menghidangkan makanan kepada /untuk ahli keluarganya.(kepada atau untuk) 2.Puan Noridah menatang makanan kepada/ untuk ahli keluarganya. 3. Sofia mengikat beg plastik sampah/ plastik sampah. (beg plastik sampah/ plastik sampah) Terima kasih.

Ayat yang betul ialah (1). "Puan Noridah menghidangkan makanan untuk ahli keluarganya”,  (2). "Puan Noridah menatang makanan untuk ahli keluarganya"
dan  (3). "Sofia mengikat “beg plastik sampah.”

 

14/06/2022
50 Apakah maksud rangkaian perkataan " taburan data "?Taburan data bermaksud data dalam kuantiti yang berbeza mengikut kesesuaian bidang/skop tertentu.13/06/2022
51 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apakah padanan terjemahan yang sesuai bagi perkataan handsock? Kami mencadangkan "handsock" diterjemahkan sebagai "sarung lengan". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.13/06/2022
52 Apakah maksud "pendapatan faktor bersih dari luar negeri" dari segi ekonomi?

Pendapatan faktor bersih dari luar negara ialah perbezaan antara pendapatan faktor yang diterima daripada luar negara dengan nilai pembayaran ke luar negara.

13/06/2022
53 Selamat sejahtera, 1.Mereka menyiapkan tugasan seni bersama-sama. 2.Mereka bersama-sama menyiapkan tugasan seni. (Kedua-dua ayat di atas betul ?) Terima kasih.Berdasarkan cadangan jawapan yang diberikan, yang betul ialah Mereka bersama-sama menyiapkan tugasan seni.13/06/2022
54 Apakah perbezaan di antara etika dan tatacara. Terima kasihMenurut Kamus Dewan Edisi Keempat, Etika ialah ilmu bukan prinsip-prinsip akhlak atau moral manakala tatacara ialah adat istiadat atau adat resam.13/06/2022
55 Penggunaan manakah yang betul dan terkini? Penunggang beca Penarik beca Pengayuh beca Ayat yang betul ialah "penarik beca" atau "pengayuh beca". Walau bagaimanapun, "penarik beca" lebih sesuai untuk beca beroda dua yang ditarik oleh seseorang untuk mengangkat orang atau barang.13/06/2022
56 Penggunaan partikel -lah dan la dalam penggunaan ayat agak mengelirukan. Terlalu banyak kekeliruan yang terjadi dalam penggunaan ayat. Boleh terangkan perbezaan antara dua tatabahasa ini? Antara yang berikut mana yang lebih tepat penggunaannya? " Aku rasa la lebih baik kau pergi saja ke sana?" " Aku rasalah lebih baik kau pergi saja ke sana?"

Ayat yang betul ialah “Aku rasalah lebih baik kaupergi saja ke sana.” Penggunaan partikel atau kata penyerta yang betul ialah “–lah”, yang berfungsi untuk memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.

13/06/2022
57 Saya ingin bertanya terjemahan yang betul bagi "Thinking and Deliberating in Moral Eduation" apakah betul berfikir dan bermuzakarah dalam pendidikan moral? Saya mempunyai kesukaran untuk mencari perkataan yang tepat untuk "deliberating" dalam bahasa melayu dan ini untuk tajuk dalam tesis saya. I need your help please and thank you.

Cadangan padanan terjemahan yang sesuai bagi Thinking and Deliberating in Moral Education ialah “Pemikiran dan Pertimbangan dalam Pendidikan Moral”. Walau bagaimanapun, cadangan padanan terjemahan ini bergantung pada konteks dan penggunaan ayat.

13/06/2022
58 MINTA TOLONG SEMAK EJAAN DAN PERKATAAN IKLAN TERSEBUT BAGI PERMOHONAN IKLAN SEMENTARA DI MAJLIS PERBANDARAN SIMPANG RENGGAMSila kemukakan permohonan tuan melalui laman web DBP Sah Bahasa (www.dbpsahbahasa.my). 13/06/2022
59 PERKATAAN BAHASA MELAYU YANG SESUAI BAGI MAKSUD 'DECOMMISSIONING AND ABANDONMENT'Terjemahan dalam bahasa Melayu istilah decommissioning and abandonment ialah penyahtauliahan dan peninggalan.  Biasanya perkataan ini digunakan dalam bidang kejuteraan.  

Walau bagaimanapun pelucutan juga boleh digunakan untuk perkataan decommissioning mengikut bidang tertentu kerana pelucutan bermaksud perihal menarik balik atau memberhentikan sesuatu. 13/06/2022
60 Salam, Yang mana penggunaan kata ganti nama (ia/dia)yang betul (1)majlis itu berhak bertindak dgn sendirinya, yakni ia tidak semestinya mengikuti nasihat sesiapa. (2)majlis itu berhak bertindak dgn sendirinya, yakni dia tidak semestinya mengikuti nasihat sesiapa. Sekian, terima kasihPenggunaan yang betul ialah "Majlis itu berhak bertindak dengan sendirinya, yakni ia tidak semestinya mengikut nasihat sesiapa."13/06/2022
61 Salam Sejahtera. Saya ingin bertanya manakah perkataan yang lebih sesuai untuk digunakan bagi istilah 'propeller' di dron? Adakah baling-baling lebih tepat digunakan atau kincir udara lebih tepat? Apa beza antara keduanya? Terima kasih.Menurut Kamus Inggeris-Melayu Dewan, maksud propeller ialah "kipas atau baling-baling". Maksud "kipas" ialah angin alat yg mempunyai bilah­-bilah yang berputar ligat untuk mengadakan atau menggerakkan angin (supaya keadaan di bilik dan lain-lain terasa nyaman) manakala "baling-baling atau bebaling" bermaksud alat yang rupanya seperti kincir utk menjalankan kapal atau kapal terbang. Dalam bidang kejuruteraan kapal terbang, perkataan bebaling banyak digunakan.12/06/2022
62 Apakah terjemahan 'contact number' dan 'contact page'? Terima kasihTerjemahan contact number dalam bahasa Melayu ialah nombor untuk dihubungi/nombor telefon.
Terjemahan contact page dalam bahasa Melayu ialah laman web. 
11/06/2022
63 Salam, Ayat-ayat berikut yang mana menunjukkan penggunaan kata penguat yang betul? (1)Mereka berasa seronok sekali. (2)Mereka berasa seronok sangat. (3)Dia memandu kereta dengan cermat sekali. (4)Dia memandu kereta dengan cermat sangat. Terima kasih

Ayat yang betul ialah “Mereka berasa seronok sekali” dan “Dia memandu kereta dengan cermat sekali”. Bagi ayat (2) dan (4), kedudukan kata penguat “sangat” hadir sebelum kata adjektif,  iaitu “Mereka berasa sangat seronok” dan “Dia memandu kereta dengan sangat cermat.”

11/06/2022
64 Salam, Contoh kata penguat "sungguh" berikut betul? (1)Dia mengantuk sungguh. Terima kasih

Kata penguat "sungguh" dalam ayat tersebut betul kerana ia merupakan kata penguat bebas. Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya atau kedudukannya bebas, iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 260.


11/06/2022
65 Adakah perkataan 'mengapa' dapat digunakan di tengah ayat? Kalau tidak boleh, apakah perkataan ganti yang dapat digunakan? Terima kasih. Perkataan 'mengapa' hanya boleh digunakan pada awal dan akhir ayat sahaja khususnya dalam ayat tanya. Nyatakan contoh ayat sekiranya perkataan 'mengapa' ada di tengah ayat. 11/06/2022
66 Apakah terjemahan untuk "Father, Son and Holy Spirit" dalam Bahasa Malaysia?

Cadangan terjemahan bagi  Father, Son and Holy Spirit ialah "Bapa, Anak dan Roh Kudus"

11/06/2022
67 Salam, boleh saya tahu antara ejaan Wilkinson atau ejaan Za'ba, yang mana satu merupakan ejaan rumi pertama yang digunakan secara meluas di kalangan rakyat untuk bahasa Melayu di Semenanjung Tanah Melayu? Ataupun terdapat ejaan rumi lain yang lebih lama yang telah digunakan di sekolah-sekolah atau pondok pengajian Melayu secara rasminya?

Ejaan rumi yang lebih awal digunakan ialah Ejaan Wilkinson namun Ejaan Za’ba atau Ejaan Sekolah merupakan ejaan rumi yang digunakan lebih meluas terutama di sekolah dan dalam urusan rasmi sejak tahun 1924 hingga 1972. (Ensiklopedia Bahasa Melayu -2015 dan Encyclopedia of The Malay Language and Linguistics - 2020)

11/06/2022
68 Saya ingin bertanya betul atau tidak penggunaan perkataan pura dalam ayat dibawah atau saya harus menggunakan perkataan pura-pura. 'Saling pura cinta '

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, "pura-pura" bermaksud "tidak sungguh-sungguh, main-main sahaja". Oleh itu cadangan jawapan yang betul ialah “pura-pura cinta”.

11/06/2022
69 kenapa photobomb dipanggil tunafoto dalam bahasa Melayu? ada penjelasan tak? Terima kasih Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, maksud "tuna" ialah  "luka, cacat atau rosak". Maka terjemahan bagi photobomb ialah "tunafoto" yang bermaksud gambar foto yang terganggu atau rosak disebabkan sesuatu yang tidak dijangka semasa mengambil foto.10/06/2022
70 Manakah yang lebih tepat ? "pada sidang akhbar" atau "semasa sidang akhbar" ? Ayat: 1) kata Thomas-Greenfield semasa sidang akhbar 2)kata Thomas-Greenfield pada sidang akhbarFrasa yang betul ialah  "semasa sidang akhbar".  10/06/2022
71 Selamat sejahtera. Saya hendak bertanyakan penggunaan pananda wacana dan penggunaan kata sendi. 1. Antara oleh sebab itu dan oleh itu, yang manakah betul? 2. Yang manakah betul? a. dalam memacu ekonomi negara b. dalam pemacuan ekonomi negara

1. Frasa 'oleh itu' dan 'oleh sebab itu' kedua-duanya betul.


2. Frasa 'dalam memacu ekonomi negara' dan 'dalam pemacuan ekonomi negara' kedua-duanya betul. Walau bagaimanapun, penggunaannya mengikut kesesuaian konteks ayat. 

 


09/06/2022
72 Saya membawakan encik sekeluarga kuih raya. Ayat di atas betul ke? Berdasarkan cadangan jawapan yang diberikan, jawapan tersebut betul.09/06/2022
73 Matahari banyak bersinar pada waktu tengah hari. Ayat di atas betul ke? "Matahari banyak bersinar pada waktu tengah hari." tidak gramatis. Ayat  yang betul ialah "Cahaya matahari bersinar terang pada waktu tengah hari." 
09/06/2022
74 Saya mahu membayar yuran bulanan untuk bulan Januari dan februari. Ayat di atas betul ke?Ayat yang betul ialah "Saya mahu membayar yuran bulanan untuk bulan Januari dan Februari"09/06/2022
75 Dimanakah buku yang saya ambil sebentar tadi? Ayat di atas betul ke?Ayat yang betul ialah "Di manakah buku yang saya ambil sebentar tadi?".09/06/2022
76 Salam hormat, Adakah perkataan 'kemudahgunaan' boleh digunakan? Saya dapati ramai penyelidik yang menterjemahkan 'ease of use' sebagai 'kemudahgunaan'. Namun, semakan di laman web PRPM tidak wujud perkaraan 'kemudahgunaan'. Terima kasih.Tiada istilah “kemudahgunaan”. Kami mencadangkan istilah “ease of use” dipadankan dengan  mudah guna atau kemudahan penggunaan.08/06/2022
77 Salam sejahtera, Apakah penjodoh bilangan bagi samfu?Penjodoh bilangan bagi samfu ialah sepasang.08/06/2022
78 Saya ingin bertanya, ayat yang manakah yang betul? Meningkatkan kebolehpasaran graduandialam pekerjaan untuk mengurangkan kadar pengangguran dalam negara Atau Meningkatkan kebolehpasaran graduankealam pekerjaan untuk mengurangkan kadar pengangguran dalam negaraAyat yang betul ialah “Meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam alam pekerjaan untuk mengurangkan kadar pengangguran di dalam negara.”08/06/2022
79 Salam, Apakah "mengata dulang paku terserpih" berfungsi sebagai pembayang dalam ungkapan(peribahasa) yang menyusuli seterusnya "mengata orang dia yang lebih" ? sekian terima kasihUngkapan “mengata dulang paku serpih” bukan pembayang dalam peribahasa tersebut. Peribahasa berasal daripada tiga sumber. Sumber pertama ialah rakyat jelata yang mencipta peribahasa melalui pengalaman hidupnya, sumber kedua ialah orang-orang arif bijaksana, yang mengeluarkan ungkapan kata-kata hasil daripada renungannya dan sumber ketiga ialah kitab suci. Peribahasa tercipta dengan kata-kata indah, kias dan ibarat. Untuk maklumat lanjut, tuan boleh merujuk Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Edisi Kedua.07/06/2022
80 Adakah "ikat limar" , iaitu suatu teknik ikatan kain sutera adalah kata nama khas? Perkataan "ikat limar" merupakan kata nama am.07/06/2022
81 Apa terjemahan 'content creator' ?Kami mencadangkan "content creator" diterjemahkan sebagai "pencipta kandungan". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.07/06/2022
82 Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa turunan?
Soalan tidak difahami. Adakah saudara bermaksud "kata turunan"?. Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, "kata turunan" berasal dari bidang linguistik bahasa Indonesia yang bermaksud kata yang dibentuk daripada kata pokok, kata terbitan, kata bersambungan. 
07/06/2022
83 Tolong semak lampiran dibawah dan berikan pembetulan kata untuk perkataan yang salh di dalam gambar dibawah. terima kasih.Betulkan:

INTERVIEW SECARA ONLINE kepada TEMU DUGA SECARA DALAM TALIAN

Gaji pada setiap 20 hari bulan

APPLY kepada MOHON

Berdekatan dengan Auto-City
07/06/2022
84 Hi nak tanya, macam mana nak guna perkataan "titip" atau "menitip". Saya kurang jelas la terima kasih....Perkataan “titip”, “menitip”dan “menitipkan” bermaksud memberikan seseorang atau sesuatu untuk dijaga, diserahkan dan lain-lain kepada orang lain. Contoh penggunaan dalam ayat, “Ibu terpaksa menitipkan saya kepada salah seorang tetangganya kerana beliau harus bekerja.”06/06/2022
85 Salam, adakah perkataan"bisa" yang bermaksud (boleh) termasuk dalam Bahasa Melayu? Sebab saya tengok banyak lirik lagu Malaysia sekarang pakai perkataan tu, itu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Sekian Terima Kasih...

Perkataan “bisa” yang membawa maksud “boleh” berasal daripada bahasa Indonesia. Namun makna perkataan bisa yang membawa maksud “boleh” juga terakam dalam kamus dengan penanda Id yang membawa maksud perkataan yang berasal daripada bahasa Indonesia.

06/06/2022
86 Salam, berikan sebab atau alasan tatabahasa (sekiranya) dua ayat berikut tidak gramatis. Terima kasih. (1) Sehubungan dengan penaakulan teoretisyang berkait rapat dengan pernyataan-pernyataan deklaratifkebenarannya adalah bahawa terdapat ruang bagi penaakulan manusia untuk menanggapi dan menyatakan sesuatu tentang Tuhan. (2) Sebab penjelasan ini lemah adalah bahawa tiada sebarang bukti dijumpai dalam teks dan konteks tidak menyokongnya.

Cadangan penggunaan bahasa Melayu yang betul dari segi tatabahasa ialah:

1.  Sehubungan dengan penaakulan teoretis yang berkait rapat dengan pernyataan deklaratif, kebenarannya terdapat ruang bagi penaakulan manusia untuk menanggapi dan menyatakan sesuatu tentang tuhan.

2.   Penjelasan ini lemah kerana tiada sebarang bukti dijumpai dalam teks dan konteks tidak menyokongnya. 

04/06/2022
87 Assalamualaikum apakah perbezaan perkataan ketara dan kentara? Terima kasih Berdasarkan Kamus Dewan Perdana, maksud "kentara" sama dengan "ketara".04/06/2022
88 Assalamualaikum, saya ingin sedikit pencerahan tentang "ke berapa" dan "keberapa". Mana satu yang lebih tepat dan mengapa ia lebih tepat?Ejaan yang betul ialah ke berapa.03/06/2022
89 Assalamualaikum dan selamat sejahtera, saya mahu bertanya tentang korpus DBP saya, saya tertekan bahagian atas korpus dan tiba tiba jadi begini, saya mahu melakukan analisis bagi kerja kursus saya dengan mendapatkan bukti bukti perkataan yang saya cari. Harap encik/cik dapat bantu saya, saya menggunakan email yang sama didaftar untuk korpus dpb ini. terima kasih.

Untuk makluman puan, terdapat masalah gangguan capaian internet di premis DBP pada tarikh tersebut. Mohon untuk mencuba sekali lagi.

Maaf atas segala kesulitan.

Sekian, terima kasih.

03/06/2022
90 Apa terjemahan untuk 'daytime running light' ? Terima kasih didahulukan.Padanan istilah tersebut ialah seperti yang berikut:

daytime running light - lampu nyalaan siang

Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang tertentu.
03/06/2022
91 Salam sejahtera, saya ingin mendapatkan pengesahan untuk terjemahan beberapa perkataan/frasa: 1) persada - dalam konteks "persada seni", adakah pengertiannya lebih kepada industri seni secara amnya atau wadah yang digunakan dalam industri seni? 2) truthful knowledge - ilmu sahih, adakah terjemahan ini tepat, atau pun padanan dalam bahasa Inggeris lebih tepat "valid knowledge"? 3) spiritual struggle - jihad kerohanian, bolehkah istilah ini digunakan dalam konteks keagamaan? Berikut merupakan jawapan untuk soalan-soalan yang dinyatakan:

1. Berdasarkan Kamus Dewan Perdana, "persada" bermaksud bidang yang diceburi. Oleh itu, persada seni bermakna bidang seni.

2. Padanan bahasa Melayu untuk "truthful knowledge" ialah ilmu sebenar.

3. Padanan bahasa Melayu untuk "spiritual struggle" ialah perjuangan kerohanian. Padanan perkataan bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.
03/06/2022
92 Apakah padanan yang sesuai utk perkataan "zombie", merujuk kepada penggunaannya dalam filem-filem dari Amerika Syarikat. 1. ​(in some African and Caribbean religions and in horror stories) a dead body that has been made alive again by magic 2. (informal) a person who seems only partly alive, without any feeling or interest in what is happening Terima kasih.Padanan istilah tersebut ialah seperti yang berikut:

zombie - zombi

Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang tertentu.
03/06/2022
93 Apa frasa sesuai untuk follow up email dalam Bahasa Melayu? Cadangan terjemahan bahasa Melayu bagi "follow up email" ialah e-mel susulan.02/06/2022
94 yg mana satu betul? Kertas Model Pra SPM Kertas Model Pra-SPM Kertas Model PRA SPM Terima kasihJwapan yang betul ialah, Kertas Model Pra-SPM.02/06/2022
95 Saya memohon untuk terjemahan bahasa Melayu "PARTICIPATORY SURVEILLANCE" : an active surveillance enables public to self-report signs or symptoms, without laboratory testing or assessment by a health care provider Cadangan terjemahan bagi PARTICIPATORY SURVEILLANCE ialah "PENGAWASAN PENYERTAAN"02/06/2022
96 Saya ingin bertanya bagi perkataan 'keberapa', adakah 'ke' dicantumkan dengan 'berapa' atau dipisahkan? Contohnya, dalam ayat ini: "Johor negeri yang keberapa/ ke berapa?" Ejaan yang betul ialah ke berapa dan perlu dieja dua patah perkataan.02/06/2022
97 Salam sejahtera kepada tuan dan puan, saya ingin bertanya tentang Jawapan soalan berikut: Menurut catatan sejarah ________, Puteri Sanbutung dan Puteri Sejenjang bertugas menjaga gunung di Sarawak. A. lepas B. lalu C. silam D. lama yang manakah Jawapan adalah betul? Bolehkah tuan memberikan penjelasan?Terima kasih atas bantuan tuan.Salam sejahtera kepada tuan dan puan, saya ingin bertanya tentang Jawapan soalan berikut: Menurut catatan sejarah ________, Puteri Sanbutung dan Puteri Sejenjang bertugas menjaga gunung di Sarawak. A. lepas B. lalu C. silam D. lama yang manakah Jawapan adalah betul? Bolehkah tuan memberikan penjelasan?Terima kasih atas bantuan tuan.02/06/2022
98 Assalamualaikum wbt. Tuan, Menyemak Ejaan Jawi Nama Syarikat untuk Papan Tanda ----------------------------------------------------------- Untuk makluman pihak tuan, pihak kami dalam proses untuk membuat permohonan lesen premis dan papan iklan syarikat di cawangan Terengganu. Syarat papan iklan syarikat di terengganu adalah penggunaan bahasa melayu dan jawi . Oleh yang demikian, pihak kami ingin menyemak ejaan jawi nama syarikat kami. Pihak kami lampirkan nama syarikat dalam bahasa melayu dan jawi untuk semakan pihak tuan. Sekian, terima kasih.Ejaan Jawi bagi perkataan PERUNDING TEKNIK CEKAP = ڤرونديڠ تيکنيک چكڤ
02/06/2022
99 tuan/puan, terdapat kekeliruan bagi penggunaan "sekali ganda" dan "dua kali ganda". Saya telah meneliti bahagian khidmat nasihat, jawapan yang diberikan juga mengelirukan. Saya sertakan contoh jawapan khidmat nasihat yang mengelirukan seperti maksud sekali ganda dan maksud double. Soalan saya, jika kenaikan harga RM25 ke RM250, adakah kenaikan 10 kali ganda? atau 9 kali ganda (menitik beratkan penggunaan "sekali ganda") Dalam Kamus Dewan, sekali ganda bermaksud satu kali lebih banyak daripada yang asal (misalnya empat menjadi lapan); dan Kamus Inggeris - Melayu Dewan, double bermaksud sekali ganda; dua kali; dan dua sukatan. Berdasarkan maklumat yang berkenaan sekali ganda dan dua kali ganda membawa maksud yang sama, namun maksud dua kali ganda lebih mudah difahami. Hal ini amat jelas berdasarkan makna dan contoh yang diberikan "dua sukatan" dan "empat menjadi lapan". Oleh itu, daripada RM25 kepada RM250 menunjukkan kenaikan 10 kali ganda.02/06/2022
100 Minta penjelasan bagi bentuk jamak perkataan haiwan. Bolehkah haiwan-haiwan digunakan untuk merujuk kepada sejenis haiwan yang banyak jumlahnya atau haiwan-haiwan bermaksud berjenis-jenis haiwan?

Perkataan “haiwan-haiwan” boleh digunakan untuk merujuk sejenis haiwan yang banyak jumlahnya dan  juga haiwan yang berjenis-jenis.

01/06/2022
101 Tuan/Puan, apabila kita menggunakan perkataan "berlambak" untuk menyatakan "maklumat yang terlalu banyak" (maklumat yang berlambak), adakah ia membawa maksud negatif - maklumat yang terlalu banyak TETAPI tidak teratur?Berlambak maksudnya tidak tersusun rapi. Berlambak bukanlah bermaksud negatif (tidak elok), sebaliknya merujuk keadaan bahan/perkara tersebut.01/06/2022
102 Salam sejahtera, saya telah kemukakan dua soalan sejak 29/04/2022 dan belum mendapat respons. Mohon maklum balas pihak tuan/puan. Terima kasih. Soalan puan telah dijawab melalui e-mel.01/06/2022
103 Untuk terjemahan ke Bahasa Melayu bagi istilah tentang bank digital, adakah saya perlu merujuk kamus tertentu? Sebagai contoh, username, multifactor authentication, dan sebagainya. Mohon pencerahan.Puan boleh merujuk Pusat Persuratan Rujukan Melayu (PRPM) melalui pautan https://prpm.dbp.gov.my/ untuk rujukan istilah atau perkataan.01/06/2022
104 SAYA INGIN MENDAPATKAN SIJIL PENGGUNAAAN BAHASA MALAYSIA UNTUK BROSUR YANG DILAMPIRKAN BAGI PERMOHONAN PERMIT IKLAN KPKT

Sila layari laman web  dbpsahbahasa.my untuk memohon pengesahan bahasa papan iklan.  Tuan boleh mengikut panduan untuk memohon yang terdapat pada laman web tersebut.  Terima kasih.

31/05/2022
105 Selamat sejahtera, 1.Encik Lee mengalungkan pingat kepada Kim Wei yang berdiri di.atas rostrum pemenang..(kata sendi nama 'kepada' digunakan) 2.Encik Lee mengalungkan Kim Wei yang berdiri di atas rostrum pemenang pingat.(ayat ini boleh diterima) Terima kasih.Ayat yang betul ialah "Encik Lee mengalungkan pingat kepada Kim Wei yang berdiri di atas rostrum pemenang."31/05/2022
106 Apa terjemahan bahasa Melayu untuk 'earbud' ? Terima kasih.Kami mencadangkan "earbud" diterjemahkan sebagai "fon putik". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.31/05/2022
107 Assalamualaikum tuan, Mohon panduan bagi penggunaan gelaran bagi Profesor, adakah Yang Berbahagia atau Yang Berusaha. sekian, terima kasih.Penggunaan gelaran panggilan hormat bagi profesor ialah "Yang Berbahagia". 31/05/2022
108 Apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk perkataan beg atau "wovwn bag"?Penjodoh bilangan untuk beg ialah "sebuah beg".31/05/2022
109 PEMBUKAAN PREMIS ATAU PENGOPERASIAN PREMIS PERNIAGAAN?Kedua-dua ayat tersebut boleh digunakan bergantung pada maksud yang hendak disampaikan.

i. pembukaan - perihal atau perbuatan membuka
ii. pengoperasian - hal atau perbuatan mengoperasikan
31/05/2022
110 Selamat sejahtera, 1.Saya membaca bahan-bahan bacaan seperti surat khabar,majalah,buku rujukan dan lain-lain.('bahan ' perlu ditulis jamak kalau belakang ada banyak contoh?) Terima kasih.Ayat yang betul ialah "Saya membaca bahan bacaan seperti surat khabar, majalah, buku rujukan dan lain-lain." 30/05/2022
111 Pihak kami ingin bertanya tentang garis panduan untuk pendaftaraan nama untuk bangunan. 1. Bolehkah perkataan bahasa Inggeris digunakan? 2. Nama jenama perlukah ditanda dagangan dahulu sebelum didaftar? Contohnya; Menara "General Electric". Atau "General Electric" Tower? Bagi penamaan nama bangunan perlu menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Bagi penamaan dalam bahasa Inggeris tidak akan diluluskan oleh pihak DBP. Cadangan terjemahan bagi penamaan bangunan yang dicadangkan ialah "Menara Elektrik Awam".30/05/2022
112 Apakah istilah yang sesuai untuk "Signature Plate" dalam Bahasa Melayu?Kami mencadangkan "signature plate" diterjemahkan sebagai "plat pengenalan" atau "plat tandatangan". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.30/05/2022
113 Ayat Majmuk Gabungan digabungkan menggunakan kata hubung "dan". Contohnya, Ali dan bapanya mencuci kereta. Adakah ayat berikut diambil kira sebagai ayat majmuk gabungan juga? Kenapa? Ali mencuci kereta bersama bapanya. Ali mencuci kereta dengan bapanya. Terima kasih.
Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Bagi ayat di atas, ayat yang digabungkan adalah seperti yang berikut:

1. Ali mencuci kereta.
2. Bapanya mencuci kereta.

Ayat majmuk gabungan: Ali dan bapanya mencuci kereta.
30/05/2022
114 Apakah terjemahan sesuai untuk "castling" iaitu pergerakan dalam permainan catur?Kami mencadangkan "castling" diterjemahkan sebagai "pengetiran". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.29/05/2022
115 saya inhin buat pengesahan ke atas papan tanda perniagaanPermohonan pengesahan bahasa Melayu dalam iklan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman web dbpsahbahasa.my. Sila Daftar Akaun (rujuk Panduan Pendaftaran) dan aktifkan akaun. Log masuk setelah akaun diaktifkan.

Pilih DAFTAR PERMOHONAN > DAFTAR IKLAN, isi maklumat permohonan (rujuk Panduan Pelanggan), Jenis iklan:  Papan premis kedai/pejabat/syarikat  (atau yang berkaitan), pilih PBT dan klik “Pilih”. Pastikan Jumlah bayaran menjadi RM10.00 atau RM30.00 bergantung pada jenis iklan yang dipilih. Muat naik visual iklan mengikut format,  klik SIMPAN.

Makluman Tahniah Pendaftaran Iklan XXX Berjaya akan dipaparkan.

Sila buat bayaran setelah menerima makluman tersebut supaya iklan dapat diproses.
28/05/2022
116 Adakah perkataan "BERDESUP" yang hendak menyatakan kelajuan internet yang lajuCadangan penggunaan bahasa yang betul ialah "Internet Pantas"28/05/2022
117 Dia doktor saya.Saya menerima rawatan daripadanya. Ayat di atas betul ke?"Dia doktor saya. Saya menerima rawatan daripadanya." Contoh ayat yang diberikan betul. 27/05/2022
118 Kamu semua keluarkan buku-buku Bahasa Melayu kamu semua. Ayat di atas betul ke?Jawapan yang betul ialah "Kamu semua keluarkan buku Bahasa Melayu kamu."27/05/2022
119 Bagaimanakah ejaan sebenar perkataan "resensi" (buku), yang boleh dengan lebih jelas menunjukkan cara sebutannya? 1) résénsi atau 2) resénsi Jika boleh, mohon sertakan juga rakaman audio cara sebutannya.
Sebutan bagi resensi ialah (résénsi), iaitu kedua-dua huruf e dalam perkataan tersebut merupakan e taling. Buat masa ini kami tidak mempunyai rakaman audio tentang cara sebutan sesuatu perkataan. 
27/05/2022
120 Asal usul perkataan kenangan sbb ni baru pertama kalinya saya tahu terjemahan untuk seniority ialah kekananan, hehe terima kasih Kekananan bermaksud kedudukan atau taraf yang lebih tinggi berbanding dengan kedudukan atau taraf orang atau jawatan lain dalam struktur pentadbiran dan sebagainya.27/05/2022
121 Asal usul perkataan kekananan sbb ni baru pertama kalinya saya tahu terjemahan untuk seniority ialah kekananan, hehe terima kasih Kekananan bermaksud kedudukan atau taraf yang lebih tinggi berbanding dengan kedudukan atau taraf orang atau jawatan lain dalam struktur pentadbiran dan sebagainya.27/05/2022
122 Adakah istilah bahasa melayu boleh menggunakan perkataan pelikuidasi (liquidator). Saya telah semak PRPM DBP tetapi tiada istilah tersebut. Terima kasih.Kami mencadangkan padanan bahasa Melayu bagi istilah liquidator ialah penyelesai atau pembubar. 27/05/2022
123 Salam sejahtera, 1.Seorang pengawal keselamatan memegang papan tanda 'Berhenti' di tengah-tengah jalan raya.(Apakah tanda baca yang perlu dibubuh pada perkataan 'Berhenti'?) 2.Kesimpulannya, kita perlu meluangkan masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat pada hari minggu kerana masa itu emas.(Perlukan perkataan aktiviti itu membawa maksud jamak?) 3.Kita harus berkunjung ke rumah terbuka untuk mengeratkan silaturahim / mengeratkan hubungan silaturahim.(Perlu ditulis hubungan di depan silaturahim?) 4.me.ngo.rek (adakah pemenggalan suku kata ejaan betul dan apakah pemenggalan sebutan bagi perkataan mengorek?) Terima kasih 1. Seorang pengawal keselamatan memegang papan tanda "Berhenti" di tengah-tengah jalan raya.

2. Kesimpulannya, kita perlu meluangkan masa dengan melakukan aktiviti/aktviti-aktiviti yang bermanfaat pada hari minggu kerana masa itu emas. Perkataan aktiviti boleh membawa maksud jamak berdasarkan konteks penggunaannya. Walau bagaimanapun penggunaan aktiviti-aktiviti juga boleh dibenarkan asalkan tidak didahului oleh penanda jamak seperti pelbagai aktiviti dan penggunaan ini (tunggal atau jamak) hendaklah konsisten dalam keseluruhan wacana.

3. Kita harus berkunjung ke rumah terbuka untuk mengeratkan silaturahim.

4. Pemenggalan yang betul ialah "me.ngo.rek".
27/05/2022
124 apakah fungsi-fungsi kata ganda dan sila beri huraian untuk setiap fungsi kata ganda yang diberikan

Penggandaan ialah proses mengulangi kata dasar.

Dalam bahasa Melayu, terdapat tiga jenis penggandaan, seperti yang berikut:

1. Penggandaan penuh

2. Penggandaan separa

3. Penggandaan berentak

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis penggandaan ini, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga muka surat 76. Terima kasih.

26/05/2022
125 Pertanyaan nama betul untuk PERSATUAN PERIKATAN PENGIKLANAN BERSEPADU NEGERI PAHANG

Berdasarkan carian kami melalui Internet, terdapat nama Persatuan Pengiklanan Negeri Pahang yang berstatus aktif, namun tidak menemukan nama Persatuan Perikatan Pengiklanan Bersepadu Negeri Pahang. Untuk maklumat lanjut, sila berhubung dengan pihak yang berkaitan atau buat carian melalui laman sesawang yang mempunyai pangkalan data mengenai senarai nama persatuan yang berdaftar.

26/05/2022
126 Manakah yang paling tepat ? "antara negara" atau "antara negara-negara" ? Terima kasih. Penggunaan yang tepat ialah "antara negara".25/05/2022
127 Manakah yang lebih tepat ? "pada sidang akhbar" atau "semasa sidang akhbar" ?Sila berikan contoh ayat yang lengkap supaya pihak kami dapat memberikan jawapan yang tepat.   25/05/2022
128 Assalamualaikum Tuan/Puan. Saya mahu bertanya ayat berikut manakah yang betul? i. Perasaan simpati [akan] anak-anak yatim itu menyebabkan beliau sanggup mendermakan wangnya. ii. Perasaan simpati [dengan] anak-anak yatim itu menyebabkan beliau sanggup mendermakan wangnya. iii. Perasaan simpati [terhadap] anak-anak yatim itu menyebabkan beliau sanggup mendermakan wangnya. iv. Perasaan simpati [kepada] anak-anak yatim itu menyebabkan beliau sanggup mendermakan wangnya. Saya agak kurang pasti dengan penggunaan perkataan di dalam [ ]. Mohon beri pencerahan. Terima kasih.Kata sendi nama "akan" digunakan untuk merujuk manusia, dan penggunaanya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat perasaan. Contoh ayat "Kami gemar akan buah durian". 

Kata sendi "dengan" digunakan untuk:
a) membawa maksud bersama-sama atau berserta
    contoh ayat: "Saya senang sekali dengan kehadiran kamu."
b) membawa maksud cara sesuatu itu dilakukan
    contoh ayat:"Mulakan makanmu dengan bacaan doa."
c) membawa maksud memakai atau menggunakan sesuatu alat
    contoh ayat: "Lalang sedang ditebas dengan sabit."
d) menyatakan perbandingan yang serupa atau sama 
    contoh ayat: "Samakah mutu emas tulen dengan emas suasa."

Kata sendi nama "terhadap" digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan kepada manusia, haiwan atau benda. Contoh ayat: "Raja itu adil terhadap rakyat negerinya."

"Kepada" ialah kata sendi nama yang terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan hal berikut: 
a) menyatakan sasaran yang merujuk manusia, haiwan, unsur mujarad dan institusi yang ada kaitannya dengan manusia 
contoh ayat: "Pemberian buku teks percuma kepada semua murid."
b) menyatakan pecahan 
contoh ayat: "Peserta kursus dibahagikan kepada tiga kumpulan."
c) menyatakan perubahan keadaan 
contoh ayat: "Ingatannya masih kepada peristiwa yang silam."

Diharap penerangan di atas dapat membantu anda menyelesaikan persoalan yang dikemukakan. Selain itu, untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut,  saudara juga boleh merujuk "Buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga" terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 
25/05/2022
129 Selain 'serabut diet", bolehkah "Serat Makanan" digunakan untuk "dietary fibre"? Sekian, terima kasih.Istilah "dietary fibre" boleh diterjemahkan sebagai "serabut diet", "serat diet" atau "serat pemakanan". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.25/05/2022
130 Yang manakah betul? 1) membacakan adik buku atau membacakan buku kepada adik? 2) menuliskan ibu surat atau menuliskan surat kepada ibu? 3) menghadiahkan ibu bunga atau menghadiahi ibu bunga? Jawapan yang betul ialah
1) "membacakan adik buku"
2) "menuliskan ibu surat"
3) "menghadiahi ibu bunga"
24/05/2022
131 Assalamualaikum. Adakah perkataan "bagi" boleh merujuk makna yang sama dengan perkataan "beri" menurut kamus DBP? Contoh: Saya bagi dia duit untuk membeli barang keperluan. Terima kasih.

Menurut Kamus Dewan perkataan “bagi” ialah membagi, menyebabkan seseorang menerima sesuatu atau membagikan, menyerahkan sesuatu, manakala “beri” menyebabkan seseorang menerima sesuatu. Tidak ada perbezaannya dan kedua-duanya boleh digunakan dalam ayat tersebut.

24/05/2022
132 DEKORI PREMIUM CAFE jika dalam susunan bahasa melayu adakah Kafe Dekori Premium?

Susunan ayat yang betul ialah Kafe Dekori Premium.  Namun begitu, perkataan "dekori" tiada dalam bahasa Melayu dan tidak sesuai digunakan dalam penulisan. Sila pilih dan gunakan nama dalam bahasa Melayu yang betul dengan maksud yang baik. Terima kasih.24/05/2022
133 Assalamualaikum dan selamat sejahtera, Untuk makluman pihak tuan/puan, Persatuan Francais Malaysia (MFA) dengan kerjasama Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) akan menganjurkan Program Pameran dan Persidangan Francais Antarabangsa Malaysia 2022 pada 8 hingga 10 September ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC). Tema yang digunakan bagi program ini adalahRebuilding Growth, Spurring Excellencedi dalam bahasa Inggeris, untuk penggunaannya dalam Bahasa Melayu pula kami bercadang untuk menggunakan ayatPembinaan Semula Pertumbuhan, Memacu Kecemerlangan’. Oleh yang demikian, kami dengan rendah hati ingin mendapatkan pandangan dan khidmat nasihat daripada tuan/puan berkaitan penggunaan bahasa bagi tema ini dalam Bahasa Melayu. Petikan tema ini akan digunakan di mana-mana bahan promosi program yang diterbitkan dalam bahasa Melayu. Sebarang maklumat lanjut, pihak tuan/puan boleh hubungi saya Cik Nurul Ain di talian 011-2924 0213 (ain.mohamad@mfa.org.my). Terima KasihMohon berikan konsep bagi perkataan Rebuilding Growth agar pihak kami dapat memberikan terjemahan yang baik dan betul24/05/2022
134 ejaan yang betul adalah Kesalahan-kesalahan ATAU Kesalahan-Kesalahan Konteks: Enakmen Kesalahan-Kesalahan Jenayah Syariah (Selangor) 1995 Mohon jelaskan mengapa K perlu huruf kecil atau besar.
Ejaan kata ganda dalam contoh ayat “Enakmen Kesalahan-Kesalahan Jenayah Syariah (Selangor) 1995”, jika ayat tajuk perkataan pertama kata ganda ditulis dengan huruf besar dan perkataan kedua ditulis dengan huruf kecil iaitu “Kesalahan-kesalahan” kerana kata ganda dianggap sebagai satu perkataan. Walau bagaimanapun, jika ayat “Enakmen Kesalahan-Kesalahan Jenayah Syariah (Selangor) 1995” merupakan kata nama khas dan merupakan bahagian daripada teks undang-undang yang utuh dan maka ejaan kata ganda “Kesalahan-Kesalahan” tersebut perlu dikekalkan sebagaimana teks asal.

23/05/2022
135 Saya ingin tahu, ejaan yang manakah betul antara perkarangan dan pekarangan untuk menyatakan tempat bagi mengadakan majlis jamuan raya. Perkataan yang betul ialah "pekarangan",  bermaksud halaman rumah, kawasan di sekeliling rumah, dewan, bangunan dan sebagainya. 
 
23/05/2022
136 Mana ayat yang betul? antaranya yang berkaitan bidang kuasa negeri ATAU antaranya berkaitan bidang kuasa negeri ...penggunaan perkataan "yang". mohon penjelasan terima kasihJawapan yang betul ialah "... antaranya yang berkaitan dengan bidang kuasa negeri ..."22/05/2022
137 Salam sejahtera dan terima kasih kerana membantu. Dalam bidang automotif, istilah "body in white" merujuk kepada sesuatu peringkat pengilangan kereta. Pada peringkat ini, kerangka badan kereta telah disambung tetapi kereta belum dicat, dan motor dan casis belum dipasang. Apakah terjemahan yang sesuai bagi "body in white"?Kami mencadangkan "body in white" diterjemahkan sebagai "badan putih". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.22/05/2022
138 saya ingin megesahkan terjemahan nama produk seperti dibawah: ENG: coconut milk enhanced with coconut water BM: santan kelapa dipertingkat dengan air kelapa atau terjemahan lain yang sesuai. Terima Kasih. Cadangan terjemahan, "Pengeluaran santan dipertingkatkan dengan air kelapa". 21/05/2022
139 "Sebagai mengakhiri syarahan ini, saya ingin tegaskan ..." - adakah penggunaan "sebagai" gramatis dalam penggulungan syarahan? "Sebelum mengakhiri syarahan ini, saya ingin tegaskan sekali lagi ... " Didahului dengan ucapan terima kasih.Berdasarkan Kamus Dewan Perdana, salah satu maksud "sebagai" ialah "untuk" dan "bagi". Oleh itu, perkataan "sebagai" boleh digunakan dalam ayat di atas.21/05/2022
140 Yang manakah betul? 1. Murid-murid itu diajarkan cara membezakan antara huruf besar dengan huruf kecil. 2. Murid-murid itu diajar cara membezakan antara huruf besar dengan huruf kecil.Ayat yang betul ialah Murid-murid itu diajar cara membezakan antara huruf besar dan huruf kecil. 21/05/2022
141 Salam sejahtera, Soalan saya adalah berikut. Mengapakah kata nama khas Hari Guru tidak digandakan menjadi Hari Guru-guru. Sepertimana dlm bh Inggeris Teachers' day yakni perkataan teachers telah digandakan utk menandakan jamak. Berbeza dgn Hari Ibu, kita menyambut hari itu khas utk seorang ibu tetapi hari guru selalunya sambutan utk para guru yang dikenali. Adakah salah dari segi tatabahasa jika hari guru dinamakan sbg Hari guru-guru? Penambahan huruf "s" dalam bahasa Inggeis mempunyai pelbagai makna, iaitu:

a)  menunjukkan bilangan lebih daripada satu ("plural")
b)  menunjukkan perbuatan lazim ("present tense") bagi objek "singular". 
c)  menunjukkan kepunyaan

Berdasarkan soalan tersebut, penggunaan huruf "s" dalam frasa "Happy Teachers' Day" bukan bermaksud jamak ("plural") tetapi bermaksud "kepunyaan". 
21/05/2022
142 Assalamualaikum dan salam sejahtera, Apakah padanan yang sesuai bagi "non-exclusive license" dalam bidang perundangan. Terima kasih. Cadangan padanan bahasa Melayu bagi non-exclusive license dalam bidang perundangan ialah "Lesen tak eksklusif."21/05/2022
143 Saya ingin mengetahui asal-usul dan sejarah bagi perkataan "Isyarat". Perkataan “isyarat” berasal daripada perkataan Arab. Walau bagaimanapun, berdasarkan semakan, kami tidak mempunyai sebarang maklumat berkaitan sejarah  bagi perkataan tersebut. Kami mencadangkan supaya tuan merujuk buku atau sumber yang bersesuaian untuk mendapatkan fakta yang tepat.21/05/2022
144 Salam, Perkataan manakah yang paling sesuai untuk digunakan bagi beg udara? 1) Beg udara mengembung apabila berlaku perlanggaran. 2) Beg udara mengembang apabila berlaku perlanggaran. Terima kasih.Kedua-dua perkataan tersebut boleh digunakan 20/05/2022
145 Salam sejahtera, Adakah penulisan ini dianggap sebagai syair dan terdapat apa-apa kesalahan penggunaan tatabahasa dalamnya? Didahului dengan ribuan terima kasih atas tunjuk ajar Tuan/Puan.Menurut Kamus Dewan Perdana, syair merupakan karangan dalam bentuk cerita bersajak, terdiri daripada empat baris setiap rangkap dan berakhirkan suku kata yang sama bunyinya dan dibaca dengan lagunya yang tersendiri. Sehubungan dengan itu, teks yang dilampirkan bukanlah syair kerana setiap rangkap hanya mempunyai dua baris ayat sahaja.20/05/2022
146 Apakah perkataan "kurier" sah penggunaanya dalam bahasa melayu?Berdasarkan Kamus Dewan Perdana, terdapat perkataan kurier yang bermaksud syarikat yang menyediakan perkhidmatan penghantaran surat atau barangan dengan cepat. Oleh itu, perkataan kurier boleh digunakan dalam penulisan mengikut konteks ayat yang sesuai. 20/05/2022
147 Adakah ayat: 1. ...516 buah keluarga atau ... 516 keluarga? 2. ...dalam kalangan 120 pasangan? ...dalam kalangan 120 orang pasangan? Mohon pencerahan.

“516 buah keluarga”

 “Dalam kalangan 120 pasangan” dan perlu dilengkapkan pasangan apa, contoh 2 pasangan kekasih,

20/05/2022
148 Saya ingin bertanya terjemahan dalam Bahasa Melayu bagi perkataan Future-proof. Terima kasih.Mohon berikan contoh perkataan dalam ayat, agar pihak kami boleh memberikan terjemahan yang baik dan betul mengikut konteks ayat 20/05/2022
149 Slam. Apakah padanan terjemahan daripada kata 'survivability' dalam bahasa Melayu. Mohon berikan contoh ayat yang menggunakan perkataan ini agar kami dapat mencadangkan terjemahan yang tepat dan betul.20/05/2022
150 Saya merupakan pelajar PhD, setelah VIVA, didapati perkataan religiositi tidak dapat dikenal pasti. Tajuk kajian saya adalah PENGARUH PEMANTAUAN IBU BAPA, KOMUNIKASI IBU BAPA, RELIGIOSITI DAN PERSONALITI TERHADAP TINGKAH LAKU DEVIAN REMAJA DI MALAYSIA. Selain itu, sebelum ini saya telah memberi cadangan Saran Kata berkaitan perkataan "religiositi" , pada tarikh 10 Mac 2022.Religiosity diterjemahkan kepada keagamaan, iaitu yang berkaitan dengan perihal agama. Walau bagaimanapun, dalam konteks penggunaan yang dinyatakan "kewarakan/sifat warak" sesuai digunakan, iaitu sifat yang dikaitkan dengan orang yang taat beragama. Tiada perkataan relegiositi dalam bahasa Melayu kerana keagamaan/kewarakan/sifat warak telah mencakup makna tersebut.20/05/2022
151 salam, ada beza tak penggunaan 'digantikan oleh' dan 'digantikan dengan'? jika ada, mohon jelaskan dan berikan contoh-contoh. terima kasih.Kedua-duanya boleh digunakan dan membawa maksud yang sama.19/05/2022
152 Maafkan kerana banyak bertanya. Saya ingin tahu istilah "national focal point" dalam Bahasa Melayu. Saya lihat begitu banyak laman web kerajaan yang menggunakan istilah focal point. Contohnya "ECC bertindak sebagai focal point kepada pejabat KPDNHEP Negeri dan Cawangan dalam aspek arahan, tindakan." Apakah isitilah yang lebih sesuai untuk menggantikannya? Saya juga melihat rata-ratanya memisahkan focal point dan pusat rujukan. Jadi, saya menyangka bhawa focal point dan pusat rujukan itu tidak sama.Cadangan terjemahan yang sesuai bagi national focal point ialah "tumpuan utama nasional"19/05/2022
153 Maaf Bertanya,Bolehkan Encik/Puan/Cik memeriksa pengguanaan Bahasa Melayu dalam Teks Sajak yang dinurkilankan oleh saya sendiri?Sekian Terima KasihDBP tidak membuat semakan terhadap penggunaan bahasa dalam karya kreatif termasuk sajak, kecuali jika karya tersebut dihantar untuk terbitan DBP. Hal ini disebabkan sajak merupakan salah satu daripada karya sastera. Dalam penghasilan karya sastera, penulis diberikan sedikit "kebebasan" untuk berkarya. Kebebasan yang dimaksudkan adalah dari segi  ritma, kiasan kata, nahu dan susun kata mengikut keperluan penulis bagi melahirkan kesan tertentu. Sungguhpun begitu, penulis disarankan agar menggunakan bahasa yang baik dan betul supaya dapat memperkasakan penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat. 

Untuk membantu tuan membuat semakan bagi penggunaan perkataan yang betul, tuan boleh menggunakan enjin carian yang telah disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP); iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). PRPM merupakan salah satu cara untuk membuat rujukan, mendapatkan makna kata, istilah, peribahasa dan sebagainya. Sila layari http://prpm.dbp.gov.my dan memasukkan maklumat yang ingin dicari dalam ruang yang disediakan dan klik "cari”.
19/05/2022
154 Baru-baru ini ditemui istilah 'kebersihatan' daripada gabungan 'kebersihan' dan 'kesihatan', terjemahan daripada perkataan 'hygiene'. Istilah ini turut digunakan oleh beberapa agensi dan persatuan (seperti tertera dalam talian). Adakah istilah ini sudah diterima oleh DBP dan boleh digunakan?Melalui pencarian kami tidak ditemukan perkataan "kebersihatan". Kami berpandangan perkataan kebersihan dan kesihatan ialah dua elemen yang berbeza walaupun saling berkaitan, dan kedua-dua perkataan ini dihuraikan secara berasingan. 19/05/2022
155 Assalamualaikum. Apakah padanan kata bahasa Melayu untuk istilah 'window shopping?' Terima kasihPadanan istilah yang sesuai untuk "window shopping" ialah "tinjau kedai"19/05/2022
156 Salam sejahtera. Saya sedang mancari terjemahan istilah "capacity building" atau "capacity development" yang sering kali digunakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, badan-badan kementerian mahupun organisasi-organisasi secara amnya. Saya sedang menggunakan istilah "pembangunan keupayaan" buat masa ini sehinggalah saya menjumpai istilah yang lebih baik. Terima kasih atas maklum balas tuan.Istilah "capacity building" atau "capacity development" boleh diterjemahkan sebagai "pembinaan keupayaan", "pembinaan kapasiti", "pembangunan kapasiti" atau "pembangunan keupayaan". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.18/05/2022
157 Saya ingin bertanya mengenai perbezaan atau persamaan istilah "strategic thrust", "core strategy", "teras strategik" dan "tujahan strategik".

Berdasarkan rujukan kami, terdapat istilah strategic thrust yang dipadankan sebagai asakan strategik. Untuk maklumat istilah yang lain, sila rujuk kepada pihak yang lebih arif atau bidang yang berkaitan.

18/05/2022
158 Saya ingin mencari istila paling sesuai untuk "RNA interference (RNAi)", "short interfering RNA (siRNA)", "gene expression" dan "gene editing". Buat masa ini, saya menggunakan istilah rintangan atau penyekatan RNA untuk "RNAi" berdasarkan mekanismenya, "ekspresi gen" atau "penghasilan produk gen" (?) untuk "gene expression" dan "penyuntingan gen" atau "suntingan gen" untuk "gene editing".
Sekiranya bersesuaian dengan konteks penulisan tuan, kami mencadangkan istilah-istilah seperti yang berikut:

1. RNA interference - interferens RNA atau gangguan RNA
2. short interfering RNA - RNA menganggu pendek
3. gene expression - ekspresi gen atau pengekspresan gen
4. gene editing - penyuntingan gen
18/05/2022
159 Assalamualaikum. Saya ingin bertanya panduan mengenai terjemahan English-Malay bagi dialog seperti dalam gambar. Bolehkah dikekalkan bahasa basahan yang digunakan dalam b.inggeris apabila diterjemahkan ke dalam bahasa melayu? Di dalam novel ini, bahasa basahan yang digunakan adalah identiti watak. Contoh terjemahan bagi ayat di dalam gambar "“Tengoklah Budak Mentah ni,” ujar satu suara yang parau; Thomas tidak dapat mengetahui arah suara itu. “Kepala tu asyik terpusing ke kiri ke kanan tengok tempat baru ni. Boleh patah leher kalau macam tu.”" Terima kasih.Perkataan budak mentah boleh digunakan, tetapi huruf ditulis dengan huruf kecil.

Terima kasih.
17/05/2022
160 Soalan.Susah dijawab.17/05/2022
161 Jika sebuah novel bahasa inggeris menggunakan bahasa basahan/slanga bagi dialog, adakah dibolehkan untuk mengikut laras bahasa yang sama jika diterjemahkan ke dalam bahasa melayu? Bahasa basahan/slanga yang digunakan di dalam novel tersebut merupakan identiti watak-watak dan merupakan bahasa yang asing bagi orang baru dikenali.Sudah dijawab. 17/05/2022
162 Apakah cadangan istilah yang sesuai untuk "fully burdened cost" dalam bidang kewangan?Cadangan padanan istilah yang sesuai bagi "fully burdened cost" ialah "kos tanggungan penuh".17/05/2022
163 Sahabat lamaku, di manakah engkau berada? Telah lama tak ada khabar darimu. Rindu akan saat-saat kami bermain sama main guli main gasing main congkak main teng-teng main layang-layang main batu seremban Penulisan prosa di atas ini terdapat apa-apa kesalahan? Terima kasih atas tunjuk ajar Tuan/Puan.Cadangan penggunaan bahasa yang betul ialah:

"Sahabat lamaku, di manakah engkau berada? Telah lama tiada khabar daripadamu. Rindu akan memori kita bersama bermain guli, gasing, congkak, teng-teng, layang-layang dan batu seremban."
17/05/2022
164 Adakah perkataan "Kemaskini" perlu dijarakkan?Ejaan yang betul ialah "kemas kini".17/05/2022
165 Apakah yang dimaksudkan dengan perenggu pelan, kerana ianya digunakan di dalam senarai semak syarat-syarat kelulusan pelan oleh pihak majlis, sedangkan bila saya mencari di peranti carian dbp, hanya ada perkataan peranggu. Perkataan manakah yang betul?Ejaan yang tepat ialah "peranggu". Peranggu pelan bermaksud set pelan yang setiap satunya melengkapkan pelan yang lain.16/05/2022
166 Dalam Kamus Dewan 4, saya hanya dapat mencari perkataan penaksiran. Tetapi perkataan pentaksiran sudah digunakan dengan begitu meluas sekali. Adakah pihak DBP akan mengemas kini Kamus Dewan untuk memasukkan pentaksiran ke dalam Kamus Dewan atau pentaksiran memang telah disalahgunakan. Terima kasihKata "pentaksiran" sinonim dengan kata "penaksiran". Kedua-dua perkataan ini telah direkodkan di dalam Kamus Dewan Perdana (KDP) Cetakan Kedua 2021, muka surat 2220.15/05/2022
167 Saya ingin menanyakan utk list di num 7 didalam borang ini.
Untuk perkara 7, tuan perlu membuat permohonan pengesahan bahasa Melayu dalam iklan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Permohonan ini boleh dibuat melalui laman web dbpsahbahasa.my. Sila Daftar Akaun (rujuk Panduan Pelanggan) dan aktifkan akaun. Setelah aktifkan akaun, sila log masuk dan buat permohonan dengan memilih menu Daftar Iklan. Isikan Maklumat Iklan, pilih Pihak Berkuasa Tempatan dan klik "Pilih", muat naik visual iklan dan klik "Simpan".

Buat bayaran secara dalam talian berdasarkan jenis iklan yang dipilih (RM10 atau RM30) dan iklan tuan akan diproses dalam tempoh tiga hari bekerja selepas bayaran dibuat.
13/05/2022
168 Apakah daftar istilah untuk "social media post" dalam Bahasa Melayu?Cadangan padanan istilah bagi "social media post" ialah "hantaran media sosial".13/05/2022
169 Saya tidak tertusuk ranting kayu ke dalam mata. Mata saya tidak tertusuk ranting kayu ke dalam mata. Ranting kayu tidak tertusuk ke dalam mata. Ayat yang manakah betul?

Ayat yang betul ialah "Mata saya tidak tertusuk oleh ranting kayu"

12/05/2022
170 Kamu semua boleh pulang ke kelas-kelas kamu semua. Ayat di atas betul ke?Ayat yang betul ialah "Kamu semua boleh kembali ke kelas masing-masing."12/05/2022
171 Apakah padanan Bahasa Melayu yang sesuai untuk istilah "dude ranch" dalam ayat yang berikut? On vacation, Alan and Denny find theyre the least popular guests at a dude ranch. When the irritating Melvin Palmer shows up, it only gets worse.Pihak DBP mencadangkan padanan bahasa Melayu bagi dude ranch atau guest ranch ialah "ladang pelancongan."12/05/2022
172 DI KALANGAN DAN DALAM KALANGAN, YANG MANA BETUL?Penggunaan perkataan yang betul ialah dalam kalangan.12/05/2022
173 apa kah terjemahan yang paling sesuai untuk 'gift cards'?Terjemahan yang sesuai dalam bahasa Melayu untuk gift card ialah kad hadiah.12/05/2022
174 mohon pencerahan untuk ejaan sebenar untuk : diurusetiakan?Ejaan yang betul ialah "diurussetiakan".12/05/2022
175 Tumpang tanya ayat yang manakah boleh diterima 1) Bapa dan Ali sedang menanam pokok. 2) Ali dan bapa sedang menanam pokok. 3) Saya dan ayah sedang menanam pokok. 4Ayah dan saya sedang menanam pokok. Terima kasih atas menjawab Semua pilihan jawapan tersebut betul.10/05/2022
176 Penggunaan perkataan "langsung" 1) Saya langsung tidak suka mata pelajaran Pendidikan Seni. ATAU 2) Saya tidak suka langsung mata pelajaran Pendidikan Seni. Terima kasih. Kedua-dua ayat yang diberikan adalah betul.10/05/2022
177 Percubaan Pelanggan LuarSoalan anda tidak jelas. Sila kemukakan pertanyaan berkenaan permasalahan bahasa Melayu.10/05/2022
178 kalau kita perlu menganalisis rima akhir pada serangkap pantun / syairadakah kita tengok satu huruf sahaja pada akhir sekaliataupun dua huruf pada akhir sekalicontohnyapisang emas dibawa belayarmasak sebiji di atas petihutang emas boleh dibayarhutang budi dibawa mati. # kita perlu tengok -aratau -r ? # kita perlu tengok -iatau -ti

Susunan huruf rima akhir bagi pantun ialah a-b-a-b, manakala rima akhir untuk syair ialah a-a-a-a. Rima akhir a-b-a-b merupakan kriteria utama untuk membezakan pantun daripada syair yang didapati rima akhirnya a-a-a-a. Contoh pantun dengan rima akhir a-b-a-b adalah seperti yang berikut:

Sebab padi sebab selasih,           
Itulah sebab saya lurutkan,
Sebab budi sebab kasih,
Itulah sebab saya turutkan.

Salah satu lagi ciri pantun yang membezakannya dengan syair adalah bahagian pembayang dan bahagian maksud.

09/05/2022
179 Salam sejahtera dan terima kasih kerana membantu. Istilah "photo credit" ialah catatan yang memperakui sumber sesuatu gambar foto yang diterbitkan. Apakah terjemahan yang sesuai bagi "photo credit"? Kredit foto, penghargaan foto, perakuan foto atau apa-apa terjemahan lain yang sesuai?

Dalam hal untuk menyatakan sumber atau memberikan penghargaan kepada sesuatu ilustrasi (foto dan sebagainya). Kami mencadangkan penggunaan perkataan “Ihsan” ” atau “Sumbangan” contohnya “Ihsan Arkib Negara” terutamanya bahan ilustrasi yang telah diperoleh kebenaran untuk penggunaan daripada pemilik hak. Sekiranya bahan ilustrasi tersebut dalam kategori domain awam (public domain) menjadi tanggungjawab pengguna untuk menyatakan sumber bahan ilustrasi tersebut, kami mencadangkan penggunaan perkataan “Sumber” atau boleh juga terus menyatakan sumber seperti buku atau sebagainya.

09/05/2022
180 Tuan/Puan, Dengan segala hormatnya, 1. Saya mendapati dari wikipedia bahawa penterjemahan bagi perkataan "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" adalah " Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara". 2. Saya tidak pasti sama ada penterjemahan ini adalah betul. 3. Dengan ini, saya ingin memohon jasa baik Tuan/Puan untuk mengesahkan ketepatan penterjemahan ini. Sekian, Terima Kasih. Mandy Lim
Terjemahan bagi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ialah "United Kingdom of Great Britain dan Ireland Utara"


09/05/2022
181 Adakah Perkataan spina (Tulang belakang) perkataan melayu?Spina juga dikenali sebagai tulang belakang.08/05/2022
182 Salam. Apakah terjemahan tepat bagi istilah bahasa Inggeris "hitbox"? Maklumat berkenaan istilah tersebut boleh diperoleh di sini: https://en.wikipedia.org/wiki/Collision_detection#Hitbox . Terima kasih.Kami mencadangkan "hitbox" diterjemahkan sebagai "kotak kenaan". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.07/05/2022
183 Apakah istilah terjemahan tepat untuk United Nations Security Council (UNSC)? Adakah Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, atau Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu?Terjemahan untuk United Nations Security Council (UNSC) dalam bahasa Melayu ialah Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.07/05/2022
184 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apakah padanan terjemahan Bahasa Melayu yang sesuai bagi perkataan hoodie di dalam Bahasa Inggeris? Kami mencadangkan "hoodie" diterjemahkan sebagai "baju hud". Namun, padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.06/05/2022
185 Salam sejahtera. Saya ada satu kemusykilan mengenai perkataan -nya. Kenapakah buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 3 muka surat 38 ada penggunaan nya yang merujuk kepada perkara? Ayat itu berbunyi begini, Hal ini bukanlah suasana yang baharu kerana beberapa buah sekolah di luar negara telah mengamalkannya. Ada tiga fungsi "-nya", iaitu sebagai kata ganti nama diri orang ketiga, penegas dan pembenda. Perkataan "-nya"  dalam konteks ayat tersebut berfungsi sebagai penegas.06/05/2022
186 Salam DBP, soalan saya berkisar mengenai frasa "ialah bahawa" dan "adalah bahawa" serta jenis-jenis frasa yang boleh berada di hadapan setiap frasa tersebut. Contoh: (1) Maklumat yang diterima [ialah bahawa / adalah bahawa] {Shirin seorang pegawai polis Bukit Aman}. {FN+FN} (2) Maklumat yang diterima [ialah bahawa / adalah bahawa] {budak Cina itu sedang menggali longkang.} {FN+FK} {3} Maklumat yang diterima [ialah bahawa / adalah bahawa] {warna baju Kamariah kemerah-merahan.} {FN+FA} {4} Maklumat yang diterima [ialah bahawa / adalah bahawa] {angin itu dari arah selatan ke utara semenanjung. {FN+FSN} Mohon ajukan soalan sintaktis ini kepada munsyi-munsyi yang bertauliah. Terima kasih
"Ialah" dan "adalah" tergolong dalam kata pemeri. "Ialah" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama, manakala "adalah" digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama seperti untuk, pada, dalam, dengan dan sebagainya. Kata "bahawa"  ialah kata hubung pancangan komplemen, berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama. 

Cadangan jawapan:

(1) Maklumat yang diterima ialah Shirin seorang pegawai polis di Bukit Aman.
(2) Maklumat yang diterima ialah budak Cina itu sedang menggali longkang.
(3) Maklumat yang diterima adalah warna baju Kamariah kemerah-merahan.
(4) Maklumat yang diterima ialah  angin itu dari arah selatan ke utara semenanjung.

Contoh penggunaan kata "bahawa": 
Ali menyedari bahawa dia telah melakukan kesalahan terhadap ibunya

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 
05/05/2022
187 Salam. Apakah terjemahan tepat bagi istilah bahasa Inggeris "pyrosome", merujuk kepada sejenis hidupan laut. Terima kasih.Kami mencadangkan "pyrosome" diterjemahkan sebagai "pirosom".05/05/2022
188 Salam. Apabila menyebut istilah (akronim Local Area Network), adakah sebutannya "lan", "lén", atau "él éi én" (sebutan setiap huruf)? Terima kasih.Sebutan yang betul ialah "LAN."04/05/2022
189 Tuan, Yang manakah ayat adalah betul? bapa saya ialah seorang guru atau bapa saya seorang guru. Bolehkah tuan memberikan penjelasan tentan tatabahasa tersebut. Terima kasit atas penjelasan tuan.Kedua-dua contoh ayat yang berikut betul.  "Bapa  saya ialah seorang guru."  menggunakan kata pemeri "ialah"  manakala  ayat kedua,   "Bapa saya seorang guru." tidak menggunakan kata pemeri " ialah".04/05/2022
190 Tuan, yang manakah ayat adalah betul? Bapa saya bekerja sebagai polis atau Bapa saya bekerja sebagai seorang polis? Bolehkah tuan memberikan penjelasan tentang tatabahasa ini. Terima kasih. Ayat yang betul ialah “Bapa saya bekerja sebagai polis.” Ayat ini merupakan pola ayat dasar: Subjek (FN) + Predikat (FK). 

04/05/2022
191 Selamat sejahtera. Minta tuan/puan menyemak sama ada ayat-ayat di bawah betul atau salah. Jika salah, minta tuan membetulkannya. Terima kasih. 1. Sultan Ammar Muhaimin berkenan untuk mengurniakan tokoh pemimpin yang berwibawa itu pingat darjah kebesaran sempena sambutan majlis keputeraan baginda yang ke-63. 2. Setelah lebih sebulan terbaring sakit, kini barulah Pak Siham cekap berdiri tanpa bantuan isterinya. 3. Pergerakan tangan Ahmad yang cekap menyukarkan pihak lawan untuk menangkis serangannya. 4. Kamisan menyimpan dendam terhadap peniaga yang bersikap cekap darah itu. 5. Anak yatim yang kami jumpa semalam menceritakan semula peristiwa yang meragut nyawa kedua-dua orang tuanya. 6. En. Jefridin bersetuju memperisterikan anaknya dengan jejaka idaman pilihan anak emasnya itu.

Ayat yang betul ialah:

1. Sultan Ammar Muhaimin berkenan untuk mengurniakan pingat darjah kebesaran kepada tokoh pemimpin yang berwibawa itu bersempena dengan sambutan majlis keputeraan baginda yang ke-63.

2. Setelah lebih sebulan terbaring sakit, kini barulah Pak Siham cekap berdiri tanpa bantuan isterinya

3. Pergerakan tangan Ahmad yang cekap menyukarkan pihak lawan untuk menangkis serangannya.

4. Kamsian menyimpan dendam terhadap peniaga yang bersikap cekik darah itu.

5. Encik Jefridin bersetuju mengahwinkan anaknya dengan jejaka idaman pilihan anak emasnya itu.
03/05/2022
192 Apakah definisi bagi istilah atau bidang 'falsafah bahasa'. Adakah DBP mempunyai pangkalan definisi daripada pengkaji-pengkaji saintifik yang pernah mendefinisikan bidang ini melalui penyelidikan.
Mengikut bidang linguistik, "falsafah bahasa" berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu "philosophy of language". Sekiranya pihak saudara/saudari ingin mendapatkan maklumat lanjut berhubung dengan "falsafah bahasa" tersebut, saudara/saudari bolehlah mendapatkan bahan rujukan daripada Pusat Dokumentasi Melayu (PDM), Dewan Bahasa dan Pustaka melalui sistem Katalog Awam dalam Talian (KAWAT) atau melalui laman web: http://pustakav2.dbp.gov.my/. Berdasarkan semakan kami menggunakan Sistem KAWAT, terdapat banyak bahan rujukan berkaitan dengan “falsafah bahasa” di Pusat Dokumentasi Melayu.
02/05/2022
193 Merujuk kepada iklan kekosongan DBP di https://mobile.twitter.com/dbpmalaysia/status/1429982572566650904 , bolehkah perkataan taraf perkhidmatan ditukar kepada tahap perkhidmatan? Adakah taraf dan tahap membawa maksud yang sama?Penggunaan taraf perkhidmatan dalam iklan kekosongan jawatan DBP adalah betul. Kata taraf yang digunakan dalam konteks ini bermaksud menarafkan, meletakkan atau menempatkan mengikut taraf perkhidmatan.30/04/2022
194 Apakah ejaan yang betul untuk ucapan 'minal aidin wal faizin' yang biasa diucapkan pada hari raya?Ungkapan "minal aidin wal faizin" ialah bahasa Arab yang diucapkan bagi mendoakan kebaikan kepada orang lain. Tiada ejaan standard dalam bahasa Melayu, kecuali pada kelazimannya dieja mengikut sebutan dalam bahasa Arab. Oleh itu, dalam konteks rasmi lebih baik digunakan ucapan dalam bahasa Melayu, seperti "semoga Allah menerima segala amalanmu".30/04/2022
195 Apakah frasa "Longest Non-Stop Indoor Golf Driving Relaydalam bahasa Melayu?. Frasa ini akan digunakan untuk acara Malaysia Book of Record. Ketepatan dan jasa baik pihak DBP amat saya hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.Mohon berikan konsep acara tersebut dilaksanakan agar pihak kami dapat membantu memberikan terjemahan yang baik dan betul dalam bahasa Melayu.29/04/2022
196 Current-Sense Amplifier - "Sense" dalam konteks ini lebih sesuai diterjemah sebagai "Deria" atau "Kesan"? Penguat deria-arus atau Penguat kesan-arus? Terima kasih.Cadangan padanan terjemahan bagi perkataan sense dalam konteks ayat yang diberikan ialah deria. 29/04/2022
197 Saya ingin menyemak untuk mendapatkan naskhah himpunan cerpen hasil pertandingan menulis cerpen peringkat sekolah menengah utara anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2003 / 2004 Kerjasama dari pihak tuan amat dihargai. Terima kasihTerima kasih kerana mendapatkan/menggunakan perkhidmatan  KNDBP.
 
Untuk  mendapatkan maklumat yangg berkenaan, tuan dimohon menghubungi Ketua Unit Sastera DBP Wilayah Utara, melalui no. telefon 04-5377241 atau emel utara@dbp.gov.my.


Sekian, terima kasih.
29/04/2022
198 Selamat pagi dan terima kasih kerana membantu. Yang manakah antara ayat berikut adalah gramatis? 1) Sila buang kerta yang tidak anda gunakan. 2) Sila buang kertas yang anda tidak gunakan. 3) Slia buang kerta yang tidak digunakan oleh anda.

Ayat yang betul ialah:

1. Sila buang kertas yang tidak anda gunakan.

2. Sila buang kertas yang anda tidak gunakan

29/04/2022
199 Mohon semak penggunaan frasa kata dan susunan ayat ini:_ DILEMA KESELAMATAN MALAYSIA & SINGAPURA BERKAITAN PENAMBAKAN DAN PERTIKAIAN WILAYAH Penggunaan perkataan yang betul ialah "DILEMA KESELAMATAN MALAYSIA DAN SINGAPURA BERKAITAN DENGAN PENAMBAKAN DAN PERTIKAIAN WILAYAH."29/04/2022
200 Apakah maksud "digamit" dalam ayat "perasaan bagai digamit rindu"? Saya telah cari maksud gamit di Kamus Dewan, tetapi masih tidak faham. "Digamit" dalam ayat ini juga membawa maksud "dicuit rindu".
Menurut Kamus Dewan Perdana, digamit bermaksud mengusik atau mengganggu (perasaan, fikiran dan sebagainya).
29/04/2022

Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP