Selamat Pagi Rabu, 22 Sep 2021
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
Arkib Soalan
Kata Kunci  
Klasifikasi Soalan (KS)
Terdapat 37645 rekod dijumpai.

BilSoalanJawapanTarikh Soalan
1 Salam tuan puan. Saya nak bertanya macam terjemahan terbaik bahasa eng dibawah untuk pendaftaran pertubuhan profesional ENG: Intergrative Pain International Network BM : Pertubuhan RAwatan Intergrasi Kesakitan Antarabangsa Kami di inquiry oleh Pendaftar Pertubuhan perkataan KesakitanPerkataan "pain" boleh diterjemahkan sebagai "kesakitan". Namun, kami mencadangkan "Intergrative Pain International Network" diterjemahkan sebagai "Pertubuhan Rawatan Kesakitan Bersepadu Antarabangsa". Cadangan padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.21/09/2021
2 setahu kami, *nya* ialah kata ganti nama diri ketiga, merujuk kepada manusia. Akan tetapi, kadang-kala, kami terbaca perkataan antaranya termasuk.... perbezaannya pula... lalu memasukkannya... *nya* ini ada lagi penggunaan yang lain selain merujuk kepada kata ganti nama diri ketiga? terima kasih.Selain berfungsi sebagai kata nama diri ketiga, partikel "nya" juga berfungsi sebagai pembenda, iaitu menjadikan kata yang bukan kata nama apabila bergabung dengannya berubah menjadi kata nama seperti luasnya dan kuatnya.20/09/2021
3 Assalamualaikum. Tuan/Puan. Saya Dr Firdaus. Boleh dapatkan pengesahan pengunaan bahasa bagi pertubuhan untuk doktor- doktor. Eng : Intergrative Pain International Network Bahasa : Pertubuhan Rawatan Intergrasi Kesakitan Antrabangsa Soalan saya, PAIN dalam nama pertubuhan di atas betul di terjemahkan sbagai KESAKITAN? Dalam English, pain management. Perkataan "pain" boleh diterjemahkan sebagai "kesakitan". Namun, kami mencadangkan "Intergrative Pain International Network" diterjemahkan sebagai "Pertubuhan Rawatan Kesakitan Bersepadu Antarabangsa". Padanan ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.20/09/2021
4 Apakah perbezaan antara rangup dan rapuh?keropok udang/ikan/lekor yang rangup atau rapuh?
Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, kata "rangup" memberi maksud mudah pecah atau patah, rapuh. Oleh itu, berdasarkan  keterangan tersebut, kata "rangup" memberi makna yang sama iaitu "rapuh". Contoh ayat:  "Kerepok yang rangup" atau "Kerepok yang rapuh".
20/09/2021
5 Salam sejahtera, saya terjumpa frasa "di kalangan" dalam contoh ayat perkataan "ummah" di Kamus Dewan Edisi Keempat. Minta penjelasan sama ada frasa tersebut masih boleh diguna pakai atau tidak. Terima kasih.Frasa "di kalangan" boleh digunakan. Walau bagaimanapun merujuk panduan dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, frasa yang gramatis ialah "dalam kalangan"  kerana kata sendi nama "dalam" hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak (kalangan). Sementara kata sendi nama "di" digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat.20/09/2021
6 Apakah perbezaan antara perihal menumbuhkan dan perihal tumbuh/berkembang? https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=penumbuhan+pertumbuhan&d=175768&#LIHATSINI
Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, makna perkataan "tumbuh" ialah hidup dan menjadi bertambah besar atau sempurna (benih, pokok, rambut, dan lain-lain). Contoh ayat: Anak kelapa sudah mulai tumbuh. 

Manakala perkataan "menumbuhkan" pula memberi makna menjadikan tumbuh, menjadikan berkecambah; menjaga atau memelihara supaya tumbuh (hidup, berkembang, dan lain-lain) dengan sempurna. Contoh ayat: Baja ini gunanya untuk menumbuhkan benih semaian itu dengan cepat.

Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, sila rujuk Kamus Dewan Edisi Keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 
19/09/2021
7 Saya nak tanya, BUKAN dan TIDAK ni sama ke? Macam mana nk guna? Kalu BUKAN dan TAK NAK, sama ke tak?Kata nafi bukan menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama.

Contoh: Makanan itu bukan untuk Ratna.

Kata nafi tidak pula ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif.

Contoh: Bapanya tidak turun ke sawah hari ini.

Walau bagaimanapun, kata nafi bukan boleh juga hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa tersebut mendukung maksud pertentangan maklumat.

Contoh: Dia bukan hendak belajar, tetapi hendak bermain sahaja.
 
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan, Edisi Ketiga halaman 262 - 263.

Tak nak pula merupakan bahasa basahan untuk tidak mahu/tidak hendak dan boleh digunakan untuk konteks ayat yang bersesuaian dengan kata nafi tidak.
18/09/2021
8 Assalamualaikum wbt Tuan, Kenapa DBP tidak lagi menerbt Fiqh & Perundangan Islam, Zuhaili, DBP? Boleh saya cadangkan diterbit semula? Atau adakah saya masih lagi boleh mendapatkannya? Adakah DBP pernah menerbitkan versi ebook? Sekian, terima kasih ShaharSaudara Shahar bin Kamarudin yang dirahmati Allah SWT,

Penerbitan Buku Fiqh dan Perundangan Islam

Terima kasih atas maklum balas berkaitan dengan penerbitan buku  terjemahan karya Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, Fiqh dan Perundangan Islam.

2. Untuk pengetahuan saudara, buku tersebut tidak dapat diterbitkan semula kerana izin terbit buku itu telah tamat. Permohonan semula izin terbit  buku tersebut telah diuruskan oleh Bahagian Harta Intelek, DBP. Namun, disebabkan penerbitannya memerlukan kos yang tinggi termasuk untuk memperoleh  izin terbit dan terjemahan beberapa jilid tambahan, maka penerbitannya terpaksa ditangguhkan. Kami juga memohon maaf kerana tidak dapat membekalkan buku tersebut kerana tiada stok dalam bentuk bercetak. Disebabkan perkara tersebut, buku ini juga tidak dapat diterbitkan dalam bentuk digital kerana izin terbit daripada penerbit asal tidak diperoleh.

Sekian, untuk makluman.
18/09/2021
9 Assalamualaikum dan selamat sejahtera, Apakah terjemahan Adjuster dalam bahasa Melayu (terminologi insurans)

Padanan bahasa Melayu yang sesuai untuk perkataan "adjuster" dalam bidang insurans ialah adjuster.

18/09/2021
10 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apakah terjemahan sesuai untuk Rating driver (i.e. memberi markah kepada prestasi pemandu)Mohon tuan/ puan memberikan ayat dalam bahasa sumber (bahasa Inggeris) yang lengkap untuk memudahkan kami memberikan padanan yang tepat dalam bahasa Melayu.18/09/2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP