Selamat Petang Rabu, 20 Jan 2021
Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) ialah Khidmat Nasihat berkaitan Bahasa, Sastera, Penerbitan, dan Korporat DBP.
Arkib Soalan
Kata Kunci  
Klasifikasi Soalan (KS)
Terdapat 36142 rekod dijumpai.

BilSoalanJawapanTarikh Soalan
1 Kami ingingin mendapatkan khidmat terjemahan bagi semua dokumen rasmi FELDA. Ini termasuk brosur korporat, buku laporan tahunan, manual, teks ucapan rasmi dan lain-lIN.

Untuk makluman, DBP tidak menjalankan kerja penterjemahan atau menawarkan khidmat penyemakan terjemahan, sama ada daripada bahasa Melayu kepada bahasa asing atau sebaliknya. Sila hubungi Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM), melalui talian 03-9226 2506 atau e-mel terjemah1@gmail.com.

19/01/2021
2 Apakah perbezaan "penjejakan" dengan "pengesanan" bagi perkataan "tracking"? Bolehkah "order tracking number" diterjemahkan kepada nombor pengesanan pesanan atau lebih sesuai menggunakan nombor penjejakan pesanan?Berikut dinyatakan maksud bagi perkataan penjejakan dan pengesanan menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat:

i. Penjejakan: perihal (proses atau perbuatan) menjejaki (mengesani)
ii. Pengesanan: perihal atau perbuatan mengesan

Walaupun maksud yang diberikan hampir sama, kebanyakan istilah bahasa Inggeris dengan perkataan tracking dipadankan dengan penjejakan. Oleh itu, padanan istilah bahasa Melayu yang tepat untuk order tracking  number ialah penjejakan nombor pesanan.
19/01/2021
3 Kami ingin mendapatkan khidmat nasihat terjemahan dokumen rasmi FELDA seperti brosur korporat, manual, teks ucapan dari Bahasa Melayu ke Bahasa Inggeris.

Untuk makluman, DBP tidak menjalankan kerja penterjemahan atau menawarkan khidmat penyemakan terjemahan, sama ada daripada bahasa Melayu kepada bahasa asing atau sebaliknya. Sila hubungi Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM), melalui talian 03-9226 2506 atau e-mel terjemah1@gmail.com.

19/01/2021
4 Bagaimana untuk saya membeli software Kamus/Dewan Eja untuk kegunaan kami di pejabat. Terima kasihSalam tuan budiman, Mendapatkan Perisian Dewan Eja Pro DBP ada menerbitkan Kamus Dewan Eja pro yang diterbitkan secara kerjasama dengan Syarikat TNT. Di dalamnya terkandung penyemak ejaan yang didasarkan pada Kamus Dewan Edisi ke-4, sejumlah istilah dan kamus istilah dalam pelbagai bidang ilmu, dan Kamus Inggeris-Melayu Dewan. Bahan digital ini boleh dipasangkan pada PC dan juga pada PDA. Tuan bolehlah mendapatkan Dewan Eja pro ini melalui: E-mel: support@tntsb.com Laman sesawang: www.tntsb.com Facebook: Dewan Eja Pro Telefon: 03-83193388 Alamat: 4800-2-6 CBD Perdana, Jalan Perdana, 63000 Cyberjaya, Malaysia, Produk: Dewan Eja Pro 1 0 for MS Office Dewan Eja Pro 10 for Adobe Indesign & InCopy Kamus Pro for Android Kamus Pro for iOS EjaPro MobileKamus Sekian, terima kasih.19/01/2021
5 Tulisan jawi untuk : KEDAI BUNGA Terima KasihEjaan Jawi untuk Kedai Bunga ialah کداي بوڠا .
18/01/2021
6 Saya ingin menyemak yang mana satukah penggunaan istilah yang paling tepat untuk proses mengira dan menghantar bil kepada pengguna sesuatu perkhidmatan. Adakah 'pengebilan' atau 'pembilan'? Adakah maksud kedua-dua istilah ini berbeza? Jika ya, bagaimana ianya berbeza dan bila sesuai digunakan dalam bentuk ayat atau dalam menerangkan proses mengira bil sesuatu perkhidmatan?
Apitan peng-...-an bergabung dengan kata dasar yang mempunyai satu suku kata sahaja, contohnya syor menjadi pengesyoran dan bom menjadi pengeboman. Sehubungan dengan itu, penggunaan yang betul ialah pengebilan. 

18/01/2021
7 Saya ingin memohon khidmat nasihat bagi perkataan "premorbid" dan "baseline attributes". Apakah terjemahan yang sesuai. Adakah "pramorbid" dan 'sifat dasar atau sifat asas atau perkataan yang lebih sesuai? Ayat yang ingin digukan seperti : In the proposed model, premorbid or baseline attributes can be protective or harmful. "Dalam model yang dicadangkan, pramorbid dan sifat asas/dasar dapat melindungi atau membahayakan" Terima kasih.Padanan perkataan bahasa Melayu untuk “premorbid” dan “baseline attributes” ialah pramorbid dan sifat asas.  Walau bagaimanapun, padanan perkataan bergantung pada konteks dan penggunaan ayat. 18/01/2021
8 Apakah terjemahan yang paling sesuai untuk "Good Samaritan Law"? - WafiqCadangan terjemahan yang sesuai bagi "Good Samaritan Law" ialah Undang-Undang Samaritan15/01/2021
9 Tuan,saya nak tanya bagaimanakah sambung semua ayat menjadi tiga ayatMohon pihak puan membetulkan ayat tersebut menjadi tiga ayat. Pihak kami tidak menyediakan khidmat menyelesaikan tugasan. Puan boleh merujuk buku Tatabahasa Dewan dan Kamus Dewan untuk rujukan.15/01/2021
10 Kebanyakan masyarakat kini dilihat leka dalam pematuhan SOP penjarakan fizikal memandangkan ramai orang dilihat berkumpul dalam satu-satu masa khususnya di pasaraya atau tempat awam. Salam,Tuan/Puan.Bolehkah saya tahumengapakah ayat di sini kebanyakan masyarakat boleh digunakanbukannya tulismasyarakatsahajaatau kebanyakan masyarakat dikatakan lebih sesuaiSoalan keduaayat di atas predikatdalam pematuhanbetul atau salahSaya kerap membaca karanganpenulis kerap menulisdalam membicarakan atau lain-lainMaksudnya penulis menulis dalam tambah ke belakangmem’? Apakah perbezaan antaraorang ramaidenganramai orang’?
  1. Perkataan kebanyakan membawa maksud sebahagian yang banyak; jumlah yang terbesar. Penggunaan perkataan “kebanyakan masyarakat” dalam ayat tersebut menerangkan bahawa “sebahagian besar masyarakat”. Jika ditulis masyarakat sahaja bermakna semua orang dalam masyarakat tersebut.
  2. Kata sendi nama dalam hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Perkataan seperti sebab (cause), perkara (matter) atau had (limit) tidak mempunyai ruang atau jarak yang dapat ditentukan. Oleh itu, penggunaan perkataan yang betul ialah dalam.
  3. Orang ramai maksudnya dengan masyarakat atau orang awam. Ramai orang pula merujuk suasana orang yang ramai di sesuatu tempat, manakala bagi merujuk bilangan orang penggunaan yang paling tepat ialah banyak orang.
  4. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

15/01/2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Kembali Ke Laman DBP
© Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Reka Bentuk: Abu Bakar bin Haji Buyong, Bahagian Sistem Maklumat, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
Kembali Ke Laman DBP